0

Závody v hladu

SYDNEY – Diváci únorového závodu Daytona 500 na Floridě dostali zelené vlaječky, jimiž měli mávat na oslavu faktu, že závodní speciály nyní používají benzin s patnáctiprocentním podílem etanolu na bázi kukuřice. Byl to začátek celosezonní televizní marketingové kampaně, která měla Američanům „prodat“ výhody biopaliv.

Na povrchu je toto sebepropagační „zezelenání NASCAR“ (Národního sdružení závodů automobilových speciálů) pouze průhledným (a lze tušit, že také odsouzeným k nezdaru) příkladem environmentální formy lakování tohoto sportu narůžovo – nebo v tomto případě nazeleno. Partnerství mezi milovanou kratochvílí Američanů a biopalivovou lobby však zároveň představuje nejnovější pokus vychýlit veřejné mínění ve prospěch vskutku nezodpovědné politiky.

Spojené státy vynakládají prostřednictvím daňových úlev, cel a dalších programů asi 6 miliard dolarů ročně na federální podporu výroby etanolu. Díky této finanční pomoci se šestina celosvětové nabídky kukuřice spaluje v amerických autech. Takové množství kukuřice by uživilo 350 milionů lidí po celý rok.

Vládní podpora rychlého růstu výroby biopaliv přispěla ke zmatku v oblasti produkce potravin. V důsledku oficiální politiky v USA a Evropě včetně agresivních výrobních cílů spotřebovala biopaliva v roce 2010 více než 6,5% globální produkce obilí a 8% globální produkce rostlinného oleje, přičemž v roce 2004 to byla pouhá 2% produkce obilí a prakticky žádný rostlinný olej.