Monday, November 24, 2014
15

Měli bychom žít do tisíce?

PRINCETON – Na jaké problémy bychom v medicíně a biologických vědách měli zaměřit výzkum? Existuje pádný důvod k řešení nemocí, které zabíjejí nejvíc lidí – nemocí jako malárie, spalničky a průjmy, na něž v rozvojových zemích umírají miliony, ale ve vyspělém světě jen velmi málo lidí.

Vyspělé země však většinu svých finančních prostředků určených vědě vyčleňují na choroby, jimiž trpí jejich občané, a zdá se pravděpodobné, že to tak v předvídatelné budoucnosti zůstane. Zohledníme-li toto omezení, jaký lékařský průlom by největší měrou zlepšil naše životy?

Pokud vás jako první napadá „lék na rakovinu“ nebo „lék na srdeční choroby“, zamyslete se ještě jednou. Vědecký ředitel nadace SENS a nejvýznačnější světový propagátor výzkumu zaměřeného proti stárnutí Aubrey de Grey tvrdí, že nemá smysl vynakládat naprostou většinu prostředků v lékařství do úsilí o potírání nemocí souvisejících se stárnutím, aniž bychom bojovali proti samotnému stárnutí. Pokud některou z chorob vyléčíme, u osob, jež by na ni zemřely, lze očekávat, že během několika let podlehnou jiné. Přínos je tudíž skrovný.

Ve vyspělých zemích je stárnutí stěžejní příčinou 90 % všech lidských úmrtí; lék proti stárnutí by tudíž znamenal jistou formu preventivního medikamentu proti všem nemocem našeho věku. Navíc ještě než nám stárnutí přivodí smrt, snižuje naši schopnost těšit se ze života a pozitivně přispívat k životům ostatních. Nebylo by tedy lepší strategií ustoupit od zaměřenosti na konkrétní choroby, které se s mnohem vyšší pravděpodobností objevují po dosažení určitého věku, a snažit se předcházet poškození našich těl vlivem procesu stárnutí, případně taková poškození opravovat?

De Grey je přesvědčen, že i mírný pokrok v této oblasti během příštích deseti let by vedl k dramatickému prodloužení lidského života. Potřebujeme pouze dosáhnout toho, co nazývá „únikovou rychlostí dlouhověkosti“ – tedy momentu, kdy dokážeme život prodloužit natolik, že získáme čas na další vědecký pokrok, který umožní další prodlužování života, a tedy další pokrok a vyšší dlouhověkost. V nedávném projevu na Princetonské univerzitě de Grey prohlásil: „Nevíme, jak starý je dnes první člověk, který bude žít do 150, ale první člověk, který bude žít do tisíce, je téměř určitě o méně než 20 let mladší.“

De Greye nepřitahují nejvíc vyhlídky na věčný život, ale spíš prodloužení zdravého, mladistvého života, který by doprovázela určitá míra kontroly nad postupem stárnutí. Ve vyspělých zemích by možnost lidí v mladším a středním věku zůstat déle mladiství zmírnila nastupující demografický problém s historicky bezprecedentním poměrem populace dosahující pokročilého věku – a často závislé na mladších lidech.

Na druhou stranu si stále musíme klást etickou otázku: je úsilí o tak dramatické prodloužení našich životů sobectvím? A kdybychom uspěli, nebude výsledek prospěšný jedněm, ale nespravedlivý k druhým?

Lidé v bohatých zemích mohou už teď očekávat o 30 let delší život než lidé v nejchudších zemích. Zjistíme-li, jak stárnutí zpomalit, budeme možná žít ve světě, kde chudá většina musí čelit smrti v době, kdy příslušníci bohaté menšiny mají za sebou teprve desetinu očekávané délky svého života.

Tato nerovnost je jedním důvodem k přesvědčení, že vítězství nad stárnutím zvětší rozsah nespravedlnosti na světě. Dalším je, že budou-li se lidé stále rodit, zatímco ostatní neumírají, počet obyvatel planety se bude brzy zvyšovat ještě rychlejším tempem než teď, což také některým lidem přivodí těžší život, než jaký by jinak měli.

Zda dokážeme tyto námitky překonat, závisí na míře optimismu, s nímž pohlížíme na budoucí technické a ekonomické pokroky. De Greyovou odpovědí na první výtku je, že ačkoliv kúra zpomalující stárnutí může být zpočátku drahá, cena nejspíš poklesne, jak tomu bylo u mnoha jiných inovací, od počítačů po léky zabraňující rozvoji AIDS. Dokáže-li se svět nadále ekonomicky a technicky rozvíjet, lidé budou bohatší a v dlouhodobém výhledu brzda stárnutí prospěje všem. Proč tedy nezačít a nestanovit si ji za prioritu už teď?

