0

Nová sametová revoluce [jde mimo Havla]

PRAHA: Vzpoura novinářů České televize proti novému řediteli této veřejnoprávní instituce značí vrchol desetiletého zápasu mezi dvěma pojetími demokracie. První představuje bývalý premiér Václav Klaus, druhé prezident České republiky Václav Havel.

Klaus vnímá politické strany jako páteř jakéhokoli demokratického systému a v politice vidí jen malý prostor pro občanskou společnost. Zastánce občanské společnosti považuje za „elitáře“, kteří odmítají zkoušku u volební urny a kteří se pokoušejí politiku ovlivňovat neformálními mechanismy.

Prezident Havel tvrdí, že demokracie, jež je založená výhradně na politických stranách a základních demokratických principech, je deformovaná. Podle něj musí politické strany bez ohledu na jejich potřebnost kontrolovat silná občanská společnost. Je-li občanská společnost slabá, budou se politické strany snažit ovládnout instituce, jež mají zůstat nezávislé. V posledních deseti letech Havel opakovaně žádal občany České republiky, aby byli činorodější a aby politikům nedovolili řídit svůj život.

Klausova vize demokracie dominovala větší části uplynulého desetiletí. Byla srozumitelná a odpovídala modelům chování, kterým většina Čechů přivykla během komunistické éry, kdy byla veřejná a soukromá sféra života přísně oddělena. Pravda, pád komunismu zapříčinilo silné občanské hnutí zvané Občanské fórum, ale po dosažení svého cíle se toto hnutí rozpadlo. S jeho zmizením ze scény lidé opět zpasivněli.