Margaret Scott

„Resetovací“ tlačítko pro zadní dvorek Evropy

STOCKHOLM – Mačkání „resetovacího“ tlačítka v diplomatických vztazích se dnes stalo velmi populárním. Americký prezident Barack Obama nedávno odcestoval do Moskvy, aby tam „resetoval“ napjaté americko-ruské vztahy. Evropská unie sice žádné „resetování“ kvůli napjatým vztahům s východními sousedy nepotřebuje, avšak provádí jejich hlubokou strategickou rekonstrukci.

Když EU v květnu zahájila svůj nový projekt „Východní partnerství“, kladla si za cíl podpořit další integraci se šesti bezprostředními východními sousedy unie – Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Globální finanční krize učinila z aktualizované a posílené politiky pro východní sousedy EU naléhavou potřebu. Neméně důležitý byl fakt, že všechny zmíněné země vyjádřily ambici přimknout se těsněji k EU.

Východní partnerství – které vzniklo z původní polsko-švédské iniciativy – nabízí těmto šesti zemím podstatné zesílení a prohloubení vztahů s EU v klíčových oblastech. V obchodních a ekonomických vztazích si otevřeně klade za cíl vytvořit mezi EU a partnerskými zeměmi hluboké a rozsáhlé oblasti volného obchodu. Hlásí se k plné liberalizaci víz jakožto dlouhodobému cíli (přičemž do té doby by se měly uzavřít dohody o zjednodušení vízové politiky), slibuje užší spolupráci v otázce energetické bezpečnosti, diverzifikace a účinnosti a přichází s velmi vstřícnými programy a projekty, které mají sousedním zemím pomoci s integrací a reformním úsilím ve všech těchto oblastech.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/wfIOhGM/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.