0

Ekonomie strategického zadržování

NOVÉ DILLÍ – Skupina G20 na svém nedávném summitu v Cannes uložila k ledu, ne-li pohřbila skomírající Rozvojové kolo mnohostranných obchodních jednání Světové obchodní organizace, započaté v Dauhá. Krizí vyčerpaná Evropa a Amerika narážejí doma na rostoucí vlnu ochranářství a snaží se najít způsoby jak otupit ostří netransparentní obchodní konkurenceschopnosti Číny.

Americký prezident Barack Obama obrátil pozornost od Atlantiku k Pacifiku a se zrakem opět upřeným na Čínu teď představil novou regionální obchodní iniciativu. Proč se USA zdráhaly pohnout vpřed s rozhovory z Dauhá, ale ochotně se zabývají regionální dohodou o volném obchodu?

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Odpověď tkví ve skutečnosti, že Transpacifické partnerství (TPP), jejž vytvořili Obama a vlády osmi dalších pacifických ekonomik (Austrálie, Brunej, Chile, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Singapur a Vietnam), se netýká jen obchodu.

Zatímco Obama se rozhodl držet se ekonomických faktorů, které vznik TPP motivovaly, americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová v předvečer právě ukončeného shromáždění členů Ekonomické spolupráce Asie a Tichomoří na Havaji položila základy širšího strategického kontextu iniciativy. „Spojené státy budou i nadále argumentovat, že… [tento region] musí usilovat nejen o více růstu, ale o lepší růst,“ což „není pouze otázka ekonomie,“ řekla Clintonová. „Otevřenost, svoboda, transparentnost a poctivost mají svůj význam daleko za hranicemi obchodní sféry,“ pokračovala. „Právě tak jak je Spojené státy prosazují v ekonomických souvislostech, prosazujeme je také v souvislostech politických a společenských.“

V návaznosti na tyto výroky Obama obrátil pozornost na neutuchající znepokojení USA nad čínskou kurzovní politikou, tamní nedostatečnou ochranou duševního vlastnictví a nad překážkami v přístupu na čínské trhy. „Pro ekonomiku typu Spojených států – kde naší největší konkurenční výhodou jsou naše znalosti, inovace, patenty a autorská práva – je nepřijatelné, aby se nám na velkém trhu, jako je Čína, nedostávalo ochrany, již potřebujeme,“ podotkl Obama.

Na iniciativu TPP je třeba pohlížet v těchto souvislostech a ne jen v kontextu krachu vyjednávání z Dauhá. Devět účastníků TPP se zavázalo „vytvořit komplexní regionální dohodu příští generace, která liberalizuje obchod a investice a bude řešit nové i tradiční obchodní záležitosti a výzvy jedenadvacátého století.“

Zúčastnění lídři se také domluvili, že iniciativu TPP urychlí a že budou uvažovat o jejím otevření pro další členy – především Japonsko, které si myšlenku tichomořské regionální dohody o volném obchodu osvojilo se zpožděním.

Agenda TPP se dělí do tří kategorií: jádrová, průřezová a nastupující témata. Jádrem agendy je zformulovat tradiční dohodu o volném obchodu zaměřenou na průmyslové zboží, zemědělství a textilní průmysl. Dohoda má mít také ujednání na ochranu duševního vlastnictví a ve vztahu k tomu, čemu se říká sociální a environmentální otázky. Krátce, jádrová agenda regionu nabídne dohodu „ve stylu rozhovorů z Dauhá“, která zahrne sociální a environmentální témata, jimž se rozvojové země ve WTO bránily.

K průřezovým tématům, jdoucím za hranice jádrové agendy, patří regulatorní systémy vstřícné k investorům a politiky, které „inovativním“ a „zaměstnanost vytvářejícím“ malým a středním podnikům umožní volné přeshraniční působení v rámci regionu TPP.

Konečně TPP chce do rámce dohody o obchodu a investicích zahrnout „nová a nastupující“ témata. K těm patří „obchod a investice v oblasti inovativních produktů a služeb, včetně digitálních technologií, a zajištění, aby státní podniky férově konkurovaly soukromým společnostem a nepokřivovaly konkurenční soutěž způsoby znevýhodňujícími americké společnosti a pracující.“

Krátce, USA si daly tu práci, že v regionu spojily všechny ekonomiky, které se obávají čínských obchodních a kurzovních politik ožebračujících sousedy. Pro USA představuje osm ostatních členů TPP, s celkovým počtem obyvatel dosahujícím 200 milionů, čtvrtý největší exportní trh, hned za Čínou, Evropskou unií a Japonskem. Pokud se Japonsko připojí, význam TPP dramaticky vzroste.

Přestože je ekonomická stránka TPP důležitá, jeho strategická složka je ještě důležitější. Jedná se o druhou nohu nové americké „tichomořské ofenzivy“, jejímž cílem je státům v regionu nabídnout alternativu k přílišné a překotně rostoucí závislosti na stoupající Číně.

První nohou této ofenzivy byla myšlenka „indopacifického“ regionu, již Clintonová vyvinula loni a letos na ni navázala pojednáním nazvaným „Tichomořské století Ameriky“. V něm tento nový region strategické angažovanosti USA vymezuje jako „rozkládající se od indického subkontinentu k západním břehům Amerik“.

USA pronikají na východ od Indického oceánu a na západ přes Pacifik, čímž vytvářejí nový strategický rámec pro jedenadvacáté století. TPP je jen jedním z pilířů této nové stavby.