Sunday, November 23, 2014
12

Měření naděje

SEATTLE – Životy nejchudších lidí světa se za posledních 15 let zlepšily rychleji než kdykoli dřív, přesto jsem optimistou a věřím, že za dalších 15 let na tom budeme ještě lépe. Vždyť znalostí lidstva přibývá. Konkrétně to můžeme vidět v rozvoji a klesajících cenách nových léčiv, například preparátů proti HIV, a ve vývoji nových semen, která umožňují chudým zemědělcům zvyšovat svou produktivitu. Jakmile jsou takové vymoženosti vynalezeny, už nikdy se neztratí – jen se zdokonalují.

Skeptici poukazují, že nám působí těžkosti dostat nové vymoženosti k lidem, kteří je potřebují. Právě tady má velký význam inovace v měření výkonnosti vlád a filantropie. Tento proces – stanovení jasných cílů, volba správného přístupu a pak měření výsledků kvůli zpětné vazbě a neustálému cizelování přístupu – nám pomáhá dostat nástroje a služby ke každému, komu prospějí.

Stěžejní jsou inovace přispívající k odstraňování překážek v distribuci. Pokrok, pokračující ve stopách dávného parního stroje, není „odsouzen k zřídkavosti a nahodilosti“. Ve skutečnosti můžeme zajistit, že bude běžný.

Přestože jsem optimistou, nepřehlížím problémy, na něž narážíme, ani těžkosti, které musíme překonat, abychom v příštích 15 letech pokrok urychlili. Dvě věci, které mě znepokojují nejvíc, jsou možnost, že nedokážeme shromáždit dostatek prostředků potřebných k úhradě zdravotních a rozvojových projektů a že se nám nepodaří sjednotit se kolem jasných cílů zaměřených na pomoc nejchudším.

Dobrou zprávou je, že ekonomiky mnoha rozvojových zemí rostou a dávají jim možnost uvolňovat více prostředků na pomoc svým nejchudším. Například závislost Indie na cizí pomoci klesá a nakonec ji nebude potřebovat.

Některé země, třeba Spojené království, Norsko, Švédsko, Jižní Korea a Austrálie, své rozpočty zahraniční pomoci posilují; jiné, dokonce i tradičně štědré země jako Japonsko a Nizozemsko, rozpočty snížily. Směřování mnoha zemí, včetně Spojených států, Francie, Německa a Kanady, je nejasné.

Pomoc je ovšem zásadní. Pomáhá lidem v nejchudších zemích naplnit jejich základní potřeby. Financuje inovace při vytváření nových nástrojů a služeb a při jejich distribuci. Rozpočty pomoci bohužel ohrožuje fiskální vysílenost téměř všech vyspělých zemí. Pokud voliči neuslyší, jaké pozitivní důsledky jejich štědrost přináší, nevyhnutelně se zaměří na problémy bližší jejich domovu.

Jediná zpráva, ať pravdivá či nepravdivá, o zneužití malé části pomoci dokáže často vrhnout stín na celou oblast. Představte si, co byste si mysleli o investování, kdyby každý článek, který si přečtete, pojednával o špatných výsledcích akcií a o velkých úspěších by se nepsalo.

Historicky se o pomoci diskutovalo převážně ve smyslu celkové výše investovaných peněz. Když teď ale přesněji měříme ukazatele, jako je dětská úmrtnost, mohou lidé zřetelně vidět účinky pomoci – totiž že znamená rozdíl třeba mezi tím, jestli lidem zpřístupníme terapii proti HIV, anebo je necháme umřít. Když se věc zformuluje tímto způsobem, pomoc má větší šanci stát se prioritou.

Sjednotí se ale svět v příštích 15 letech kolem jasného souboru cílů? Organizace spojených národů začíná podrobněji plánovat nové mety na léta, která přijdou poté, co v roce 2015 vyprší současné Rozvojové cíle tisíciletí (RCT). Příští soubor cílů by mohl, stejně jako RCT, pomoci sjednotit skupiny, které dělají potřebnou práci, připomínají voličům, že jejich štědrost pomáhá a umožňují nám sledovat, kde dosahujeme pokroku v distribuci řešení mezi chudé lidi.

Úspěch RCT znamená, že je velký zájem na jejich rozšíření tak, aby zahrnovaly širší soubor potíží. Mnoha z potenciálních nových cílů ale chybí jednohlasná podpora a přidávání nových cílů – popřípadě cílů, jež nelze snadno měřit – může oslabit elán.

RCT byly soudržné, protože se zaměřily na pomoc nejchudším lidem na světě. Bylo snadné určit skupiny, jejichž spolupráce bylo k dosažení cílů zapotřebí, a bylo možné jim dát za věc zodpovědnost. Až OSN dojde k dohodě u dalších významných met, jako je zmírňování důsledků změny klimatu, měla by zvážit, zda pro potřebné snahy nebude nejlepší jiný okruh aktérů a samostatný proces.

