1

Nová cesta k nízkouhlíkové ekonomice

NEW YORK – Řešení lidmi vyvolaných klimatických změn závisí na přechodu k výrobě elektrické energie, která na rozdíl od spalování ropy, zemního plynu a uhlí bude uvolňovat jen malý nebo nulový objem oxidu uhličitého – hlavního skleníkového plynu způsobujícího globální oteplování. Nízkouhlíkovou elektřinu lze vyrábět ze sluneční, jaderné a větrné energie, případně v uhelných elektrárnách, které své emise CO2 zachycují a skladují.

Politický problém je jednoduchý. Uhlí je levnější a snáze využitelný zdroj energie než jeho alternativy. Je levné, protože je ho dostatek. A využívá se snáze než větrná či sluneční energie, poněvadž může vyrábět elektřinu nepřetržitě a není odkázané na meteorologické podmínky.

Máme-li zachránit planetu, potřebujeme přimět dodavatele energie k přechodu na nízkouhlíkové zdroje energie, a to navzdory nižší ceně a snazší využitelnosti uhlí. Metodou, která se nabízí, je zdanění uhlí nebo vyžadování povolení na výrobu energie z uhlí, přičemž daň nebo cena povolení by byly tak vysoké, že by to podnítilo přechod na nízkouhlíkové alternativy.

Předpokládejme, že výroba elektřiny z uhlí stojí 0,06 dolaru za kilowatthodinu, zatímco solární energie stojí 0,16 dolaru za kilowatthodinu. Daň na energii vyrobenou z uhlí by tedy musela činit 0,10 dolaru za kilowatthodinu. V takovém případě by spotřebitelé platili 0,16 dolaru za energii z uhlí i ze slunce. Dodavatelé by pak přešli na nízkouhlíkovou sluneční energii. Přechod by však v tomto případě více než zdvojnásobil účet za elektřinu.