0

Imunizace na frontové linii

MAPUTO – Většina zpráv přicházejících z Mosambiku je špatná – chudoba, nemoci, konflikt a záplavy. V mé zemi se však děje také spousta dobrého.

V posledních dvou desetiletích se stal Mosambik fungující demokracií, rozšířil svůj zemědělský sektor, zvýšil gramotnost, zlepšil dodávky vody a elektřiny ve venkovských oblastech a dramaticky snížil dětskou úmrtnost, z 219 úmrtí na 1000 živě narozených dětí v roce 1990, tedy dva roky před koncem občanské války, na 135 úmrtí v roce 2010. Na tento poslední úspěch jsem obzvláště hrdá, protože věřím, že díky úsilí o rozšíření imunizace jsem se na něm spolu s dalšími Mosambičany rovněž podílela.

Vyrostla jsem v Mosambiku v době, kdy byla tato země stále pod portugalskou nadvládou, a nerovnost v naší koloniální společnosti ve mně zformovala názor, že všichni lidé mají právo na zdravotní péči. Vzpomínám si, že jsem jako dospívající dívka pracovala na pediatrickém oddělení a dívala se, jak děti umírají na nemoci jako obrna, spalničky nebo tetanus – všem se dalo snadno předejít vakcinací. Dopad tohoto zážitku mě vedl k tomu, že jsem následujících 40 let pracovala na tom, aby všechny děti v Mosambiku bez ohledu na etnický původ nebo místo bydliště dostaly všechny vakcíny potřebné k tomu, aby mohly vést dlouhý a zdravý život.

Za několik dní se v Abú Dhabí připojím k 300 globálním lídrům na prvním světovém summitu o vakcinaci – cílem tohoto setkání je zajistit, aby všechny děti všude na světě měly přístup k vakcínám. Lidé jako Bill Gates nebo Kofi Annan přednesou argumenty, proč si imunizační programy zaslouží dostatečné financování a politickou podporu.

Já nebudu mít takové publikum jako Gates nebo Annan, ale chtěla bych k jejich hlasu připojit ten svůj. Pro miliony zdravotníků, jako jsem já nebo moji kolegové, je imunizace každodenní prací. Dosáhli jsme obrovských pokroků v tom, že poskytujeme větší počet vakcín většímu počtu dětí, takže dnes přežívá víc dětí než kdykoliv v minulosti. Stále však zbývají děti, které je nutné zachránit, a my potřebujeme pomoc, abychom mohli práci v terénu vykonávat.

Protože jsou vakcíny neúčinné, pokud je rodiče odmítají svým dětem poskytnout, tvoří významnou součást mé pracovní náplně spolupráce se zdravotníky, vůdci komunit a místními politiky na vakcinační osvětě pro rodiče. Pouhá podpora komunity však nestačí. Stejně tak je nezbytné zajistit, aby se vakcíny dostaly ve správnou dobu a ve správném stavu na správné místo.

Organizace VillageReach, pro kterou pracuji, například ve snaze předejít nedostatku vakcín pomohla korigovat údaje o počtu obyvatel, na jejichž základě se odhaduje potřebný počet vakcín v každém zdravotnickém centru. VillageReach rovněž založila společnost, která dodává propan do zdravotnických center v severním Mosambiku, kde je podobně jako v mnoha venkovských oblastech země nespolehlivá nebo zcela nedostupná dodávka elektřiny potřebné pro provoz ledniček, které udržují vakcíny v chladu. Díky propanu dokážeme zajistit, že se vakcíny během cesty od výrobce k matce a dítěti nezkazí. A jednou za měsíc se ujišťujeme, že zdravotníci v odlehlých venkovských oblastech skutečně doručí vakcíny a další zdravotnické služby „poslední míli“ až k matkám a dětem.

A konečně jsem se naučila, že klíčovým předpokladem pomoci většímu počtu dětí je také pečlivé vedení záznamů a měření výsledků. Proto vyhodnocujeme různé metody sběru dat v terénu, včetně využití mobilních aplikací k digitalizaci papírových záznamů.

Vybudování těchto běžných imunizačních systémů nám už nyní pomohlo vymýtit nemoci, jako jsou obrna a všechny typy spalniček s výjimkou jediného. Počátkem dubna jsme těchto systémů poprvé v dějinách Mosambiku využili k vakcinaci dětí proti zápalu plic a doufáme, že napřesrok začneme potírat rotavirus, který způsobuje průjmová onemocnění a je hlavní příčinou úmrtí dětí do pěti let věku. Naším dlouhodobějším cílem je pak posílení těchto systémů tak, aby všechny mosambické děti získaly přístup k základním vakcínám a dalším formám zdravotní péče.

Věřím, že tohoto cíle dosáhneme, protože jsem na vlastní oči viděla, jak daleko už jsme se navzdory překážkám dostali. Čekají nás velké úkoly, ale jsem přesvědčená, že s podporou mezinárodního společenství budu moci zanechat svým dětem a komunitě vzkvétající zemi, v níž bude mít každý člověk příležitost prosperovat.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.