0

Nový úděl pro Lisabonskou strategii

Co se stalo s Lisabonskou strategií Evropské unie? Nejenže o tomto politickém programu EU pro posílení konkurenční schopnosti, hospodářského růstu a zaměstnanosti téměř nic neví veřejnost, ale tato nevědomost se týká i mnoha intelektuálů, akademiků, ředitelů, ba dokonce některých poslanců.

Tak například během všech debat o ústavní smlouvě EU nezmínili Lisabonskou strategii ani zastánci ústavy, ani její odpůrci. Není tedy přílišným překvapením, že na vzestupu je euroskepticismus – ve Francii, Nizozemskou i jinde.

Navzdory úspěšnosti a oblíbenosti programů jako je ERASMUS si občané nijak neuvědomují přispění EU ke kvalitnějšímu vzdělávání a zacvičování. Poslední průzkum Eurobarometer ohledně Lisabonské strategie zjistil, že evropská veřejnost vidí jen nepatrný vztah mezi politikami EU a hospodářskou konkurenceschopností.

Ovšemže, některé laboratoře dostávají granty EU, aniž by však ve svých výzkumných politikách zohledňovaly určité evropské poslání. Evropa se všeobecně považuje spíš za omezení než za plán, spíš za nástroj než za vizi vyživovanou jasným a věrohodným úmyslem.