0

Test gravitace eura

CAMBRIDGE – Uznávám, že směnné kurzy není nikdy snadné vysvětlit ani pochopit, ale dnešní relativně robustní hodnota eura je mi poněkud záhadou. Jsou mudrci na měnových trzích vážně přesvědčeni, že nedávný „komplexní balíček“ vlád eurozóny na záchranu eura vydrží déle než několik měsíců?

Nový plán spoléhá na pochybnou směs podezřelých fíglů finančního inženýrství a vágních příslibů skrovného financování z Asie. Na stabilizaci propastných dluhových a růstových problémů země nebude dostačovat ani nejlepší součást plánu, navržený (nikoli však schválený) 50% sestřih držitelů řeckého svrchovaného dluhu v soukromém sektoru.

Čím to tedy je, že se euro oproti americkému dolaru obchoduje se 40% prémií, přestože investoři na dluhy jihoevropských vlád stále pohlížejí se značnou skepsí? Napadá mě jeden velmi dobrý důvod, proč euro musí klesat, a šest ne až tak přesvědčivých důvodů, proč by mělo zůstávat stabilní či zhodnocovat. Začněme tím, proč euro potřebuje klesat.

Vzhledem k neexistenci zřetelné cesty k mnohem těsnější fiskální a politické unii, která může vést jedině přes ústavní změnu, současný dům na půli cesty, v němž systém eura přebývá, se čím dál silněji jeví jako neudržitelný. Zdá se zřejmé, že Evropská centrální banka bude nucena kupovat mnohem větší kvantity svrchovaných (rizikových) dluhopisů eurozóny. To se krátkodobě může osvědčit, ale pokud se zhmotní riziko suverénního úpadku – a výzkum, který jsem prováděl s Carmen Reinhartovou, naznačuje, že to je pravděpodobné – bude dále nutné rekapitalizovat ECB. A nebudou-li silnější země ze severu eurozóny ochotné takový transfer strávit – a politický odpor je značný – ECB by mohla být nucena rekapitalizovat se tvorbou peněz. Buď jak buď, hrozba hluboké finanční krize je vysoká.