6

Mírová agenda pro globální rozvoj

MONROVIA, LIBÉRIE – Tento týden se v liberijské Monrovii schází 27 členů Vysokého panelu významných osob o rozvojové agendě po roce 2015, aby poskytli rady generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů Pan Ki-munovi. Panel na setkání vytyčí „smělou, ale praktickou“ vizi společného postupu v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Během těchto diskusí – jejichž hostiteli budou liberijská prezidentka a nositelka Nobelovy ceny míru Ellen Johnsonová-Sirleafová, indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono a britský premiér David Cameron – se bude nedaleká oblast Sahelu a Velkých afrických jezer dál utápět v násilí a konfliktech. K masovým přesunům obyvatelstva a nevýslovnému lidskému utrpení ovšem dochází v mnoha afrických zemích (nemluvě o Sýrii a dalších státech) a hrozí nebezpečí, že tento vývoj zvrátí nevídaný hospodářský pokrok, jehož tento kontinent v uplynulých deseti letech dosáhl.

Panel (jehož členkou jsem i já) musí využít příležitosti, kterou mu schůzka v Monrovii nabízí, a přispět ke globální rozvojové agendě řešící neblahý začarovaný kruh konfliktů a chudoby, který brzdí hospodářskou činnost a podkopává blaho lidí.

Více než deset let poskytovaly rámec pro mezinárodní rozvojovou spolupráci s důrazem na celosvětový boj s chudobou Rozvojové cíle tisíciletí (MDG), které za dva roky vyprší. Při koncipování nové a rozsáhlé návazné agendy by si globální lídři měli uvědomit, že MDG sice umožnily milionům lidí po celém světě vyhnout se negramotnosti, nemocem a hladu, avšak jejich celkový dopad nebyl dostatečný, a to zejména v křehkých, konflikty sužovaných zemích. Statistika Světové banky ukazuje, že žádná konfliktem poznamenaná nízkopříjmová země nesplnila jediný rozvojový cíl, což odráží neschopnost tohoto rámce účinně řešit problémy způsobené organizovaným násilím a nedostatečnou bezpečností.