0

Nová éra pro islámskou vědu?

Když se přírodní vědy a matematika těšily několikasetletému období velkých vynálezů, čněla jedna oblast světa nad všemi ostatními. Mistři těchto disciplín zde byli uctíváni, medicína zaznamenávala rychlý rozvoj a průměrný občan se zajímal, jak příroda funguje. Není divu, že tato oblast sklízela po celém světě respekt.

Ve druhé polovině dosud poznané planety byli zatím vědci trestáni, ba dokonce i zabíjeni. Matematika byla postavena mimo zákon jakožto bezbožná a cizorodá disciplína a později sloužila náboženským účelům. Životní úroveň byla nízká.

Onou prosperující oblastí byl islámský Blízký východ, zatímco ignorantská Evropa zůstávala chudá. Obě oblasti byly nábožensky řízené (historikové se v tomto kontextu rozcházejí v názoru na roli a povahu náboženství), avšak věda vzkvétala pouze v jedné z nich. Dnes se role islámského Blízkého východu a Západu obrátily.

Po druhé světové válce se nespornou špičkou na poli vědy staly Spojené státy. Během tohoto období odcházeli nejbystřejší studenti ze svých zemí, protože je přitahovaly lepší výzkumné univerzity a příležitosti. Až donedávna představovali více než polovinu postgraduálních studentů matematiky, přírodních věd a strojírenství v USA lidé narození v cizině. Řada těchto talentů po dokončení studia ve Spojených státech zůstala, z čehož těžil průmysl i státní správa.