0

Velká šance pro malé rolníky

NEW YORK – Iniciativa G8 na podporu zemědělství drobných rolníků ve výši 20 miliard dolarů, zahájená na nedávném summitu skupiny v italské L’Aquile, má potenciál stát se historickým průlomem v boji proti hladovění a krajní chudobě. Při seriózním hospodaření s těmito novými prostředky v Africe prudce vzroste potravinová produkce. Nová iniciativa by se v kombinaci s dalšími snahami v oblastech zdravotnictví, školství a infrastruktury mohla stát prozatím největším krokem k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí, mezinárodně smluvené snahy do roku 2015 snížit o polovinu krajní chudobu, nemocnost a hladovění.

V letech 2002-2006 jsem pro tehdejšího generálního tajemníka OSN Kofiho Annana vedl Projekt tisíciletí Organizace spojených národů, jehož cílem bylo dosažení Rozvojových cílů tisíciletí. Jedním z úhelných kamenů projektu byli „drobní zemědělci“, tedy rolnické rodiny v Africe, Latinské Americe a Asii, pracující na farmách do velikosti kolem jednoho hektaru. Patří k nejchudším domácnostem na světě a paradoxně též k nejhladovějším, třebaže jsou sami producenty potravin.

Hladovějí, protože není v jejich možnostech pořídit si vysoce výnosná osiva, hnojiva, zavlažovací zařízení a další nástroje potřebné ke zvýšení produktivity. Jejich výstup je tudíž chabý a nedostačuje jim ani na prosté živobytí. Jejich chudoba je příčinou nízké zemědělské produktivity a nízká zemědělská produktivita zase zesiluje jejich chudobu. Je to bludný kruh, odborně nazývaný past chudoby.

Pracovní skupina Projektu tisíciletí OSN pro problematiku hladovění, vedená dvěma předními světovými vědci, M. S. Swaminathanem a Pedrem Sanchezem, přezkoumala, jak tento bludný kruh rozetnout. Pracovní skupina dospěla k závěru, že kdyby se drobným rolníkům dostalo pomoci ve formě zemědělských vstupů, Afrika by mohla výrazně zvýšit svou potravinovou produkci. Projekt tisíciletí doporučil na tento účel výrazně navýšit globální financování. Na základě této práce a souvisejících vědeckých poznatků Annan v roce 2004 spustil výzvu k africké zelené revoluci, založené na rozšířeném partnerství mezi Afrikou a dárcovskými zeměmi.