0

Deglobalizovaný svět?

CAMBRIDGE – Možná to potrvá ještě několik měsíců nebo i pár let, ale Spojené státy a další rozvinuté ekonomiky se tak či onak nakonec z dnešní krize zotaví. Světová ekonomika už však zřejmě bude vypadat jinak.

Přestože již máme nejhorší fázi krize za sebou, pravděpodobně se ocitneme v poněkud deglobalizovaném světě, ve kterém mezinárodní obchod poroste pomalejším tempem, externích financí bude méně a a chuť bohatých zemí na velké deficity běžného účtu se podstatně sníží. Věstí to rozvojovým zemím zkázu?

Není to nezbytné. V rozvojových zemích mívá růst tři odlišné varianty. Tou první je růst tažený půjčkami v zahraničí. Druhým typem je růst coby vedlejší produkt prudkého vzestupu cen komodit. A třetí je růst stimulovaný hospodářskou restrukturalizací a diverzifikací na nové produkty.

První dva modely jsou ohroženější než třetí. Je však zbytečné kvůli tomu nespat, protože oba jsou závadné a v konečném důsledku neudržitelné. Více by nás měly trápit potenciální nesnáze zemí ze třetí skupiny. Tyto státy budou muset zásadně změnit svou politiku, aby se přizpůsobily nové realitě dneška.