0

Krize porozumění

NEW HAVEN – Současnou hospodářskou krizi předpověděla jen hrstka ekonomů a panuje mezi nimi jen chabá shoda ohledně jejích prapříčin. Není tedy divu, že ekonomové nejsou v dobrém postavení, aby předložili prognózu, jak rychle krize skončí.

Samozřejmě, bezprostřední příčiny hospodářské krize známe všichni: lidé neutrácejí, protože jim poklesly příjmy, ztratili jistotu zaměstnání anebo obojí. Můžeme ale udělat ještě jeden krok vzad: příjmy lidí jsou nižší a pracovní místa ohroženější proto, že neutráceli před nedávnem – a tak dále, zpět v čase, v opakujícím se koloběhu zpětných vazeb.

Jde o začarovaný kruh, ale kde a proč začal? Proč se zhoršil? Co jej zvrátí? Právě u těchto otázek ekonomové nedokážou nabídnout jasné odpovědi.

Stav ekonomického poznání byl stejně mizerný během Velké hospodářské krize, která následovala po krachu burzy v roce 1929. Ani tuto událost ekonomové nepředvídali. Ve 20. letech někteří sice varovali před nadhodnoceným akciovým trhem, avšak deset let trvající depresi, která postihne celou ekonomiku, nečekali.