Thursday, October 23, 2014
11

Zatvrzelci v Riu

KODAŇ – Desetitisíce lidí se brzy sejdou v Rio de Janeiru na Summitu Země Organizace spojených národů. Účastníci – od znavených politiků až po zapálené aktivisty – tam mají znovu podnítit globální zájem o životní prostředí. Bohužel se summit pravděpodobně stane promrhanou příležitostí.

OSN staví na odiv lákavý příslib „zelené ekonomiky“ zaměřené na boj proti globálnímu oteplování. Ve skutečnosti však summit míří na nesprávný cíl, protože zanedbává témata, která jsou pro drtivou většinu světa mnohem závažnější.

Globální oteplování v žádném případě nepředstavuje naši hlavní ekologickou hrozbu. I kdybychom – nerozumně – předpokládali, že tento jev způsobí všechna úmrtí v důsledku záplav, sucha, veder a bouřek, představoval by celkový součet pouhých 0,06% všech úmrtí v rozvojových zemích. Pro srovnání: znečištění vody a vzduchu v zemích třetího světa má za následek 13% úmrtí.

Na každého člověka, který by mohl zemřít v důsledku globálního oteplování, tedy připadá přibližně 210 lidí, kteří zemřou na zdravotní problémy spojené s absencí čisté vody a kanalizace, s dýcháním kouře od domácího spalování špinavých paliv (jako je sušený zvířecí trus) a s dýcháním znečištěného vzduchu venku.

Zaměří-li se rozvinuté země na opatření bránící globálnímu oteplování, možná pomohou zamezit úmrtí mnoha lidí. To zní dobře, dokud si neuvědomíme, co z toho vyplývá: že 210krát víc lidí v chudších zemích kvůli tomu možná zemře zbytečně – protože finanční prostředky, které je mohly zachránit, putovaly do větrníků, solárních panelů, biopaliv a dalších fixací bohatého světa.

Palčivé problémy chudých zemí se znečištěním však samozřejmě nejsou v módě a neoslovují halasné aktivisty, média a vlády tak, jak to dokáže globální oteplování.

Nic neilustruje pomýlené priority lépe než oficiální pestrobarevná brožura OSN s názvem „Rio+20“. OSN v ní ochotně poskytuje laické vysvětlení cílů summitu spolu s příklady své předpokládané „zelené ekonomiky“ v akci. Vidíme děsivé obrázky koryt vyschlých řek (důsledek globálního oteplování) a vedle nich spoustu krásných řešení, jako jsou větrné turbíny a solární panely.

Problém je v tom, že zelená energie je v převážné míře stále mnohem dražší, méně efektivní a více nesouvislá než její alternativy. Přesto literatura k summitu tvrdí, že tato energie vzpruží hospodářský růst a vymýtí chudobu. Proč si však my, obyvatelé prvního světa s dobrými úmysly, vlastně myslíme, že třetí svět by měl mít energetické technologie, které jsou dražší, slabší a méně spolehlivé než ty jejich?

Brožura je bez náznaku ironie nazvána „Budoucnost, kterou chceme“. Ve světě, kde miliarda lidí chodí do postele hladová a kde každý rok umírá šest milionů osob v důsledku znečištění vzduchu a vody, však má většina obyvatel rozvojových zemí pravděpodobně naprosto odlišné priority do budoucna.

V brožuře se radostně praví, že přechod Číny na „strategii nízkouhlíkového růstu založeného na rozvoji obnovitelných zdrojů energie vytvořil pracovní místa, příjmy a zisky“. Ve skutečnosti Čína v posledních 25 letech zvýšila své emise CO2 na čtyřnásobek. Přestože tato země vyrábí zhruba polovinu všech solárních panelů na světě, 98% jich vyváží, a inkasuje tak velkorysé dotace z trhů bohatého světa. Pouhých 0,005% veškeré čínské energie pochází ze solárních panelů. Desítky let trvající hospodářská expanze Číny vyzvedla 600 milionů lidí z chudoby, avšak enormní znečištění, které to s sebou přináší, se do zeleného obrazu v Rio+20 nehodí.

