Nový úděl pro křehké státy

PAŘÍŽ – Zhruba čtvrtina světové populace dnes žije v konflikty sužovaných a nestabilních státech. Vzdor ohromným sumám peněz vynaloženým v posledních 50 letech na pomoc takovým státům ozbrojené konflikty a násilnosti nadále ničí životy milionů lidí po celém světě. Mezinárodní a národní partneři musí radikálně změnit způsob, jímž k takovým státům přistupují.

V roce 2004 jsem potřebnost nového přístupu viděl na vlastní oči na Srí Lance. Během prvních dvou měsíců po ničivém cunami, které tam tehdy v prosinci udeřilo, navštívilo zemi bezmála 50 hlav států a ministrů zahraničí. Každý přijel s vlastními programy, vlastními organizacemi občanské společnosti a vlastními televizními štáby. Málokdo ovšem s hlubší znalostí dynamiky politického konfliktu mezi militantními Tamily a srílanským státem. Udělaly se velké chyby, které podnítily další násilí.

Významnou výzvou, před níž dnes stojíme, je odklonit se od modelu partnerství, v němž se priority, politiky a finanční potřeby stanovují v hlavních městech dárcovských zemí a v sídlech rozvojových partnerů. Konflikty postižené státy musí dostat příležitost určovat svůj vlastní osud.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/H2xY57p/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.