Friday, November 28, 2014
10

Cena za 11. září

NEW YORK – Teroristické útoky al-Káidy z 11. září 2001 měly za cíl poškodit Spojené státy, což se jim skutečně podařilo, třebaže způsoby, které si Usáma bin Ládin pravděpodobně nikdy nepředstavoval. Reakce prezidenta George W. Bushe na útoky nahlodala elementární zásady Ameriky, podkopala její ekonomiku a oslabila její bezpečnost.

Vpád do Afghánistánu, který po útocích z 11. září následoval, byl pochopitelný, leč navazující invaze do Iráku neměla s al-Káidou vůbec žádnou spojitost – přestože se Bush velmi snažil nějakou vazbu vytvořit. Tato zbytná válka začala být rychle velice nákladná (zkraje uváděných 60 miliard dolarů překonala o několik řádů), neboť k nepoctivému ohýbání faktů se přidala kolosální neschopnost.

Když jsme s Lindou Bilmesovou před třemi lety spočetli americké válečné výdaje, konzervativní skóre dělalo 3 až 5 bilionů dolarů. Od té doby se tyto výdaje dále hromadily. Vzhledem k tomu, že téměř 50 % vracejících se vojáků má nárok pobírat v jisté výši dávky za invaliditu a v lékařských zařízeních pro veterány se doposud léčilo přes 600 tisíc osob, aktuálně odhadujeme, že budoucí výplaty pro postižené a zdravotnické výdaje dosáhnou celkem 600 až 900 miliard dolarů. Společenská daň za válku, která se promítá do sebevražd veteránů (v posledních letech víc než 18 denně) a rozpadů rodin, je však nevyčíslitelná.

I kdyby se Bushovi dalo odpustit, že Ameriku a většinu okolního světa vehnal do války na základě falešných záminek a že zkresloval nákladnost celého podniku, způsob, jímž se válku rozhodl financovat, ospravedlnitelný není. Jeho válka byla vůbec první v dějinách, která byla vedena zcela na úvěr. Když se Amerika, se schodky prudce rostoucími už od Bushových daňových škrtů z roku 2001, pustila do bojů, Bush se rozhodl rozjet další kolo daňových „úlev“ pro bohaté.

Dnes se Amerika zaměřuje na nezaměstnanost a schodek. Kořeny obou hrozeb pro americkou budoucnost lze vystopovat, a to v nikterak malém měřítku, až k válkám v Afghánistánu a Iráku. Zvýšené výdaje na obranu jsou společně s Bushovými daňovými škrty důvodem, proč se Amerika zhoupla od fiskálního přebytku ve výši 2 % HDP v době, kdy byl Bush zvolen, ke svému dnešnímu zoufalému schodku a dluhové pozici. Přímé vládní výdaje za tyto války doposud činí celkem zhruba dva biliony dolarů, tedy 17 tisíc dolarů na každou americkou domácnost, přičemž účty, které teprve přijdou, ještě tuto částku zvednou o víc než 50 %.

Jak jsme s Bilmesovou doložili v naší knize Válka za tři biliony dolarů, války navíc zjitřily makroekonomické slabiny Ameriky, což její schodky a dluhové zatížení ještě zhoršilo. Tehdy, stejně jako dnes, rozvrat na Středním východě zvyšoval ceny ropy, což Američany nutilo utrácet za dovoz ropy peníze, které by jinak mohli utratit za nákupy zboží produkovaného v USA.

Federální rezervní systém USA však tehdy tyto slabiny skryl tím, že zplodil bublinu bydlení, která vyústila ve spotřebitelský boom. Bude trvat roky než výslednou předluženost a převis na trhu realit překonáme.

Války paradoxně podryly americkou (a světovou) bezpečnost, opět způsoby, které si bin Ládin ani nepředstavoval. Nepopulární válka by nábor vojáků zkomplikovala za všech okolností. Avšak jelikož se Bush snažil Ameriku oklamat ohledně nákladnosti válek, vojska nedostatečně finančně zajistil, přičemž odmítal i základní výdaje – například za obrněná vozidla odolávající minám na ochranu amerických životů či adekvátní zdravotní péči pro navrátivší se veterány. Americký soud nedávno potvrdil, že práva veteránů byla porušena. (Za pozornost stojí tvrzení Obamovy administrativy, že právo veteránů odvolávat se k soudům by se mělo omezit!)

Vojenské přeexponování předvídatelně vyvolalo nervozitu ohledně využívání vojenské moci a hrozí, že americkou bezpečnost oslabí také fakt, že ostatní to vědí. Skutečná síla Ameriky, větší než její vojenská a ekonomická moc, spočívá ovšem v její „měkké moci“, tedy její mravní autoritě. I ta byla oslabena: poněvadž USA porušily základní lidská práva jako habeas corpus a právo nebýt mučen, došlo ke zpochybnění jejich dlouhotrvající věrnosti mezinárodnímu právu.

V Afghánistánu a Iráku USA a jejich spojenci věděli, že dlouhodobé vítězství vyžaduje naklonit si city a myšlení tamních lidí. Chyby v prvních letech válek však tyto už beztak náročné bitvy ještě zkomplikovaly. Kolaterální újmy způsobené válkami byly obrovské: podle některých zdrojů v přímém či nepřímém důsledku války zemřel víc než milion Iráčanů. Podle některých studií za posledních deset let v Afghánistánu a Iráku zahynulo násilnou smrtí přinejmenším 137 tisíc civilistů; jen mezi Iráčany je 1,8 milionu uprchlíků a 1,7 milionu osob přesídlených uvnitř země.

