2

Waardoor zijn we de grip op Griekenland kwijtgeraakt?

BRUSSEL – De schuldvraag is in Europa nog niet aan de orde. Dankzij een akkoord tussen Griekenland, zijn private schuldeisers en zijn publieke kredietverschaffers kan het land op 20 maart de volgende schuldaflossingstermijn nakomen. De Europeanen verdienen een pluim omdat zij een belangrijke stap in de richting van realiteitszin gezet hebben. Private schuldeisers hebben een afwaardering van meer dan 50% op hun vorderingen en een verlaging van de rentevergoeding geaccepteerd, waarmee de totale schuldverlichting op meer dan twee derde uitkomt.

Weliswaar is er ternauwernood een oplossing gevonden, maar velen menen dat de ‘dag des oordeels’ daarmee alleen maar uitgesteld is: Griekenland gaat volgens hen de beloofde bezuinigingen toch niet uitvoeren om uiteindelijk ofwel zelf te besluiten om uit de eurozone te stappen, of na een uiteindelijk bankroet uit de muntunie te worden gezet.