0

Nový model pro NATO

Berlín – NATO potřebuje novou strategii. My, pět bývalých náčelníků štábu, jsme nedávno publikovali brožuru obsahující návrhy na takovou novou strategii a na komplexní program změny.

Proč je nová strategie potřebná? Současná „Strategická koncepce“ NATO byla přijata roku 1999, ale svět se od té doby významně změnil. Tehdy bylo NATO regionální aliancí, která se soustřeďovala na reaktivní obranu území účastníků Smlouvy. Reakce ale už nestačí; nejnaléhavějším dnešním úkolem je prevence krizí, ozbrojených konfliktů a válek, což může vyžadovat, aby se prvotní opatření neprováděla vojenskými prostředky.

NATO se navíc na své konferenci v Praze roku 2002 shodlo, že bude jednat tam, „kde to je nezbytné“, takže od vymezení působnosti na obranu území účastníků Smlouvy už ustoupilo. Konečně, zatímco ponaučení, které jsme získali od teroristických útoků z 11. září 2001, naznačují, žádný z dnešních konfliktů nelze zvládnout pouze vojenskými prostředky, nástroje NATO jsou výhradně vojenské. Každá účinná strategie NATO pro budoucnost musí zahrnovat rozvoj a uplatnění dalších prostředků.

Námi navrhovaná strategie nepřijímá regionální zaměření současné Strategické koncepce NATO či Evropské strategické studie, nýbrž je ve svém výhledu globální. Snaží se konfliktům bránit tím, že odstraňuje jejich příčiny. Je zřejmé, že to je třeba dělat v prvé řadě využitím nevojenských prostředků, a to proaktivním – nikoli reaktivním – způsobem. Tato strategie uplatňuje vzestupné i sestupné řízení moci a využívá všech nástrojů politiky a měkké i tvrdé moci. Podtrhuje však, že nasazení vojenské síly musí zůstávat nejzazším východiskem, což ale neznamená že nutně posledním.