Ne všechny důsledky byly katastrofální. Schodky, k nimž americké války na dluh tolik přispěly, nutí teď USA vypořádat se s realitou rozpočtových mezí. Americké vojenské výdaje se dnes, dvě desetiletí po skončení studené války, stále téměř rovnají vojenským výdajům zbytku světa dohromady. Část zvýšených výdajů sice směřovala do nákladných válek v Iráku a Afghánistánu a obecněji do globální války proti terorismu, ale velká část se promrhala za zbraně, které se nijak neuplatní proti nepřátelům, kteří neexistují. Teď se tyto zdroje zřejmě konečně přesunou a USA pravděpodobně dostanou za méně peněz více bezpečí.

Al-Káida sice není poražena, ale už nepůsobí jako obří hrozba, která vyvstala po útocích z 11. září. Cena, kterou jsme v USA i jinde za dosažení tohoto stavu zaplatili, byla enormní – a z větší části zbytečná. Toto dědictví se s námi potáhne ještě dlouho. Než člověk začne jednat, vyplatí se myslet.

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (10)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedDavid Donovan

   CommentsView/Create comment on this paragraphBut then the US Federal Reserve hid these weaknesses by engineering a housing bubble that led to a consumption boom. It will take years to overcome the excessive indebtedness and real-estate overhang that resulted.

  2. CommentedPeter Buchi

   @Mark Pitts: Why do you lump socialist governments in with totalitarian communists? Isn't that a bit disingenuous? I would hardly call Sweden a murderous country, nor most of the rest of western Europe, yet these countries are mostly socialistic in their governing, in practice, if not always in theory. It's not helpful to the debate to have people on the Right continually misusing terms like "liberal" and "socialism".

  3. Commentedjohnny mac

   The article references a "war of choice." I'd agree. It was an American war of choice. The majority of the Democrats in the House voted "Yes" for the war, as did the majority of the Democrats in the Senate. When the bill for $100 billion to fund the war came up for vote, 37 of 49 Democrats in the Senate voted "Yes". Nancy Pelosi and Hillary Clinton were among the most outspoken supporters. Years later it's laid at Bush's feet by plotting souls such as yourself, and accepted as gospel by the willingly naive. Fortunately, facts are much easier to access today than they once were, making liberal hogwash easier to dispel. We collectively share responsibility for Iraq. A country, it should be noted, that is now free from the oppression of a sadistic dictator, and that has a representative government and a growing economy. Perspective, Mr. Stiglitz. Crank up the prescription on those coke-bottle lenses and get ya some.

  4. CommentedAly Kamadia

   Excellent article!! It's a nice reminder about the catastrophic mistakes that the Bush administration made in their foreign policy, something that many Republicans have forgotten about, not to mention many public commentators and the American electorate in general. - Kamadia.ca

  5. CommentedWilliam Wallace

   "... together with the Bush tax cuts, is a key reason why America went from a fiscal surplus of 2% of GDP when Bush was elected to its parlous deficit and debt position today."

   This is the glaring truth that the GOP manages to obfuscate, and gives the lie to the ability of the current Republican Party to be fiscally responsible. Indeed, if one accesses the GAO figures for 1980-present, the so-called Reagan Revolution of no-tax-and-spend-even-more is what has massively eroded government finances. That Obama has done so well in spite of inheriting this horrid mess is a testament to the value of reason and clear thinking over extreme partisan politicking.

    CommentedMark Pitts

    Also, keep in mind that Clinton left office just before the internet bubble burst so Bush, like Obama, inherited a burst bubble and rapidly falling asset prices. Then, there was 9/11 ...

    CommentedMark Pitts

    Obama actively worked to extend the Bush tax cuts. Without his efforts, the Bush tax cuts would have expired automatically.

    The Iraqi war cost are a relatively small part of the equation.

  6. CommentedThomas Haynie

   I’m mostly a fan of Stiglitz’s work but I just started reading the “Cost of Inequality”. I’ve not finished the preface yet but something comes to mind as Stiglitz discusses the shift to embracing a value set that is devoid of a moral compass. Somewhat recent work in psychology found that the concentration of sociopaths, those who lack empathy and simply don’t feel others pain as the rest of us do, increases the higher up the corporate ladder the samples were taken. This is discussed on a “Through the Wormhole” episode on the Science channel. Allegedly at least some of this behavior is genetic. This begs the question of whether or not top execs have dumped their moral values or are simply people following their own self interest and naturally finding their way to massive wealth and power. Though, perhaps the behavior can be learned as the rewards are witnessed.

    Commentedjames durante

    To Mark Pitts: do we still get to make John Bircher logical fallacies? "It's either capitalism or the commies, boys."

    I doubt a genetic predisposition to sociopathology. Most elites run in elite circles all their lives or adapted as they climb the ladder. There are no shortage of classic capitalist texts that proclaim the necessity of dismissing all personal considerations and letting the market and strategic decisions aimed at market dominance to guide ALL thinking. The is the ideological underpinning of the amorality rampant in today's economics and economic policy-making. There is a tax deductible, charitable contribution available to any rich person or corporation who still has some concern for others.

    Anyway, as economics is a subset of politics there are all manner of overarching policy directions that might restore a sense of fair play and public good to what has become a swamp of greed.

    CommentedMark Pitts

    And history shows that "caring" socialist / communist governments are the most murderous of all (Soviet Union, China, Cambodia - murdering many more than the Nazis).

    So, what should we conclude?

  Featured