Pokrok, který svět za posledních 15 let udělal v oblasti pomoci těm nejchudším, je právě onen typ dobrých zpráv, které se odehrávají v konkrétních životech, takže není vidět tak dobře jako velké komplikace, například nástup nové epidemie. Tu a tam bychom se měli na věc podívat s odstupem a oslavit úspěchy, jež přinášejí dobře stanovené cíle, nezbytná politická vůle, štědrá pomoc a inovace nástrojů a jejich distribuce. Ve mně takový postup rozhodně prohloubil oddanost této práci.

Z angličtiny přeložil David Daduč

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (12)

  Please login or register to post a comment

  1. Commentedgeorge sos

   the setback is the epidemic?...right.....blind to the facts .If the 1% wanted to stop poverty on earth ,all they had to do is redistribute wealth ,equally with all.But with the excuse that people are not ready to manage their lives,you will endlesly earn,on the account of the poor.stealing resources,"buying" ,investing in water reserves,or minerals,is the way to go people!!mine the earth till you get rid of all the dirt...then ,start living your lives on a planet that is no more a planet .....what are we talking about?hope for 15 years down the line ,when people around the world will be already dead from hunfer?already dead from war ts that the US and other big powers cause in order to steal some more resources ,and secure them.....or just to sell some more weapons,to fight unemployment back home.....
   spare us the philosip[hical conquest...you are rich,you want to keep what you got and you dont give a shit about the poor.Lets play now charity....

  2. CommentedKathy Holland

   All we have done is shift the poor from one country to another. Innovation and measurement of the opportunities that lift greater numbers of lives up will lead to prosperity. Democratizing the tax code, charitable giving, etc. so there is greater economic participation with the intent to correct, adjust the laws in support of enterprise and each nation's citizenry. All inclusive information data needs to be massaged to answer the critical questions no one appears to be willing to ask.....well I am willing.

  3. CommentedFemi Awoyinfa

   Certainly some remarkable progress has been made in the last fifteen years, especially in relation to the world's poor across some indicators. The next fifteen years are critical and success will rely heavily on the crafting of new MDG goals and political will both in the north and south as Gates has suggested.

  4. CommentedLeo Arouet

   Es muy difícil mantener esa esperanza cuando se coloca en una balanza la realidad de la voluntad política y el deteriorio acuciante de la situación de los más desfavorecidos...

  5. Commentedsk khalid ali

   good article overall..vission is clear to help poor worldwide..i think the axis of all evil usa-israil & their role in conspiracy in world politics should be check by un to calm world..& will help people to do their work normally...people will live peacefully..economy will bounce back

  6. CommentedEdward Ponderer

   These are beautiful sentiments, only Murphy's law tends to outrank such beautiful sentiments. For example, see here on the problems with Mr. Gates push for an end to Polio:

   http://www.nytimes.com/2011/02/01/health/01polio.html?ref=world&_r=0

   It is going to take a lot more than the teamwork smarts of individuals to take on Murphy. Its going to take a singular global Humanity, with mutual concern and responsibility matching the economic and cultural interdependence rapidly evolving from globalization.

   Try completely getting rid of the dandelions on your front lawn without the concern of everyone to protect their neighbors front lawn with equal ferocity.

  7. CommentedGodfrey Barborous

   This "goal-oriented" approach only serves the interests of corporations and governments.

   Give it up Gates -- and I don't mean all your money.

  8. CommentedFrank O'Callaghan

   Gates is right that we can make a better world. He is also right that innovation is a major motor of this. He does not mention the great issue of inequality. Reducing that will be the other great motor.

  9. CommentedZsolt Hermann

   Even if we share Mr. Gates's optimism based on the present, the future does not look so optimistic.
   The global crisis, the disappearing middle class, growing unemployment is creating a new generation of "poor" people, and youth without future prospects.
   The main problem is humanity's stubborn persistence of pushing on with a socio-economic system that is unsustainable.
   Very soon even today's generous donors will stop giving as they will have nothing to give from.
   Gazing optimistically beyond the horizon without knowing where we stand, and who we are only yields disappointment.
   Instead we should be looking down the ground, ahead of our feet and try to build a new, natural and thus sustainable global human system, adapted to today's global, interconnected world, one in which mutual responsibility, truly global cooperation and consideration will make today's charity projects obsolete.

  10. CommentedJ St. Clair

   trade is monetary...life's journey require money....of which is not that easy to obtain...therefore.....the "advantages" of life are questionable...

  11. CommentedJ St. Clair

   when framed this way....we can frame it this way too.....the market of making drugs..needs a market of takers of drugs....what would a market of making drugs do...without a market of takers of drugs......who is the greater of benefitors...is it about life...or is it about trade...

  12. CommentedAyse Tezcan

   I, too, am an optimist that things are moving in the right direction. Thanks to information dissemination, people in the developed world have an access to information about where their aid monies go. Consequently, the recipients are being required to be more accountable, which may eventually help reducing corruption in the recipient countries and mediator organizations.
   I also believe that advancements in technologies such use of smart phones in delivering health care will expedite reaching these MDGs sooner than expected as well as measuring the process and outcomes more accurately than ever before. The important challenge is now identify the communities' assets to remedy these needs for sustainable progress and prioritizing the delivery for optimum impact. On the process end, I am still cautiously watching the great fraction in social enterprise whether this many small organizations has any utility, or they are redundant and/or impede progress.

  Featured