Brožura dále vysvětluje, že někteří farmáři v Ugandě přešli na organické zemědělství. Afrika je dnes bohužel téměř celá organická – a výsledkem jsou nízké výnosy, hlad a odlesňování. Afrika potřebuje své výnosy zvýšit, což znamená umožnit zemědělcům používání moderních plodin, hnojiv a pesticidů. Produkovat s větším úsilím méně, to možná připadá lákavé dobře živeným lidem z prvního světa, ale pro chudé je to doslova cesta k vyhladovění.

Čteme-li v brožuře dál, dozvídáme se, že Francie vytvořila v zelené ekonomice 90 000 pracovních míst. Tvrdá realita však zůstává skrytá: průměrné náklady na každé „zelené“ pracovní místo přesahují 200 000 dolarů ročně, což si francouzští daňoví poplatníci evidentně nemohou dovolit. Ekonomické modely navíc ukazují, že ve Francii kvůli zvýšeným nákladům v podobě dotací stejně mnoho nebo ještě víc pracovních míst zaniklo.

A aby toho nebylo málo, jedna nádherná fotografie v brožuře zachycuje elektromobily při dojezdu „bezemisního závodu“ v Ženevě. Opominut přitom zůstal fakt, že elektrická energie stále pochází ze spalování fosilních paliv, takže zmíněná auta jsou všechno možné, jen ne „bezemisní“. A co je ještě důležitější, většina obyvatel naší planety stále sní o tom, že bude někdy vlastnit nějakou formu mechanizovaného transportu – přičemž to s vysokou pravděpodobností nebude elektrické vozítko v ceně 50 000 dolarů a více.

Ve světě stiženém vážnými problémy v důsledku znečištění vzduchu a vody je toto žoviální zaměření se na módní témata a nerealistická řešení hluboce znepokojivé. Od reality odtržená globální elita se slétává do Ria, aby sdělila chudým lidem světa, že si mají pořídit solární panel.

Rio+20 by přineslo lidstvu – a planetě – větší prospěch, kdyby se nepodbízelo obsesím rozvinutých zemí, ale zaměřilo se na největší ekologické problémy a jejich jednoduchá řešení.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Hide Comments Hide Comments Read Comments (11)

Please login or register to post a comment

 1. CommentedAna Osuna Orozco

  "Modern crops, fertilizers and pesticides" so that they can increase their yields and export them to rich markets and transit to urbanisation and concentration of land ownership and more "efficient" agricultural production? So that Monsanto will own the genetic material they'll need to buy each time so that they will reap those yeilds? Or does "modernization" really benefit the poor? Feed the poor? I am all for questioning First world policy prescriptions- so let's do it all the way, no?

   CommentedAna Osuna Orozco

   Very interesting on this issue: http://www.organicconsumers.org/articles/article_25508.cfm

 2. CommentedMark Pitts

  It is inaccurate to say Mr. Lomborg is a climate change denier. From the very beginning he has said that is the one issue on which the environmentalists were correct (although he disagreed with their solutions).

 3. CommentedMark Pitts

  I have spent a considerable amount of time working with poor families in Guatemala, and what Mr. Lomborg says seems absolutely true to me. The poor health of the people there is largely due to dirty water and burning wood for heat and cooking.

  But these mundane problems are not cool and trendy. And so they go unnoticed beside the glitzy items mentioned in the UN brochure.

  For me, it is hard to believe the purveyors of many of those ideas are sincere thinking people.

 4. CommentedLance Cash

  Does he think that a 6 degree temperature rise is justified because we should solve contemporary poverty, while not actually advocating for anything to do about contemporary poverty in this article.

  The only thing he advocates for is not doing anything about climate change, and solving "the top environmental problems and their simple solutions."
  Yet he isn't clear on what these problems actually are, why they are the 'top' problem, and what are their 'simple solutions'.

 5. CommentedErik Bramsen

  @Jimmy Rousseau
  Mr Lomborg is not a denier and never was, which you would've know had you read just a single article by his hand. In every column, he most strenuously put in a sentence or two clarifying his stance, but so effective has been the Denier-campaign waged against him, that trolls like your goodself will trot out that canard at every given opportunity.

