0

Japonská proměna?

ÓSAKA – Včerejší drtivé vítězství Demokratické strany (DS) v japonských všeobecných volbách skoncovalo se systémem dominance jedné strany, jemuž od roku 1955 bez přerušení vévodila všezahrnující Liberálně demokratická strana (LDS). Po většinu uplynulého desetiletí DS nebyla považována za životaschopnou alternativu k LDS, ačkoliv to vypadalo, jako by vytvářely rádoby systém dvou stran. Dvacet let po skončení studené války Japonsko konečně bude mít vládní systém odpovídající světu po studené válce.

Japonská veřejnost si je i teď schopností DS vládnout stále nejistá a je skeptická vůči jejím programům přerozdělování bohatství, líčeným v růžových barvách, jimž chybí solidní financování. Veřejnost si rovněž plně uvědomuje, že ideologicky rozdrobené DS chybí pragmatická a soudržná zahraniční a bezpečnostní politika.

DS přesto bude sestavovat příští vládu, kvůli veřejnému znechucení LDS. Ta v uplynulých čtyřech letech projevila naprostou neschopnost reagovat na klíčové otázky celonárodního zájmu: penze, nezaměstnanost a třepící se síť sociálního zabezpečení. LDS navíc sužoval řetězec menších skandálů a neustálé břídilství. Skutečnost, že LDS během necelého roku musela nasadit tři různé ministerské předsedy, jasně ukázala, že mocenské jádro strany zkolabovalo.

Až se DS dostane k moci, okamžitě narazí na rozsáhlou byrokracii a pevně zakotvené mandaríny, kteří obvykle sabotují veškeré snahy o správní reformu, která ohrožuje jejich moc a skryté zájmy. Ostatně ihned po volbách nastává doba rozpočtových odhadů pro příští fiskální rok. Čísla, která se budou prezentovat, jsou výsledkem zdlouhavého procesu, během něhož byrokracie vedla podrobné konzultace s LDS. Takže nebude-li chtít DS prolomit pravidelný rozpočtový cyklus, bude nucena nejen realizovat dodatečný rozpočet sestavený LDS, ale nepohne ani s rozpočtem na příští rok, který je ztělesněním politik LDS, jež DS pranýřovala.