8

De fundamentele economische factoren van 2013

NEW YORK – De toestand van de wereldeconomie zal dit jaar enige gelijkenis vertonen met de omstandigheden die in 2012 de overhand hadden. Dat is geen verrassing: we staan voor een nieuw jaar waarin de mondiale groei opnieuw gemiddeld ongeveer 3% zal bedragen. Het economisch herstel zal zich ook weer in verschillende snelheden voltrekken – een beneden de trend liggend jaargemiddelde van 1% voor de geavanceerde economieën, en een vrijwel trendmatige groei van 5% voor de opkomende landen. Maar er zullen ook een paar belangrijke verschillen zijn met 2012.

Pijnlijke schuldsaneringen – minder uitgaven en meer besparingen – blijven in de geavanceerde economieën aan de orde van de dag, wat tot een trage economische groei zal leiden. Maar het bezuinigingsbeleid zal dit jaar ook de meest ontwikkelde landen treffen, en niet slechts de periferie van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. De bezuinigingen breiden zich uit naar de kern van de eurozone, de Verenigde Staten en andere geavanceerde economieën (met uitzondering van Japan). Gezien de gelijktijdigheid van het bezuinigingsbeleid in de meest ontwikkelde economieën, zou een nieuw jaar van middelmatige groei in sommige landen tot een regelrechte krimp kunnen leiden.