0

Evropa pro všechny

Dlouholetí členové Evropské unie dnes, zdá se, zpochybňují budoucnost Unie, avšak my na Ukrajině na Evropskou unii hledíme s nadějí a obdivem. Připojit se k rozvoji EU je hlavní meta naší zahraniční politiky, neboť Ukrajina zjistila, že státnost není konečným cílem, ale začátkem.

Evropská jednota je vskutku nedělitelná: je-li jeden národ ostrakizován, nejsou všichni svobodní. My Evropané jsme obepnuti nevyhnutelnou sítí, oděni do společného roucha osudu. O tom svědčí všechny aspekty naší sdílené kultury, ne-li minulé století vyplněné společným utrpením. Cokoli se dotkne jednoho Evropana přímo, dotkne se ostatních nepřímo.

Už nikdy si nemůžeme dovolit žít s úzkoprsou představou dvou Evrop, poloviny majetné a poloviny nemajetné, těch uvnitř a těch venku. Nikdo, kdo žije na evropském kontinentě, nemůže – ba nesmí – být považován za cizince v Unii. Právě na tom závisí dnešní úžasný Pax Europa a dnešní celoevropská prosperita.

Jistěže, někteří lidé bručí, že Ukrajina není Evropa. Ať tedy přijedou do Kyjeva a promluví s lidmi, mladými i starými, s továrními dělníky, manželkami zemědělců, s právníky, lékaři a učiteli, kteří v zimě bez ustání stáli celé týdny v mrazu a sněhu a vydrželi bránit své svobody.