0

Pěkná mela v Nice

LONDÝN: Před sto lety se v anglickém humoristickém časopise Punch objevil kreslený vtip, na němž mladý a nervózní kaplan snídá u biskupa. Jí vejce natvrdo a očividně mu nechutná. Biskup se ptá: „Povídám, je vaše vejce v pořádku?“ A kaplan odpovídá: „Místy je vynikající, můj pane.“

Anekdota se Angličanům zalíbila a díky ní vznikla slavná, dodnes používaná fráze, ačkoli je namnoze špatně interpretována a používána. Je-li tedy něco směsicí dobrého i špatného, můžete i dnes od lidí slyšet, že „je to tak trochu jako kaplanovo vejce“. Smyslem původního vtipu však je, že kaplan chtěl být k biskupovi jen zdvořilý: vejce je pochopitelně buď dobré nebo špatné, a jeho bylo špatné.

Evropský summit v Nice (7. až 9. prosince) se jeví právě jako kaplanovo vejce. Bude skrznaskrz nevalný a nepodařený? Anebo bude „místy vynikající“? Pravděpodobnou odpovědí je: obojí. S téměř naprostou jistotou se mu nepodaří dosáhnout jeho bezprostředních cílů; může však otevřít bránu pro významný pokrok do budoucna.

Zdánlivým důvodem evropské schůzky na nejvyšší úrovni jsou ony změny v rozhodovací mašinérii Evropské unie, díky nimž by Unie mohla zvládnout vstup nejméně dvanácti nových členů, převážně v východní a střední Evropy. Všichni vědí, že by tyto změny měly být radikální, dokonce „semifederální“. Blížící se rozšíření si přinejmenším vyžádá mnohem většinovější hlasování v Radě ministrů, nemá-li Unie zůstat ochromena sedmadvaceti členskými státy a vety sedmadvaceti států.