Paul Lachine

Nová světová architektura

NEW YORK – Dvacet let po pádu Berlínské zdi a zhroucení komunismu čelí svět další nelehké volbě mezi dvěma diametrálně odlišnými formami uspořádání: mezinárodním kapitalismem a státním kapitalismem. První forma představovaná Spojenými státy se zhroutila, zatímco druhá forma reprezentovaná Čínou je na vzestupu. Cesta nejmenšího odporu povede k postupnému rozpadu mezinárodní finanční soustavy. Je nutno vymyslet nový multilaterální systém založený na zdravějších principech.

Zatímco na bázi jednorázových kroků se mezinárodní spolupráce na reformě regulačních opatření dosahuje jen těžko, možná by byla dosažitelná formou velké dohody, která přeuspořádá celý finanční řád. Zapotřebí je nová brettonwoodská konference – ta původní vytvořila mezinárodní finanční architekturu po 2. světové válce –, která by zavedla nová mezinárodní pravidla včetně přístupu k finančním institucím, jež jsou příliš velké, než aby mohly padnout, a včetně role kapitálových kontrol. Zároveň by musela přeorganizovat Mezinárodní měnový fond tak, aby lépe odrážel převažující hierarchii jednotlivých států a přehodnotil metody svého fungování.

Nový Bretton Woods by navíc musel reformovat měnový systém. Poválečné uspořádání, v jehož rámci se USA staly rovnějšími než ostatní, vytvořilo nebezpečné nerovnováhy. Dolar se už netěší takové důvěře jako kdysi, avšak žádná jiná měna ho nemůže nahradit.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/QXXbVRk/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.