2

Nixonovská možnost pro Írán?

WASHINGTON, DC – Přeskládání lehátek na palubě by Titanic nespasilo. Nekonečné debaty nad tvarem stolu při vyjednávání s Vietnamem také nepohnuly snahou ukončit tehdejší zhoubný konflikt. Mnohým americkým prezidentům se ovšem podařilo rozhovory s nepřáteli přebudovat odvážnými novými způsoby, které bez válečného střetu posílily národní bezpečnost. Takové odvahy je teď zapotřebí při jednáních o íránském jaderném programu.

Franklin D. Roosevelt v roce 1933 osobně vyjednával se sovětským ministrem zahraničí Maximem Litvinovem o navázání diplomatických vztahů mezi jejich zeměmi. Dwight D. Eisenhower v roce 1959 pozval do Spojených států Nikitu Chruščova, aby otevřel oči sovětskému vůdci, který jako první navštívil Ameriku. Varšavské rozhovory o bilaterálních vztazích mezi USA a Čínou byly v 60. letech bezvýsledné, dokud Richard M. Nixon a jeho poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger nezahájili odlišnou, bezprostřednější diskusi pod záštitou Pákistánu.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Mezinárodní rozhovory s Íránem o jeho jaderném programu také potřebují nové pojetí a širší agendu. Istanbulské setkání se minulý měsíc uzavřelo s pozitivním vyzněním. Obě strany se rozhodly najít způsob jak předejít vzorci vzájemného obviňování a neplodných názorových výměn. Otevřely se dveře pro prvotní dohodu se skromnými cíli.

Nepočítejme ale s nějakou novou érou bez jisté formy přímých debat mezi USA a Íránem. Rozhovory s pěti stálými členy Rady bezpečnosti Organizace spojených národů plus Německem (S5+1) jsou konvenční a strnulé a pravděpodobně samy o sobě průlom nepřinesou. Íránci cítí početní převahu různorodých účastníků s rozličnými agendami. USA musí prostředí nově nastavit, aby Íránu usnadnily nalezení kompromisu.

USA by měly usilovat o dvojstranné rozhovory. Jedno ponaučení, jež nabízejí dřívější američtí prezidenti, tkví v hodnotě přímých styků na vysoké úrovni s klíčovými protivníky. Samozřejmě, osobní setkání mezi prezidentem Barackem Obamou a ajatolláhem Alím Chameneím se jeví jako absurdní představa – dnes. Mohlo se ale roku 1969 zdát absurdnější jiné setkání než schůzka Nixona a Mao Ce-tunga, k níž pak v roce 1971 došlo? USA a Írán musí zahájit cestu k širokým bilaterálním diskusím o světonázorech, regionální bezpečnosti a plánech na zlepšení vzájemného porozumění s cílem minimalizovat neshody.

I když teď přímé rozhovory mezi USA a Íránem probíhat nebudou, je potřeba současná jednání přetvořit. Skupina S5+1 by měla s Íránem nadále vyjednávat o jeho programu obohacování uranu, zatímco Mezinárodní agentura pro atomovou energii by s ním měla jednat o posílení transparentnosti jeho jaderného programu. Íránci své problémy chtějí vyřešit přímo s MAAE a předejít jednáním ve stínu rezolucí Rady bezpečnosti OSN, které na Írán uvalují sankce s cílem vynutit si přerušení obohacování.

Tato situace hovoří pro etapovitý postup. Zaprvé, během rozhovorů v Bagdádu může S5+1 usilovat o počáteční dohodu o budování důvěry, podle níž Írán dobrovolně ukončí obohacování na 20 % obsahu u štěpného izotopu U-235 a rozředí nebo vyveze své zásoby takového uranu, který má blíž ke zbrojnímu charakteru. Dále by mohla usilovat o zastavení činnosti v hlubinném zařízení k obohacování uranu ve Fordow výměnou za poskytnutí palivových tyčí pro íránský výzkumný reaktor a zmražení některých sankcí.

Zadruhé, skupina S5+1 by se pak mohla dohodnout, že bude souhlasit s určitým obohacováním jako pobídkou pro Írán, aby uzavřel paralelní dohodu s MAAE o silnější transparentnosti. Tyto paralelní kroky by proces přetvořily tak, aby bylo dosaženo klíčového cíle USA: zajistit, aby Írán dodržel fatwu (náboženský výnos) proti jaderným zbraním, vydanou samotným Chameneím.

Zatřetí, obě strany budou muset nastínit dlouhodobé cíle vyjednávání. Jelikož MAAE tlačí Írán k dohodám o větší transparentnosti, Írán chce vědět, kam takové dohody mohou vést, zejména co se týče sankcí.

Íránci tvrdí, že pokaždé, když udělají krok směrem ke spolupráci s USA, objeví se nový problém, který zlepšené vztahy zablokuje. Írán chce vědět, které sankce by výměnou za dnešní a budoucí ústupky mohly být odloženy, zmraženy či odvolány, neboť se obává, že USA budou v uvalování sankcí pokračovat s odkazem na lidská práva, bezpečnost a další důvody.

USA zase na Írán pohlížejí jako na licoměrného a nespolehlivého vyjednavače, který chce získat jaderné zbraně a rozhovory nebere vážně. Nadešel čas otestovat záměry Íránu dosažením jisté obdoby dvoufázových dohod, které jsme zde načrtli – určitým dlouhodobějším, postupným procesem s recipročními aktivitami, v němž každá ze stran musí něco dát, aby dostala, o co usiluje.

Konečně i při povlovném pokroku u íránského jaderného programu bude zapotřebí širších diskusí k řešení řady nejaderných otázek, jež ohrožují regionální stabilitu. V současnosti neexistuje žádné fórum, kde by se hovořilo o Afghánistánu, Iráku, obchodu s drogami, bezpečnosti v Perském zálivu, nouzových komunikačních kanálech k prevenci neúmyslného konfliktu a o pramenech hluboké nedůvěry a neporozumění.

Některých těchto debat se mohou účastnit zástupci států, které nejsou součástí S5+1, včetně vlád, jež mají s Íránem těsnější vztahy. K zajištění diskusí o těchto širších otázkách by USA a další měli zvážit možnost jmenování zvláštního vyslance – snad bývalého ministra zahraničí pod záštitou OSN – s cílem zapojit Írán novými způsoby.

Kdyby se do čela snah o přetvoření rámce a procesu, jehož prostřednictvím USA a další země hovoří s Íránem, postavil Obama, dosáhnout pokroku by bylo snazší. Istanbulské rozhovory otevřely dveře prvotní průlomové dohodě – byť jde jen o první krok. Teď mají USA příležitost nastolit nové způsoby hledání společné řeči a dosahování trvalejších politických řešení.

Z angličtiny přeložil David Daduč