1a91380446f86f380efdc625_dr4293c.jpg

Nová cesta k nízkouhlíkové ekonomice

NEW YORK – Řešení lidmi vyvolaných klimatických změn závisí na přechodu k výrobě elektrické energie, která na rozdíl od spalování ropy, zemního plynu a uhlí bude uvolňovat jen malý nebo nulový objem oxidu uhličitého – hlavního skleníkového plynu způsobujícího globální oteplování. Nízkouhlíkovou elektřinu lze vyrábět ze sluneční, jaderné a větrné energie, případně v uhelných elektrárnách, které své emise CO2 zachycují a skladují.

Politický problém je jednoduchý. Uhlí je levnější a snáze využitelný zdroj energie než jeho alternativy. Je levné, protože je ho dostatek. A využívá se snáze než větrná či sluneční energie, poněvadž může vyrábět elektřinu nepřetržitě a není odkázané na meteorologické podmínky.

Máme-li zachránit planetu, potřebujeme přimět dodavatele energie k přechodu na nízkouhlíkové zdroje energie, a to navzdory nižší ceně a snazší využitelnosti uhlí. Metodou, která se nabízí, je zdanění uhlí nebo vyžadování povolení na výrobu energie z uhlí, přičemž daň nebo cena povolení by byly tak vysoké, že by to podnítilo přechod na nízkouhlíkové alternativy.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/uvISZoNcs