Férové jednání pro Turecko

Turecku bylo Evropskou komisí předloženo cosi, co připomíná ultimátum: otevřete do měsíce své přístavy pro lodi z Kypru, jinak můžete riskovat zastavení probíhajících rozhovorů o přistoupení k EU. Poslední zpráva Komise o tureckém postupu k přistoupení zároveň poznamenává, že politické reformy zpomalily, což dále zpochybňuje budoucí členství země v EU.

Zprávu o postupu, již Komise vydala, projedná příští měsíc Evropská rada. Na této schůzce by si evropští lídři měli položit následující otázky: Jednala EU s Tureckem ohledně Kypru férově? Podporuje chování EU důsledně politickou reformu v Turecku? Jaké jsou dlouhodobé zájmy EU ohledně Turecka?

Je-li odpovědí na první dvě otázky „ne“ – a já myslím, že je –, pak se klíčově důležitou stává otázka třetí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/DmdQNQp/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.