Deglobalizovaný svět?

CAMBRIDGE – Možná to potrvá ještě několik měsíců nebo i pár let, ale Spojené státy a další rozvinuté ekonomiky se tak či onak nakonec z dnešní krize zotaví. Světová ekonomika už však zřejmě bude vypadat jinak.

Přestože již máme nejhorší fázi krize za sebou, pravděpodobně se ocitneme v poněkud deglobalizovaném světě, ve kterém mezinárodní obchod poroste pomalejším tempem, externích financí bude méně a a chuť bohatých zemí na velké deficity běžného účtu se podstatně sníží. Věstí to rozvojovým zemím zkázu?

Není to nezbytné. V rozvojových zemích mívá růst tři odlišné varianty. Tou první je růst tažený půjčkami v zahraničí. Druhým typem je růst coby vedlejší produkt prudkého vzestupu cen komodit. A třetí je růst stimulovaný hospodářskou restrukturalizací a diverzifikací na nové produkty.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/wF6W08h/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.