Friday, October 24, 2014
2

Čí bude Světová banka?

NEW YORK – Nominace Jim Yong Kima do úřadu prezidenta Světové banky americkým prezidentem Barackem Obamou se setkala s& příznivou reakcí – a právem, zejména v& porovnání s& některými jinými jmény, o nichž se hovořilo. V& osobě Kima, který je profesorem veřejného zdraví, jenž dříve vedl oddělení HIV/AIDS při Světové zdravotnické organizaci a nyní působí jako prezident Dartmouthské univerzity, představily Spojené státy dobrého kandidáta. Národnost kandidáta a postavení země, která nominaci podala – ať už jde o malou a chudou nebo velkou a bohatou zemi –, by však při rozhodování, kdo zmíněnou funkci nakonec získá, neměly hrát žádnou roli.

Jedenáct výkonných ředitelů Světové banky z& rozvíjejících se a rozvojových zemí představilo dva excelentní kandidáty: Ngozi Okonjovou-Iwealaovou z& Nigérie a Jose Antonia Ocampa z& Kolumbie. S& oběma jsem úzce spolupracoval a spolupracuji. Oba jsou prvotřídními odborníky, kteří působili jako ministři s& řadou různých portfolií, vedli si obdivuhodně dobře na špičkových postech v& multilaterálních organizacích a mají diplomatické schopnosti a profesionální předpoklady odvádět špičkovou práci. Oba rozumějí financím a ekonomice, což je ve Světové bance denní chleba, a mají síť konexí, které mohou násobně zvýšit efektivitu banky.

Okonjová-Iwealaová přináší důvěrnou znalost této instituce, zatímco Ocampo je podobně jako Kim člověkem zvenčí, se všemi výhodami a nevýhodami; zároveň je však Ocampo jakožto význačný profesor Kolumbijské univerzity důkladně obeznámený s& chodem Světové banky. V& minulosti působil nejen jako ministr hospodářství a financí, ale i jako ministr zemědělství – což je klíčově důležitá kvalifikace, neboť drtivá většina chudých lidí v& rozvojových zemích je odkázaná na obdělávání půdy. Kromě toho přináší Ocampo impozantní ekologické znalosti, což by řešilo další ze stěžejních zájmů banky.

Okonjová-Iwealaová i Ocampo chápou roli mezinárodních finančních institucí při zajišťování globálních veřejných statků. Během celé kariéry věnovali své srdce i mysl rozvoji a naplňování mise Světové banky, jíž je eliminace chudoby. Jakémukoliv americkému kandidátovi nastavili laťku vysoko.

V& sázce je přitom mnoho. Téměř dvě miliardy lidí v& rozvojovém světě dál žijí v& chudobě, a ačkoliv Světová banka nemůže vyřešit tento problém sama, hraje při jeho řešení vedoucí roli. Navzdory svému názvu je to převážně mezinárodní rozvojová instituce. Kimova specializace, totiž veřejné zdravotnictví, zde má klíčový význam a banka v& této oblasti už dlouho podporuje novátorské iniciativy. Zdravotnictví však představuje jen malou část „portfolia“ banky; ta v& této oblasti obvykle spolupracuje s& partnery, kteří přinášejí znalosti medicíny.

Podle nezaručených náznaků budou USA pravděpodobně trvat na zachování zvráceného procesu volby, podle něhož vybírají prezidenta Světové banky ony, a to jednoduše proto, že v& tomto volebním roce by Obamovi odpůrci vydávali ztrátu kontroly nad volbou za důkaz slabosti. A pro USA je důležitější si tuto kontrolu udržet, než je pro rozvíjející se a rozvojové země důležité ji získat.

Silnější země s& rozvíjejícími se trhy se navíc umějí v& současném systému pohybovat a mohou ho využívat ve svůj prospěch. V& podstatě si svou volbou někoho zavážou a pak si tento dluh nechají splatit v& oblasti, která je pro ně důležitější. Vzhledem k& současné reálpolitice je boj o prezidentské křeslo nepravděpodobný; Amerika si dost možná prosadí svou. Avšak za jakou cenu?

Kdyby měla Amerika dál trvat na kontrole nad volebním procesem, utrpěla by tím samotná banka. Její efektivitu léta narušoval fakt, že byla částečně chápána jako nástroj v& rukou západních vlád a finančních a korporátních sektorů v& západních zemích. Paradoxně by i dlouhodobým americkým zájmům nejlépe vyhovoval závazek – vyjádřený nejen slovy, ale i činy – vybírat kandidáty podle schopností a prosazovat kvalitní řízení.

Jedním z& údajných úspěchů skupiny G-20 byla dohoda na reformě řízení mezinárodních finančních institucí – především způsobu volby jejich nejvyšších představitelů. A protože v& oblasti rozvoje jsou obecně vzato nejkvalifikovanější lidé z& rozvíjejících se a rozvojových zemí – ti koneckonců rozvoj zažívají –, zdá se jen přirozené, že šéf Světové banky bude pocházet z& některé z& těchto zemí. Udržovat mezi rozvinutými státy mocenskou kliku, podle níž USA jmenují prezidenta Světové banky a Evropa vybírá šéfa Mezinárodního měnového fondu, se jeví jako mimořádně anachronistické a pomýlené zejména dnes, kdy se banka i fond obracejí na země s& rozvíjejícími se trhy jako na zdroj prostředků.

