2

Příklon k lidu

PRINCETON – 1. února se sešla Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, aby zvážila návrh Arabské ligy na ukončení násilí v Sýrii. Spojené státy zastupovala ministryně zahraničí Hillary Clintonová. Vprostřed svých komentářů přestala hovořit k syrskému velvyslanci, který byl v místnosti, i k syrské vládě a promluvila přímo k syrskému lidu. Řekla, že ke změně v Sýrii by bylo zapotřebí, aby Syřané všech vyznání a etnických kořenů spolupracovali a ochraňovali a dodržovali práva menšin.

Pokračovala oslovením těchto menšin: „Slyšíme vaše obavy a ctíme vaše touhy. Nedovolte současnému režimu, aby jich využil k prodlužování nastalé krize.“ Syrským obchodním, vojenským a dalším lídrům řekla, že si musí uvědomit, že jejich budoucnost se opírá o stát, nikoli o režim. „Sýrie nepatří jednomu muži a jeho rodině, ale 23 milionům svých občanů.“

Hovořit přímo k občanům – vnímat obyvatele země stejně jako tamní vládu – není jen řečnický prostředek. Zatímco mnozí zahraničněpolitičtí experti se zaměřují na americký „příklon k Asii“, Clintonová uskutečňuje také méně medializovaný, ale neméně významný příklon k lidu. Zavedla politiky, programy a institucionální reformy nastavené tak, aby vedle tradičních vztahů mezi vládami podporovaly diplomacii směřující od vlády ke společnostem a mezi společnostmi. Tyto iniciativy sice neplní přední stránky novin, ale postupně transformují velkou část americké zahraniční politiky.

V lednu ministerstvo zahraničí představilo nový úřad pro bezpečnost civilistů, demokracii a lidská práva, jejž vede ministerská náměstkyně Maria Oterová. Úřad spojuje agentury, které se zaměřují na vymáhání mezinárodního práva, potírání terorismu a rekonstrukci a stabilizaci, s agenturami pověřenými rozvojem demokracie, lidských práv a humanitární pomoci pro uprchlíky a migranty.