  But eloquent and intelligent? Yes, that's why he's on the watermelon hitlist. It's not enough that he subscribes to the AGW dogmas, he must subscribe to the sacraments as well. What good is AGW if the remedy is not a Holy Luddite Revolution but boring old common sense?

 6. CommentedRoberto L.

  While I agree with many of the points of the article regarding different priorities between the developed world and the developing nations, I have to point out that this paragraph is quite wrong when it references the "Zero Emissions Race" in Geneva. These cars are "zero" emissions: having recently moved to Switzerland, I was presented -while signing up my energy contract- with the choice of which source I wanted to use: nuclear, nuclear + renewable resources (default) or just renewable resources.

  Switzerland is run on dams and nuclear power plants, no significant fossil fuel power plants exists in this country.

  http://www.wolframalpha.com/input/?i=energy+production+in+switzerland

 7. CommentedNichol Brummer

  Mr Lomborg is becoming old hat. And his big smile is now contradicted by this rather sour piece of anti-PR. Where is the positive message?

 8. CommentedZsolt Hermann

  Both in the article and in the following comments are interesting and useful ideas how to treat certain environmental issues, and we can also see the arguments and different claims paralyzing achieving actual practical implementations for decades.
  But all of it still only concerns the superficial symptoms however pressing they are, and ignores the main problem, which is our basic human nature causing all the environmental, and economic, financial, political, educational, social issues, putting together the puzzle of the global crisis.
  As long as we only treat the symptoms (provided we can agree on something) another symptom will break out much more severely, as we have been seeing in recent years, we are running out of fingers we can plug the leaking holes with.
  Sooner than later we will be forced to take a deep breath and start digging deeper and at the end accept that unless we correct ourselves, and step out of our own subjective, self calculating, selfish shells, and start working together selflessly, mutually for the sake of the whole above our own self centered priorities, we have no chance of solving even the smallest problems.
  Global and integral means exactly what it suggests, if we are interconnected and interdependent we have to move together in a synchronized, harmonious manner.

 9. CommentedRoss McLeod

  Jimmy Rosseau's comment is typical of an AGW believer.

  First make sure you get the insult in - ... is a denier!
  Second make scary pronouncement but make sure there is no possibility the audience will be alive to verify or disprove the claim.
  Third the big failing in science - appeal to the consensus.
  Fourth - make sure you do not give any actual evidence, primarily because there isn't any.

  If CO2 is supposed to have these "magical" powers of planet heating why is it that its measured thermal conductivity is only about 60 % of air at 25 degrees C ??

  Do you know what this means ??

  Do you really believe that the measured thermal conductivity is determined experimentally BUT it somehow does not include a measure of radiative conductivity ??

  The properties of CO2 do not match the "backradiation" hypothesis - the radiative power of gases at ambient temperatures do not match the claims of the hypothesis either.

  The energy budget as produced for the IPCC is impossible in my opinion and the whole hypothesis of manmade global warming by a trace gas of less than 0.04% of the atmosphere is fanciful.

  If you consider the solar radiation is capable of heating the moon up to 120 degrees C during the day you must, if you can reason, see that the atmosphere shields us from such extreme heating during the day and you must question the framework of the hypothesis.

 10. Commentedjimmy rousseau

  Mr. Lomborg is one of the most eloquent and intelligent speakers of the whole anthropogenic global warming denier crowd. Christopher Monckton would do well to learn a thing or two from him. Nevertheless it matters little how eloquent and congenial he may be, the modus operandi of the denier crowd is all too evident. First he denied the existence of warming, then he denied that it was caused by humans and that the amount of warming was exaggerated. Now his argument is to suggest that there are more pressing environmental issues, that money spent on reducing CO2 emissions would be better spent on other problems. The reality is there is a reason why scientists, climatologists and environmentalists are more preoccupied with this problem than any other. Even though it's effects are not immediately evident, as are some other forms of pollution, this problem has the potential to totally eclipse all others, and can stick around with a time-scale of centuries.
  So now Mr. Lomborg passes himself off as an environmentalist who only has the interests of the worlds poorest in mind, but those of us who know his past can recognise the animal even if he changes his spots

Featured