USA, mezinárodní společenství i banka samotná sice opakovaně zdůrazňují důležitost kvalitního řízení, avšak volební procedura, která de facto ponechává jmenování na americkém prezidentovi, obrací tyto řeči ve výsměch.

Okonjová-Iwealaová se v& rozhovoru pro Financial Times vypořádala s& tímto tématem rázně: jde prý o otázku pokrytectví. Mravní bezúhonnost rozvinutých průmyslových zemí, které mají ve Světové bance většinu hlasů, je vystavena zkoušce.

Hide Comments Hide Comments Read Comments (2)

Please login or register to post a comment

 1. CommentedJonathan Lam

  Gamesmith94134: Whose World Bank?

  French Finance Minister Francois Baroin, have gone even further, claiming that Europe “has done its part,” and that it is now up to other countries to do theirs.

  What would Mr. Baroin expected in the outcome of the stronger Euro at 1.3 to a dollar? Since it sounds relevant to the strength of its Euros, it is the first haircut to foreigners’ currencies under the 1% bank loan credits. Does your investment lose itself through the processes of fiat Euros? Perhaps, Mr. Baroin knew the stock is coming to an adjustment, then, the other countries should dump the Stock and buy their bonds and compress 50—75% off their investment since ECB and IMF from getting their 2 trillion equity or credits for salvage the EU debts.
  Some are disgust at the déjà vu again, it is not even July; but some may reminiscent of “October” as EFSF failed to aggregate a targeted capacity again. Just after the sale in Spain’s debt failed its target sum, and Greece future is bleak, so is the PIIGS. The ECB also said the interest rate on its deposit facility would remain at 0.25 percent, and the rate on the marginal lending facility would stay at 1.75 percent. The market reacted in the credit crunch that the Dow Jones in sliding off 13000 after China stocks cut 3% to apply in its financial lookouts.

  There is a crack in the dollar at 76 to 79 the jump in Dow Jones by 20% after the 9600. Swiss banks are forced to purchase its bonds because their overloads of Euros currency that included debts and credits, some said of CDS tradeoff. I do not blame them if I saw yahoo cut 2000 employments, Best buy closed 1500 stores, Sears closed 150 stores that many may see as correction to globalization, but certainly not a recommended formula for employment. In addition, the Brazil is not bending on the inflow of US to more acquisition and merger, and BRICS is raising its criticism on the equitable currency exchange under the throw weight system of IMF. It is plainly disadvantage to their floating rate currency and high inflation with higher interest rate; when EU and FED margin its free flow of credits at 1-1.75% at high 1.3 to a dollar. It is questionable on free trade issue and equitable trade principle.

  In the last days on the Greek debts interest rate jumped and Spain’s debt came short in sale. More and more investors are questioning on the downturn on the Stock markets that I believe the credit crunch resurface in the EU banks which suffered from the contraction of the China’s growth at 7.5% from 9%, and overshadowed by its trade deficit from January; in addition, the currencies exchanges rates are shifting their compatibilities after the effects of protectionism and inflation roaming.

  Consequently, dumping of Euros is inevitable even if those debts are traded. However, the extended additional debts make the system worse than before the Bael II with lesser growth.

  Some would question if EU and US could have their 54% votes to the World Bank in choosing its chief; and US President Barack Obama’s nomination of Jim Yong Kim for the presidency of the World Bank has been well received if he intended to keep the World Bank at bay as the welfare system for the poor and desperate. But, the emerging market nations are supporting more of the World Bank, they are eager to gain controls of the financial reforms through the World Bank and the Development Banks; if only the developed nations can stop continuing aiding the poor with lesser tools to revive. Then, the future financial reforms must depend on the EU nations’ vote to overturn the coming depression with an open mind that Okonjo-Iweala brings an insider’s knowledge of the institution of strategy and execution.

  BRICS demanded the recalculation of the current currency exchange rate, and ASEAN have already developing its own mutual agreement in its 13 currencies to a standardize exchange. Somehow, IMF should find it way to correct its system to compensate when imbalance occurs as fixed rate and floating rate meets. How does its system compensate when 1.75% and 7% interest rate is being exchanged? Otherwise, the wall of protectionism is not going away.

  I see more of significant equitable value changes in US and EU even in Germany after more inflation hit and lesser growth in a downward trend after June if the assumed haircut is not reversing the debt and GDP. What else can the developing nations do if their accomplishment is not apt to those are floating with a weight fixed to their central banks? It may not be contagion but sinking to the bottom in depression to a new start is not other countries have in their mind.

  Mr. Mohamed A. El-Erian gave the best descriptions on Europe’s decision last week to bolster its internal financial firewalls, these steps are, the recent tranquility has been more borrowed than earned.

  May the Buddha bless you?

 2. CommentedKir Komrik

  Thank you for the great article.

  USG should do two things in tandem:
  1.) do whatever it can to retain as much control as it can over the World Bank (and thus continue to control the WB Presidency)
  2.) use its overwhelming global influence to promote global constitutionalism; specifically, General Federalism which you can read about at kirkomrik.wordpress.com

  - kk

Featured