0

„New Deal“ pro chudé farmáře

NEW YORK – Mnoho chudých, potraviny dovážejících zemí z celého světa začalo v posledních měsících propadat zoufalství, neboť globální ceny rýže, pšenice a kukuřice se zdvojnásobily. Stamiliony chudých lidí, kteří již tak utratí za potraviny velkou část svého denního rozpočtu, zakoušejí bezvýchodnou situaci. Bouří kvůli potravinám přibývá.

Řada chudých zemí však může sama pěstovat více potravin, poněvadž jejich zemědělci produkují mnohem méně, než je technologicky možné. V některých případech by při vhodné vládní akci mohli produkci potravin během pouhých několika let zdvojnásobit, ba dokonce ztrojnásobit.

Myšlenka je prostá a dobře známá. Tradiční zemědělství využívá málo vstupů a dosahuje slabých výnosů. Chudí rolníci používají vlastní semena z předešlého roku, postrádají hnojiva, spoléhají na déšť namísto zavlažování a kromě tradiční motyky používají málo mechanizace, pokud vůbec nějakou. Jejich farmy jsou malé, o výměře jeden hektar či méně.

V tradičních zemědělských podmínkách činí výnosy obilnin – rýže, pšenice, kukuřice, čiroku nebo prosa – obvykle kolem jedné tuny na hektar při jedné sklizni za rok. Pro farmářskou rodinu čítající pět nebo šest lidí a hospodařící na jednom hektaru to znamená extrémní chudobu a pro její zemi odkázanost na drahý dovoz potravin včetně potravinové pomoci.