0

Putinův boom?

MOSKVA: Vladimír Putin toho má ke slavení mnohem více, než jen své vítězství v ruských prezidentských volbách. Po celé dekádě strašlivých zmatků a bouří se konečně začíná kurs ruského hospodářství obracet. Jen nedávno předpověděli experti moskevské brokerské skupiny Brunswick Warburg, že se v tomto roce HDP Ruska dostane na 5%. Takový ekonomický růst by měl prezidentu Putinovi, bude-li dostatečně trpělivý a vytrvalý, poskytnou dostatečný čas, prostor i volnost při prosazování dlouhodobějších reforem, které jeho země tolit potřebuje, aby se opět stala mocným státem, za jaký bojuje i on sám.

Až dosud se všeobecně rozšířené předpovědi pro tento rok shodovaly na ekonomickém růstu okolo 1-2 %. Důvod tohoto přízemního konsensu je vcelku prostý: lidé – ekonomové stejně jako investoři – se nakonec stali ohledně Ruska tak pesimistickými, že již nejsou schopni vidět žádná positivní fakta. Všeobecně je přijímán názor, že růst ruské ekonomiky ve sféře průmyslu je jen pouhým odrazem vysokých cen ropy a dovozů, posílený ohromnou devalvací rublu.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že hospodářský růst Ruska dosáhl loni 3,2 %, a jen za poslední čtvrtletí poskočil na doslova šokujících 8,8 %, zůstává na tímto přístupem rozum stát. Ekonomický růst se totiž navíc dále zrychluje. Dynamiku, jako je tato, může zastavit snad jen nějaký velký šok. Růst průmyslu dosáhl loni 8,1 %, a od té doby ještě zrychlil na únorových 14%.

Ovšem je třeba říci, že to nebyla ropa a plyn, kdo vedl obnovu ekonomiky, neboť tyto obory loni poněkud stagnovaly. Základními průmyslovými obory, kde bylo dosaženo růstových hodnot kolem 16-22 %, byly chemický průmysl, lehké zpracovatelské obory, dřevozpracovatelský průmysl a papírenství, strojírenství; tedy hlavně produkce meziproduktů a lehké zpracovatelské obory, což je přesně ten druh průmyslových oborů, které ekonomové v této fázi obnovy ekonomiky tak rádi vidí. A v rámci každého průmyslového odvětví se ty nejlepší firmy doslova řítí kupředu, aby byly řádně připraveny, až se skutečné reformy opravdu dostaví.