0

MMF potřebuje vůdce z „nových ekonomik"

Odstoupení Horsta Kohlera z funkce výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu nabízí jedinečnou příležitost reformovat tuto angažovanou mezinárodní finanční instituci.

Jako první krok k celkové reformě potřebuje MMF nového vůdce se solidní technickou průpravou, širokou vizí a bezprostřední zkušeností se zvládáním makroekonomických rizik, jimž čelí nové a přechodné ekonomiky. Pan Kohler všechny tyto charakteristiky postrádal. Tento šedivý byrokrat a průměrný ekonom nebyl první volbou pro danou funkci dokonce ani pro Německo.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Místo aby byl nyní vedením pověřen nejlepší muž nebo žena, pravděpodobně bohužel jako obvykle převládne politika. Očekává se, že funkce výkonného ředitele připadne Evropanovi. Ještě před několika dny se zdálo, že hlavním kandidátem je španělský ministr financí Rodrigo Rato. Poté, co jeho Lidová strana utrpěla ve všeobecných volbách ve Španělsku porážku, je ovšem nepravděpodobné, že se právě on stane evropským kandidátem na funkci v MMF.

Přesto již sama skutečnost, že se o Ratovi vážně uvažovalo, dokládá, nakolik je celý proces pokřivený. Pan Rato je schopný politik a pod jeho dozorem si španělské finance vedly dobře. Bylo by však přehnané vyvozovat z toho, že je rovněž nejlepším kandidátem na vrcholný post v MMF.

Pan Rato je vzděláním právník a získal titul MBA. Nemá však žádné zkušenosti s krizovým managementem, velkými ekonomickými reformami ani krizovou prevencí. Pokud by při výběru příštího šéfa MMF měla mít nějakou váhu kvalifikace kandidáta, pak by pan Rato neprošel ani prvním kolem.

Není nijak překvapivé, že nejzkušenější odborníky na prevenci a řešení krizí najdeme v úspěšných zemích latinské Ameriky. Po desetiletích nestability se hrstka latinskoamerických států - zejména Chile a Mexiko - stala příkladem prozíravosti, střízlivosti a makroekonomické stability. Tyto latinskoamerické země za své poznání zaplatily tvrdou cenu. Jejich vedoucí představitelé pochopili, že má-li být dosaženo prosperity a sociálního pokroku, je zapotřebí kombinace dobré ekonomické politiky, politického realismu a dobře financovaných sociálních programů.

Bývalý mexický prezident Ernesto Zedillo, uznávaný ekonom a současný ředitel Centra pro globalizaci při Yaleově univerzitě, je pro funkci šéfa MMF výtečným kandidátem. Pod jeho vedením učinilo Mexiko gigantické kroky k dosažení stability a k proměně v otevřenější a demokratičtější společnost.

Během předchozí kariéry pracoval Zedillo na restrukturalizaci mexického dluhu a hluboce rozumí mezinárodním trhům. Během jeho prezidentského působení byl navíc odstartován velmi obdivovaný sociální program Progresa , který měl omezit chudobu na venkově.

Dalším ideálním kandidátem do čela MMF je pan Alejandro Foxley, první ministr financí Chile po návratu země k demokracii v roce 1990 a jeden z architektů jejího mimořádného hospodářského úspěchu. Ekonomické výkony Chile pochválily i tak rozdílné osobnosti, jako jsou Joseph Stiglitz, jeden z nejzavilejších kritiků MMF, a bývalý ministr financí USA Robert Rubin. Seznam chilských úspěchů čítá rychlý hospodářský růst, omezení chudoby na polovinu během necelých deseti let nebo řízení spekulativního kapitálu prostřednictvím tržně založených restrikcí krátkodobých kapitálových toků.

Profil pana Foxleyho je tak čítankový, že lidé, kteří ho neznají, mohou dokonce propadnout dojmu, že si ho někdo vymyslel. Má doktorát z ekonomiky, je respektovaným a hojně publikujícím odborníkem, zkušeným manažerem i schopným politikem, který byl před pěti lety zvolen do chilského senátu. Pan Foxley rozumí problémům nových a přechodných ekonomik a současně ví z vlastní zkušenosti, že strategie zaměřené na makroekonomickou stabilitu přinášejí ohromné výsledky v oblasti růstu, prosperity i snižování chudoby.

Není pochyb o tom, že strategie posvěcené pány Zedillem či Foxleym by si okamžitě získaly věrohodnost. Pokud by se některý z obou mužů stal výkonným ředitelem, získal by MMF pravděpodobně větší váhu než kdykoliv v minulosti. Politici z rozvinutých zemí by tedy měli pro jednou učinit správnou věc a zvolit do této klíčové funkce nejschopnějšího kandidáta.