0

Nevydařené globální zotavení

NEW HAVEN – Během necelých dvou let už podruhé globální ekonomiku zachvacuje zděšení z vývoje růstu. Zvykněte si na to. Takové otisky v postkrizovém světě zanechává nevydařené zotavení.

Důvod je prostý. Obvyklý hospodářský cyklus má přirozený tlumicí mechanismus, který nečekané nárazy odráží. Čím hlubší je pokles, tím silnější je obrat nahoru i kumulativní síly oživení, jež se samo udržuje v chodu. Rázným odrazům ve tvaru V je vlastní houževnatost, díky níž se poměrně snadno dokážou oklepat ze šoků.

Oživení po krizi je ale něco úplně jiného. Jak ve své knize This Time is Different doložili Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff, postkrizová oživení výstupu a zaměstnanosti mají v dlouhém pásu dějin tendenci být výrazně pod úrovní trendu.

Taková chabá oživení ze své podstaty postrádají tlumivý nárazník, jaký mají odrazy ve tvaru V. Externí šoky proto rychle odhalují jejich zranitelnost. Jsou-li šoky dostatečně ostré – a udeří-li na oslabené globální hospodářství, které se blíží své „minimální letové rychlosti“, tedy zhruba 3 % ročnímu růstu – recidiva by se mohla proměnit v obávanou recesi se dvěma propady.