0

Protikorupční boj Světové banky pokračuje

Nedávné turbulence kolem odstoupení Paula Wolfowitze z postu předsedy Světové banky zdůraznily potřebu prosazovat agendu SB zaměřenou na řádnou správu a boj proti korupci. To je nezbytné nejen kvůli bance samotné, ale v prvé řadě kvůli chudým v rozvojových zemích, jimž špatná správa a úplatkářství podrývají přístup k veřejným službám a příležitostem k lepšímu životu.

Někteří lidé naznačují, že odchod prezidenta je důsledkem toho, že vyvolal příliš mnoho vln v rámci své protikorupční agendy. To prostě není pravda. Krize vedení nebyla odrazem ochabující oddanosti agendě řádné správy ani ze strany profesionálů v SB, ani ze strany zemí či podílníků, s nimiž spolupracujeme. Právě naopak, agenda boje proti korupci a za řádnou správu osobu u kormidla instituce předchází a přežívá.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Banka se snahám o zlepšení správy a potírání úplatků začala věnovat před deseti lety. Tabu zmínky o korupci prolomil v roce 1996 prezident banky James Wolfensohn a „rakovinu korupce“ označil za vážné břemeno pro chudé v rozvojových zemích.

Během posledního desetiletí považovaly zlepšování správy a boj proti korupci za významnou prioritu vlády, občanská společnost, soukromý sektor i mezinárodní společenství. To se odráží v úvěrování Světové banky. Úvěry SB zaměřené na řádnou správu a související oblasti činí v současnosti zhruba 4,5 miliardy dolarů čili téměř 20% úhrnu všech úvěrů.

Korupce je závažná překážka hospodářského rozvoje, která stojí miliardy dolarů ročně, jež by bylo jinak možné použít k potírání chudoby a k podpoře hospodářského růstu. Nedávná studie SB, nazvaná Mnoho tváří korupce, například odhaduje, že ilegální těžba dřeva způsobí ročně v lesnictví ztráty ve výši 10 miliard dolarů. Absentérství učitelů, významný aspekt korupce ve školství, může zase vést k přímým škodám dosahujícím až čtvrtiny veřejných výdajů země na základní vzdělávání.

Zlepšování správy a boj proti korupci pomáhá státům lépe zajišťovat základní služby a tvořit růst a pracovní příležitosti ku prospěchu chudých. Právě proto posilujeme občanský a nezávislý dohled nad veřejnými zdroji v zemích, jako je Tanzanie, a podporujeme chudé, včetně domorodých žen, v úsilí získat lepší přístup k justici prostřednictvím mobilních soudů, jak se právě děje v Guatemale. Od zdokonalování kontrolních institucí v Africe po posilování postupů výběrových řízení v Asii je práce Světové banky v zápase s korupcí každodenní skutečností.

Rada SB, zastupující prakticky všechny země, 20. března 2006 jednohlasně schválila novou strategii na podporu řádné správy a protikorupčního boje (Governance and Anticorruption Strategy), která v tomto ohledu rozšíří hranice banky. Tato strategie byla výsledkem intenzivních konzultací s vládami, občanskou společností, soukromým sektorem a rozvojovými partnery ve 47 zemích, které reflektovaly bezprecedentní globální konsenzus o zásadním vlivu řádné správy na snižování chudoby.

Konzultace nad strategií a její schválení zvýšily míru očekávání, že SB zesílí svou pomoc jednotlivým zemím s cílem přispět k posílení snah v oblasti řádné správy. Strategie byla přichystána k realizaci, právě když udeřila krize vedení banky.

Celé seskupení profesionálů SB zaměřených na řádnou správu 26. dubna 2007 v otevřeném dopise radě a prezidentovi napsalo, že krize vedení podemílá věrohodnost banky a brzdí uskutečňování její stěžejní agendy. Vyřešení krize teď mnohým v bance vrátilo důvěru, že se Světová banka dokáže řídit tím, co sama káže.

Příští prezident Světové banky samozřejmě bude muset znovu vybudovat důvěryhodnost a splnit sliby SB, že bude s partnery v jednotlivých zemích živě spolupracovat v boji za řádnou správu. Vlastně před sebou nebude mít větší výzvu než právě posunout vpřed agendu propagující řádnou správu a potírající korupci. V tomto boji bude mít příští prezident Světové banky mnoho spojenců, nejen uvnitř instituce, ale také mezi dvěma miliony chudých, kteří stále přežívají za méně než dva dolary denně.