1

Nezbytnost NATO

BRUSEL – Před mnoha lety jsem vzal své děti do Normandie na návštěvu památných míst, kde se vylodila spojenecká vojska. Chtěl jsem, aby pochopily, jaké oběti jiní lidé přinesli, aby se Evropa a Severní Amerika mohly společně těšit z radostí života, svobody a cesty za štěstím. Viděli jsme pláže, jejichž názvy prostupují dějinami – Omaha, Utah, Juno. Ty pláže dodnes slouží jako pomník myšlence, že společně dokážeme překonat jakoukoliv hrozbu bez ohledu na její velikost.

Chápeme, jaká budoucnost mohla potkat nejen Evropu, ale i celý svět, kdyby Severní Amerika nebyla pomohla Evropě ve chvíli, kdy to potřebovala. A víme, že vylodění spojenců vytvořilo mezi našimi kontinenty jedinečné pouto.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Toto pouto je dodnes životně důležité pro zachování našich hodnot a bezpečnosti. Po skončení studené války však mnozí lidé předpokládali, že institucionální ztělesnění tohoto pouta – totiž Organizace Severoatlantické smlouvy – vyšumí do ztracena. Nestalo se tak, protože naše pouto není založeno jen na společných hrozbách, ale i na společně sdílených ideálech. Rozplynout by se mohlo jen v případě, že by ochabla naše touha po svobodě. NATO nepotřebovalo vnější důvody k existenci. Dějiny je přesto docela brzy poskytly.

V Bosně a Kosovu NATO zasáhlo, aby zastavilo masivní porušování lidských práv. V Libyi jsme vymohli dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN na ochranu civilistů. A v Afghánistánu odepíráme bezpečné útočiště extremistům.

Aliance se vyvinula ve skutečnou organizaci bezpečnostního řízení, která je pružná, výkonná a cenově efektivní. Hrozby se změnily, získaly globální ráz, a proto jsme se změnili i my, abychom jim čelili.

NATO rozvíjí protiraketové obranné kapacity, aby ochránilo naše evropské národy a území proti vážné a sílící hrozbě. V Indickém oceánu NATO ve spolupráci s Evropskou unií a mnoha dalšími organizacemi střeží hlavní námořní trasy ohrožené piráty. A v zemích po celém světě plní NATO rozličné úkoly, jako jsou odminovávání, humanitární pomoc, poradenství v otázce přechodu vojenských sil pod kontrolu demokratických institucí nebo úzká spolupráce s OSN při ochraně dětí.

Podobné aktivity možná neproniknou do novinových titulků. Bezpečnost je však jako zdraví – nevšímáte si ho až do chvíle, kdy se změní k horšímu. Proto potřebujete pojištění. A NATO představuje nejsolidnější pojištění bezpečnosti, jaké svět má. Organizace, k níž se hlásí 28 členů, poskytuje rok co rok už déle než šest desetiletí všem svým spojencům bezpečnostní záruky.

Tento víkend se sejdou v Chicagu zástupci přibližně 60 členských států, partnerských zemí a mezinárodních organizací na dalším summitu NATO. Půjde o největší summit v dějinách aliance, který se bude zabývat některými největšími bezpečnostními otázkami naší doby.

Naše diskuse se zaměří na tři témata: přenos plné zodpovědnosti za bezpečnost na afghánskou vládu, pokračující rozvoj spojeneckých vojenských kapacit a globální síť partnerství NATO.

Za prvé znovu stvrdíme svůj závazek zajistit stabilitu a bezpečnost v Afghánistánu. Během následujících měsíců se naše role změní z bojové na výcvikovou a poradenskou. A do konce roku 2014 už plnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost ponesou sami Afghánci.

Za druhé se při dokončování našeho vojenského angažmá v Afghánistánu musíme dívat dopředu a rozvíjet nové kapacity pro novou éru. V době, kdy se ve všech zemích aliance seškrtávají obranné rozpočty, to vyžaduje zcela nový přístup.

Vzájemnou spoluprací na maximalizaci aktiv a zdrojů můžeme s tím, co máme, dokázat víc. Taková je podstata konceptu „chytré obrany“. V Chicagu se spojenci k tomuto přístupu přihlásí jako ke dlouhodobé strategii zdokonalování kapacit NATO.

A za třetí bude na významném místě chicagské agendy figurovat partnerství. V posledních 20 letech vytvořilo NATO síť bezpečnostních partnerství s různými zeměmi po celém světě. Na partnery se na rozdíl od členů nevztahuje článek 5 Severoatlantické smlouvy, tedy klauzule o kolektivní obraně. Nadnárodní hrozby si však žádají mnohonárodní řešení a naše partnerství nám pomáhají řešit společné problémy.

NATO pořádá pravidelné konzultace se všemi našimi partnery. Zainteresovaným partnerům pak aliance pomáhá s obrannou reformou. A mnozí naši partneři dodávají našim operacím cenné kapacity a zkušenosti.

Začal jsem tvrzením, že se i já osobně ztotožňuji s poutem mezi Severní Amerikou a Evropou. Tato vazba však vede hlouběji, než si myslíte. Chicago je už dlouho domovem mnoha přistěhovalců z Evropy. Můj syn žije s manželkou a dvěma dětmi ve státě Illinois nedaleko od Chicaga. Z mých čtyř vnoučat jsou dvě Evropané a dvě Američané.

Když tedy přemýšlím o důvodech, proč zachovat naše transatlantické pouto i pro budoucí generace, nemyslím přitom na vlastní bezpečnost. Myslím na tu jejich. A žádný další důvod nepotřebuji.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.