Thursday, October 23, 2014
0

Protikorupční boj Světové banky pokračuje

Nedávné turbulence kolem odstoupení Paula Wolfowitze z postu předsedy Světové banky zdůraznily potřebu prosazovat agendu SB zaměřenou na řádnou správu a boj proti korupci. To je nezbytné nejen kvůli bance samotné, ale v prvé řadě kvůli chudým v rozvojových zemích, jimž špatná správa a úplatkářství podrývají přístup k veřejným službám a příležitostem k lepšímu životu.

Někteří lidé naznačují, že odchod prezidenta je důsledkem toho, že vyvolal příliš mnoho vln v rámci své protikorupční agendy. To prostě není pravda. Krize vedení nebyla odrazem ochabující oddanosti agendě řádné správy ani ze strany profesionálů v SB, ani ze strany zemí či podílníků, s nimiž spolupracujeme. Právě naopak, agenda boje proti korupci a za řádnou správu osobu u kormidla instituce předchází a přežívá.

Banka se snahám o zlepšení správy a potírání úplatků začala věnovat před deseti lety. Tabu zmínky o korupci prolomil v roce 1996 prezident banky James Wolfensohn a „rakovinu korupce“ označil za vážné břemeno pro chudé v rozvojových zemích.

Během posledního desetiletí považovaly zlepšování správy a boj proti korupci za významnou prioritu vlády, občanská společnost, soukromý sektor i mezinárodní společenství. To se odráží v úvěrování Světové banky. Úvěry SB zaměřené na řádnou správu a související oblasti činí v současnosti zhruba 4,5 miliardy dolarů čili téměř 20% úhrnu všech úvěrů.

Korupce je závažná překážka hospodářského rozvoje, která stojí miliardy dolarů ročně, jež by bylo jinak možné použít k potírání chudoby a k podpoře hospodářského růstu. Nedávná studie SB, nazvaná Mnoho tváří korupce, například odhaduje, že ilegální těžba dřeva způsobí ročně v lesnictví ztráty ve výši 10 miliard dolarů. Absentérství učitelů, významný aspekt korupce ve školství, může zase vést k přímým škodám dosahujícím až čtvrtiny veřejných výdajů země na základní vzdělávání.

Zlepšování správy a boj proti korupci pomáhá státům lépe zajišťovat základní služby a tvořit růst a pracovní příležitosti ku prospěchu chudých. Právě proto posilujeme občanský a nezávislý dohled nad veřejnými zdroji v zemích, jako je Tanzanie, a podporujeme chudé, včetně domorodých žen, v úsilí získat lepší přístup k justici prostřednictvím mobilních soudů, jak se právě děje v Guatemale. Od zdokonalování kontrolních institucí v Africe po posilování postupů výběrových řízení v Asii je práce Světové banky v zápase s korupcí každodenní skutečností.

Rada SB, zastupující prakticky všechny země, 20. března 2006 jednohlasně schválila novou strategii na podporu řádné správy a protikorupčního boje (Governance and Anticorruption Strategy), která v tomto ohledu rozšíří hranice banky. Tato strategie byla výsledkem intenzivních konzultací s vládami, občanskou společností, soukromým sektorem a rozvojovými partnery ve 47 zemích, které reflektovaly bezprecedentní globální konsenzus o zásadním vlivu řádné správy na snižování chudoby.

Konzultace nad strategií a její schválení zvýšily míru očekávání, že SB zesílí svou pomoc jednotlivým zemím s cílem přispět k posílení snah v oblasti řádné správy. Strategie byla přichystána k realizaci, právě když udeřila krize vedení banky.

Celé seskupení profesionálů SB zaměřených na řádnou správu 26. dubna 2007 v otevřeném dopise radě a prezidentovi napsalo, že krize vedení podemílá věrohodnost banky a brzdí uskutečňování její stěžejní agendy. Vyřešení krize teď mnohým v bance vrátilo důvěru, že se Světová banka dokáže řídit tím, co sama káže.

Příští prezident Světové banky samozřejmě bude muset znovu vybudovat důvěryhodnost a splnit sliby SB, že bude s partnery v jednotlivých zemích živě spolupracovat v boji za řádnou správu. Vlastně před sebou nebude mít větší výzvu než právě posunout vpřed agendu propagující řádnou správu a potírající korupci. V tomto boji bude mít příští prezident Světové banky mnoho spojenců, nejen uvnitř instituce, ale také mezi dvěma miliony chudých, kteří stále přežívají za méně než dva dolary denně.

Hide Comments Hide Comments Read Comments (0)

Please login or register to post a comment

Featured