Co se druhé námitky týče, oproti předpokladu většiny lidí by nám úspěch v boji proti stárnutí dal prostor k nalezení východisek z populačního problému, protože by též oddálil nebo potlačil menopauzu, takže by ženy oproti dnešku mohly mít první dítě mnohem později. Bude-li hospodářský rozvoj pokračovat, míry porodnosti v rozvojových zemích se sníží, jak se stalo ve vyspělých zemích. Nakonec k překonání populační námitky může přispět i technický vývoj, a to novými zdroji energie, které nebudou zvětšovat naši uhlíkovou stopu.

Populační námitka přináší hlubší filozofickou otázku. Jestliže naše planeta má omezenou schopnost podporovat lidský život, je lepší mít méně lidí s delším životem, anebo více lidí s kratším životem? Jedním důvodem k názoru, že je lepší mít méně lidí, kteří budou žít déle, je to, že pouze ti, kdo se narodí, vědí, o co je smrt připraví; ti, kdo neexistují, nemohou vědět, o co přicházejí.

De Grey založil nadaci SENS, aby propagoval výzkum zaměřený proti stárnutí. Podle většiny měřítek se mu shánění peněz daří, neboť nadace má dnes rozpočet ve výši kolem čtyř milionů dolarů ročně. Ve srovnání s nadacemi v oblasti lékařského výzkumu je to však stále žalostně málo. De Grey se může mýlit, ale i když snad existuje jen malá šance, že má pravdu, vzhledem k obrovským přínosům je ve výzkumu potlačování stárnutí více naděje než v oblastech lékařského výzkumu, které jsou v současnosti lépe financované.

Z angličtiny přeložil David Daduč

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (15)

  Please login or register to post a comment

  1. Commentedhari naidu

   From a purely ethical and moral perspective, birth and death are categorical imperatives of the Creator.

   Aging per se is not the physiological issue but a symptom.

   @+75 I've found that prevention of pain - due to aging - is more critical and provides for a healthy and long life. Of course, diet and exercise is essential; but good health is defined by lack of muscular pain in an aging body.

   Now, after remarkable success with ailing foot of racing horses and sportsman, there is medicinal recourse to interleukin plasma from human body to remedy orthopedic pain.

   Only fools waste their time on longevity - without recognizing preconditions for a life without pain.

  2. CommentedAyse Tezcan

   More important question is evolutionary plausibility. Unless we find other planets to inhabit and resources to sustain, our evolutionary drive will result in new ways of ending our existence to open space and resources for our offsprings. Of course unless we lose this trait.

  3. CommentedGary Mezo

   LIVE TO 250+ ??? WE AGREE THAT Basic human life processes/systems are programmed to live 250+ years as Aubrey de Grey states, but the declination of health leading to premature demise is principally secondary to a life-long systemwide cascade of events caused by arteriosclerosis. Stop arteriosclerosis early on in the 20's-30's or reverse arteriosclerosis to that stage and man can continue to live to ~250. Our R&D shows that arteriosclerosis is primarily a waxing-waning inflammatory cascade reaction to secondary to a lifelong infectious burden. We believe that we have isolated the pathogen, have done research on this endovascular problem for 20+ years and have developed a therapeutic to reverse the arteriosclerotic plaque burden.....we even have IRB-Monitored, peer-reviewed, published clinical trials conducted by cardiologists.....Our physicians usually treat themselves and their families first. Read about it and address your own mortality-issues! http://www.nanobiotech.us/nanobactx

  4. CommentedKennita Watson

   People may feel less need to cram when they have no time limit. At that point the obsessive behavior will be fully unmasked as the pathology it is, and can be treated accordingly.

  5. CommentedJames Flint

   Until we dismiss our toxic, bronze age religions our progress will be fitful and difficult. Ethics should not be based on fairy stories.

  6. CommentedTom Shillock

   I seems to me that in order to biomedically target the aging process as opposed to the diseases of aging it would help to have a biologically compelling definition of aging process that that distinguishes it from the diseases of aging and that guides experimental research. That would seem to be a job well suited to an analytic philosopher.

  7. CommentedNathan Coppedge

   In my conceptual studies of immortality, I think it is worth underscoring that there are multiple strategies to achieving longevity.

