0

Příběh dvou amerických ekonomik

NEW YORK – Přestože Spojené státy nedávno vykázaly 3,5% růst HDP ve třetím čtvrtletí, což naznačovalo, že nejvážnější recese od Velké hospodářské krize je za námi, americká ekonomika je ve skutečnosti mnohem slabší, než oficiální údaje ukazují. Oficiální výše HDP mohou růst v ekonomice značně nadsazovat, neboť pomíjejí skutečnost, že podnikatelská nálada mezi malými firmami je mizerná a jejich výstup se stále prudce propadá. HDP ve třetím čtvrtletí, řádně korigovaný o tyto faktory, mohl být spíše 2% než 3,5%.

Příběh USA je vlastně historií dvou ekonomik. Ta menší už se pomalu zotavuje, ale ta větší je nadále v hlubokém a přetrvávajícím propadu.

Uvažme následující fakta. Třebaže oficiální americká míra nezaměstnanosti činí už 10,2 %, číslo vyskočí na obludných 17,5 %, když započteme zaměstnance s částečným úvazkem a ty, kdo se nechali od práce zcela odradit. A zatímco data z firem naznačují, že v posledních třech měsících zaniklo 600 tisíc pracovních míst, průzkumy domácností, zahrnující živnostníky a drobné podnikatele, ukazují, že míst ubylo o víc než dva miliony.

Oproti tomu, co plyne ze samotného úbytku pracovních míst, je navíc vážnější celkový účinek na pracovní důchod, tedy součin počtu pracovních míst, odpracovaných hodin a průměrných hodinových mezd, protože řada firem zaměstnancům zkracuje pracovní dobu, posílá je na nucenou dovolenou anebo jim snižuje mzdy, aby se břemeno rozložilo.