1

Etika velkých potravinářských společností

PRINCETON – Mezinárodní charitativní organizace Oxfam zahájila v únoru kampaň s názvem „Behind the Brands“. Cílem je vyhodnotit deset největších světových producentů potravin a nápojů co do průhlednosti výroby jejich zboží a oznámkovat jejich bilanci v citlivých otázkách, jako jsou chování k malým zemědělcům, trvale udržitelné hospodaření s vodou a půdou, klimatické změny a vykořisťování žen.

Spotřebitelé mají etickou zodpovědnost vědět, jakým způsobem se jejich potraviny vyrábějí, a velké potravinářské značky mají odpovídající zodpovědnost být otevřenější v otázce svých dodavatelů, aby si zákazníci mohli informovaně vybrat, co budou jíst. Největší potravinářské společnosti v mnoha případech samy nevědí, jak si v této oblasti vedou, což prozrazuje jejich hluboký nedostatek etické zodpovědnosti.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Nejlepších výsledků v oblasti transparentnosti dosáhla firma Nestlé, která poskytuje informace přinejmenším o části zdrojů svých komodit a kontrolních systémů. I ona však dosáhla pouze známky „uspokojivý“. Nejhůře se umístila společnost General Mills.

Kromě této nedostatečné otevřenosti identifikuje zpráva Oxfamu několik dalších nedostatků, které jsou všem deseti obřím potravinářským koncernům společné. Neposkytují malým zemědělcům rovnou příležitost prodávat jejich dodavatelským řetězcům, a když malí zemědělci takovou příležitost mají, nedostávají za svůj produkt vždy spravedlivou cenu.

„Velká desítka“ také nepřijímá dostatečnou zodpovědnost za zajištění, aby jejich větší zemědělští dodavatelé vypláceli svým zaměstnancům mzdu umožňující slušné živobytí. Na celém světě pracuje v zemědělství za mzdu 450 milionů lidí a ti jsou v mnoha zemích často nedostatečně placeni – 60% jich žije v chudobě.

Některé firmy z „velké desítky“ dělají víc než jiné, aby v těchto oblastech rozvíjely etickou politiku. Společnost Unilever je odhodlaná získávat větší množství surovin od malých farmářů a zavázala se, že do roku 2020 bude všechny své hlavní komodity odebírat ze stoprocentně trvale udržitelných zdrojů. Tato politika zajistila Unileveru nejvyšší skóre v oblasti otevřenosti vůči malým farmářům a známku „uspokojivý“. Firmy Danone, General Mills a Kellogg’s se umístily na konci žebříčku a vysloužily si hodnocení „velmi špatný“.

Společnost Nestlé byla mnoho let terčem kritiky za to, že v rozvojových zemích uváděla na trh umělou dětskou výživu, přestože tam mnoho žen mohlo kojit a mateřské mléko je daleko zdravější než umělá mléčná výživa. Firma v reakci na tyto kritické hlasy přehodnotila svou politiku, ale v poslední době znovu sklízela kritiku za to, že k produkci kakaa využívá dětskou a nucenou práci.

V roce 2011 tedy firma oslovila Sdružení pro spravedlivou práci (FLA) s požadavkem, aby ohodnotilo její dodavatelský řetězec. Hodnocení potvrdilo, že mnozí dodavatelé Nestlé využívají dětskou a nucenou práci, a firma nyní začala tento problém řešit. V důsledku toho dostala Nestlé spolu s Unileverem a Coca-Colou známku „uspokojivý“ v oblasti práv zaměstnanců. Nikdo z „velké desítky“ si nevedl lépe. Nejhorší skóre v této kategorii měla firma Kellogg‘s.

Zemědělství je významným zdrojem emisí skleníkových plynů, větším než celý dopravní sektor, a zároveň patří k odvětvím, která jsou nejvíce ohrožená klimatickými změnami, jak jasně ukázaly nedávné změny schématu dešťových srážek. Kácením tropických pralesů kvůli pastvě nebo výrobě palmového oleje se do atmosféry uvolňují obrovské objemy vázaného uhlíku. Rovněž pastva přežvýkavců, jako je skot nebo ovce, významně přispívá ke klimatickým změnám.

I v této oblasti dostaly velké značky od Oxfamu nízké známky, většinou za to, že ani nesledují emise, za které nesou přímou či nepřímou zodpovědnost. Nestlé byla jedinou společností, jež získala známku „uspokojivý“, zatímco na samém chvostu se umístila firma Associated British Foods se známkou „velmi špatný“.

Každý, kdo má přístup k internetu, může navštívit webovou stránku Oxfamu a zjistit, jak si velké značky vedou v sedmi eticky významných ukazatelích. Nejvyšší dosaženou známkou je v současnosti „uspokojivý“, přičemž ani jedna z deseti největších firem nezískala v žádné kategorii známku „dobrý“.

Jednotliví spotřebitelé jsou vybízeni k tomu, aby přímo oslovovali zmíněné společnosti a naléhavě je vyzývali k větší zodpovědnosti za to, jakým způsobem získávají ingredience pro své produkty. Oxfam doufá, že kampaň „Behind the Brands“ tímto způsobem vyprovokuje „soutěž o nejvyšší příčku“, v jejímž rámci budou velké korporace usilovat o nejvyšší možné skóre a vejdou ve známost jako opravdu transparentní výrobci potravin a nápojů s vysokou mírou etické zodpovědnosti.

Změny, ke kterým již došlo, ukazují, že budou-li velké korporace vědět, že si jejich zákazníci přejí, aby se chovaly etičtěji, skutečně se tak začnou chovat. Má-li být podobná kampaň účinná, musí si jednotliví spotřebitelé předsevzít, že budou informovanější o potravinách a nápojích, které spotřebovávají, že dají svůj názor hlasitě najevo a že se budou při rozhodování o tom, který výrobek koupit, řídit nejen jeho chutí a cenou, ale i etikou jeho výroby.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.