1

Nezbytnost NATO

BRUSEL – Před mnoha lety jsem vzal své děti do Normandie na návštěvu památných míst, kde se vylodila spojenecká vojska. Chtěl jsem, aby pochopily, jaké oběti jiní lidé přinesli, aby se Evropa a Severní Amerika mohly společně těšit z radostí života, svobody a cesty za štěstím. Viděli jsme pláže, jejichž názvy prostupují dějinami – Omaha, Utah, Juno. Ty pláže dodnes slouží jako pomník myšlence, že společně dokážeme překonat jakoukoliv hrozbu bez ohledu na její velikost.

Chápeme, jaká budoucnost mohla potkat nejen Evropu, ale i celý svět, kdyby Severní Amerika nebyla pomohla Evropě ve chvíli, kdy to potřebovala. A víme, že vylodění spojenců vytvořilo mezi našimi kontinenty jedinečné pouto.

Toto pouto je dodnes životně důležité pro zachování našich hodnot a bezpečnosti. Po skončení studené války však mnozí lidé předpokládali, že institucionální ztělesnění tohoto pouta – totiž Organizace Severoatlantické smlouvy – vyšumí do ztracena. Nestalo se tak, protože naše pouto není založeno jen na společných hrozbách, ale i na společně sdílených ideálech. Rozplynout by se mohlo jen v případě, že by ochabla naše touha po svobodě. NATO nepotřebovalo vnější důvody k existenci. Dějiny je přesto docela brzy poskytly.

V Bosně a Kosovu NATO zasáhlo, aby zastavilo masivní porušování lidských práv. V Libyi jsme vymohli dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN na ochranu civilistů. A v Afghánistánu odepíráme bezpečné útočiště extremistům.

Aliance se vyvinula ve skutečnou organizaci bezpečnostního řízení, která je pružná, výkonná a cenově efektivní. Hrozby se změnily, získaly globální ráz, a proto jsme se změnili i my, abychom jim čelili.

NATO rozvíjí protiraketové obranné kapacity, aby ochránilo naše evropské národy a území proti vážné a sílící hrozbě. V Indickém oceánu NATO ve spolupráci s Evropskou unií a mnoha dalšími organizacemi střeží hlavní námořní trasy ohrožené piráty. A v zemích po celém světě plní NATO rozličné úkoly, jako jsou odminovávání, humanitární pomoc, poradenství v otázce přechodu vojenských sil pod kontrolu demokratických institucí nebo úzká spolupráce s OSN při ochraně dětí.

Podobné aktivity možná neproniknou do novinových titulků. Bezpečnost je však jako zdraví – nevšímáte si ho až do chvíle, kdy se změní k horšímu. Proto potřebujete pojištění. A NATO představuje nejsolidnější pojištění bezpečnosti, jaké svět má. Organizace, k níž se hlásí 28 členů, poskytuje rok co rok už déle než šest desetiletí všem svým spojencům bezpečnostní záruky.

Tento víkend se sejdou v Chicagu zástupci přibližně 60 členských států, partnerských zemí a mezinárodních organizací na dalším summitu NATO. Půjde o největší summit v dějinách aliance, který se bude zabývat některými největšími bezpečnostními otázkami naší doby.

Naše diskuse se zaměří na tři témata: přenos plné zodpovědnosti za bezpečnost na afghánskou vládu, pokračující rozvoj spojeneckých vojenských kapacit a globální síť partnerství NATO.

Za prvé znovu stvrdíme svůj závazek zajistit stabilitu a bezpečnost v Afghánistánu. Během následujících měsíců se naše role změní z bojové na výcvikovou a poradenskou. A do konce roku 2014 už plnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost ponesou sami Afghánci.

Za druhé se při dokončování našeho vojenského angažmá v Afghánistánu musíme dívat dopředu a rozvíjet nové kapacity pro novou éru. V době, kdy se ve všech zemích aliance seškrtávají obranné rozpočty, to vyžaduje zcela nový přístup.

Vzájemnou spoluprací na maximalizaci aktiv a zdrojů můžeme s tím, co máme, dokázat víc. Taková je podstata konceptu „chytré obrany“. V Chicagu se spojenci k tomuto přístupu přihlásí jako ke dlouhodobé strategii zdokonalování kapacit NATO.

A za třetí bude na významném místě chicagské agendy figurovat partnerství. V posledních 20 letech vytvořilo NATO síť bezpečnostních partnerství s různými zeměmi po celém světě. Na partnery se na rozdíl od členů nevztahuje článek 5 Severoatlantické smlouvy, tedy klauzule o kolektivní obraně. Nadnárodní hrozby si však žádají mnohonárodní řešení a naše partnerství nám pomáhají řešit společné problémy.

NATO pořádá pravidelné konzultace se všemi našimi partnery. Zainteresovaným partnerům pak aliance pomáhá s obrannou reformou. A mnozí naši partneři dodávají našim operacím cenné kapacity a zkušenosti.

Začal jsem tvrzením, že se i já osobně ztotožňuji s poutem mezi Severní Amerikou a Evropou. Tato vazba však vede hlouběji, než si myslíte. Chicago je už dlouho domovem mnoha přistěhovalců z Evropy. Můj syn žije s manželkou a dvěma dětmi ve státě Illinois nedaleko od Chicaga. Z mých čtyř vnoučat jsou dvě Evropané a dvě Američané.

Když tedy přemýšlím o důvodech, proč zachovat naše transatlantické pouto i pro budoucí generace, nemyslím přitom na vlastní bezpečnost. Myslím na tu jejich. A žádný další důvod nepotřebuji.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.