   One is a path to wisdom, minimal fitness and no terrible mistakes, symbolized by age before youth, eliminated by some sort of chronic effort, producing a pragmatic remainder.

   Another is sheer fitness, which has been more popular, but poses the problem of strain and rest, which can cause fatty accumulations, as has often been experienced by athletes. I think stress is under-represented amongst studies of athletes.

   A third method is more similar to vampirism, and represents stimulating the body with drugs, or refurbishing the blood through artificial means. In the best cases it might involve genetic treatments.

   A fourth method involves exceptional adaptation such as having an 'immortality threshold', that is, highly specific responses to environment gradually 'affect' immortality. This may be prone to sudden changes, eliminating it's long-term benefit, but may supplement other methods.

   I suspect that if there are other primary methods than these (and 'drug' may fit under multiple of these categories ultimately) then it involves nobility or grace of some kind, perhaps resulting from specific lessons learned in older age.

   Certainly an interesting subject. I hope that I've been helpful in clarifying genii (Four Genii !) related to immortality.

  8. CommentedJerry Russell

   The trend suggests we actually need longevity to survive as a species. Studies show an increase in quality of life decreases our fertility rate, and the world is on a trend to dip below sustainability within a generation. Forget those that scream overpopulation, it's foolish to look at our raw population surpassing 7 billion and suggesting runaway growth.

   Bonus thought, when we dramatically increase our longevity and quality of life we could end up as some race mostly composed of thousand+ year old elders who rarely breed. Which in all honesty is better for the universe, greater chance of other species thriving and joining us.

   Info and extra reading:
   The rate of sustainability for developed societies is 2.1 kids, today we have Australia at 1.92, US at 1.9 and UK is 1.94 (wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate#Replacement_rates)

    CommentedKennita Watson

    The universe is nice and all, but I do NOT volunteer to die for its sake. Besides, you _way_ overestimate your significance, and even the significance of the entire planet, if you think that the universe will care, or even notice, anything we do, no matter how dire? We just discovered a black hole the mass of around 30 billion suns, about 250 million light-years away. Our sun could go nova and it would have immeasurably less impact than one molecule of acid in the Pacific Ocean. The universe will be fine; it's you who are under a death sentence.

  9. CommentedLuke Parrish

   I have a conviction about the potential for cryonics research that is similar in some respects to de Grey's regarding antiaging research. I think that perhaps if we funded research into cryobiology, there would be breakthroughs that would lead to being able to put people's vital status on hold, preventing them from aging or feeling suffering.

   Contemporary cryonics is not quite like that because of the requirement of legal death beforehand (which often involves an extended agonal period), and because the great uncertainty of ever coming back means that most people would not want to enter such a state until in the late stages of terminal illness anyway. True medical suspended animation would consist of something that does no damage beyond our ability to repair, and could be entered much earlier in the process (or even be used for non-terminal illnesses that are otherwise a strain on resources such as a flu pandemic).

   On the other hand, the hope of reanimation and anticipation of actually seeing the future does add something positive and irreplaceable for current cryonics cases -- enlivening an otherwise hopeless terminal illness. This hope of seeing the future (space travel, world peace, and so forth) is one of the things about life extension that I find thrilling, in addition to the hope of escaping near-term death.

  10. CommentedZsolt Hermann

   I think the much more important question is what can we do with those years we spend in this life in a useful, purposeful fashion.
   At the moment all we care about how much pleasure we cram into ourselves in a very self centred, self obsessed manner, fully accepting the marketing messages: "you deserve it", "life is only about pleasure", "you need to have this and that..." and so on.
   The problem is that in the process of chasing as much self-fulfilment as possible we became more unhappy and depressed than ever before, all human institutions are falling apart from the family unit to the global human system. We even lost our hope for a better future, simply hoping to survive.
   If we continue like this, by extending human lifespan we simply create an army of zombies wandering around in a very unhappy life for decades.
   People have to start figuring out what truly gives lasting fulfilment in today's global, interconnected reality, where people are tied together as in a single family.
   If we managed to figure out this "meaning of life" question this might lead to the solution to the global crisis and all the problems humanity is facing today.

    CommentedLuke Parrish

    Depression and the harm of counterproductive/suboptimal lifestyles have huge utilitarian potential, and this is amplified by longer lives. However, I'm not convinced that we are all doing so poorly that we should let it distract us from life extension research. Certainly we can afford to fund the endeavor a bit more. Hope for the future is itself something of an antidepressant.

  Featured