0

Globální agenda pro sedm miliard lidí

NEW YORK – Koncem příštího měsíce se narodí dítě – sedmimiliardtý občan planety Země. Nikdy se nedozvíme, do jakých podmínek se narodil. Víme však, že toto dítě vstoupí do světa obrovských a nepředvídatelných změn – ekologických, ekonomických, geopolitických, technologických i demografických.

Počet obyvatel na zeměkouli se od založení Organizace spojených národů v roce 1945 ztrojnásobil. A navíc se neustále zvyšuje, což přináší odpovídající tlaky na půdu, energii, potraviny a vodu. Rovněž globální ekonomika vyvolává tlaky: rostoucí nezaměstnanost, prohlubující se sociální nerovnost a vzestup nových hospodářských mocností.

Tyto trendy propojují osud a budoucnost dnešních sedmi miliard lidí jako nikdy dříve. Žádný stát nemůže sám vyřešit obrovské globální výzvy jednadvacátého století. Mezinárodní spolupráce je všeobecnou potřebou.

Šedesáté šesté zasedání Valného shromáždění OSN je obnovenou příležitostí k tomu, aby si jednotlivé země světa vytyčily úzké a krátkodobé zájmy a zavázaly se ke kooperativnímu úsilí o řešení dlouhodobých naléhavých otázek lidstva. V době, kdy se všechny státy potýkají s individuálními výzvami, potřebujeme stanovit společnou celosvětovou agendu, která pomůže zajistit, že sedmimiliardté dítě i příští generace budou vyrůstat ve světě charakterizovaném trvalým mírem, prosperitou, svobodou a spravedlností.