0

Vznikne Blízkovýchodní unie?

TOLEDO, ŠPANĚLSKO – Letos na podzim zorganizovalo Toledské mezinárodní centrum pro mír setkání věnované spolupráci v oblasti vodohospodářství na Blízkém východě. Jedním ze závěrů, které z jednání vyplynuly, byl poznatek, že jakákoliv efektivní reakce na nestejnoměrné rozdělení přírodních zdrojů v oblasti musí mít regionální charakter. Maje toto na paměti, navrhl bývalý jordánský ministr vodních zdrojů Munther Haddadín vytvoření „Vodní a energetické unie“ na Blízkém východě – dlouhodobý mechanismus, který by integroval rozdrobený region.

Je to působivá představa. Uspokojování základních potřeb způsobem, který řeší nedostatky a přebytky na regionální bázi, má silnou logiku.

Paralely s rolí uhlí a oceli při vzniku Evropské unie jsou přitom natolik zřejmé, že minulý měsíc vyzval k založení podobné unie i bývalý německý ministr zahraničí Joschka Fischer. Totéž učinil někdejší český prezident Václav Havel a skupina osvícenců, kteří podporují myšlenku regionální integrace prostřednictvím vody. Zorganizováním setkání ve Španělsku jsme dali najevo, že i my tento ušlechtilý cíl velmi podporujeme.

Evropské „společenství uhlí a oceli“ však začalo být možné teprve po vyřešení velkých politických konfliktů v Evropě. Také úspěšný proces regionální integrace na Blízkém východě bude vyžadovat politický rámec, který zajistí stabilitu potřebnou k fungování regionální spolupráce. Všechny strany potřebují vědět, kde začínají a končí jejich hranice. Minulé křivdy je třeba odložit stranou, aby regionální řešení problémů nezhatil začarovaný kruh odplat a nepodmíněný reflex upřednostňující okamžitý zisk.