0

Bitva o Ukrajinu

Staré poučky jsou pravdivé: neústupnost se vyplácí, odhodlaností se může člověk prosadit. My, kdo bojujeme o udržení naší demokracie na Ukrajině, tomu věříme. Dnes, více než kdykoliv předtím, tomu věřit musíme, neboť do naší země vstoupili ruští vojáci v ukrajinských uniformách – ukrajinští vojáci totiž odmítají plnit rozkazy, aby rozdrtili ty, kdo demonstrují na obranu naší demokracie. Budeme potřebovat solidaritu svých sousedů a všech svobodymilovných národů po celém světě, abychom zajistili, že se naše demokratické sny uskuteční mírovou cestou.

Zápas o uznání Viktora Juščenka, skutečného vítěze nedělních prezidentských voleb, novým prezidentem Ukrajiny není zápasem, o který jsme usilovali. Když už nám však byl tento boj za svobodu vnucen, nebude nám v něm chybět odvaha ani odhodlání.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Příští dny a noci budou obtížné a tajná přítomnost ruských jednotek je učiní ještě nebezpečnějšími. Síly premiéra Viktora Janukovyče hloupě zfalšovaly hlasování a až v absurdní míře zastrašovaly volební komisi země. Poté se pokusily přinutit ukrajinský lid, aby tento podvod spolkl – vyhrožovaly zákazem veřejných shromáždění, uzavřením hranic pro nové žadatele o víza a umlčením veškerých našich protestů v televizi.

Stále více příslušníků vládní mašinerie, kteří si mysleli, že mohou ukrajinskému lidu vnutit zfalšované volby, se nyní od silového prosazení těchto voleb odvracejí. Členové armády a bezpečnostních složek i vládní činitelé vesměs váhají, zda mají poslouchat Janukovyčovu kliku. Nelze předpokládat, že by se tak vrtkavá vládnoucí elita začala od nynějška chovat důsledně.

Před námi stojí minové pole. Uvědomujeme si, že nestabilní vláda se může uchýlit k nekompromisní nesmlouvavosti. Pokusí se nahlodat naši podporu tím, že do našich protestů infiltruje stoupence starých pořádků, kteří budou šířit virus poraženectví, a pokusí se na nás zaútočit z boku tím, že bude apelovat na obyčejné, tvrdě pracující Ukrajince, kteří se strachují, jak uživí a ošatí své děti, tvrzením, že mátožné hospodářství potřebuje ke své záchraně stabilitu. Pokusí se rozdělit zemi podle toho, zda její občané hovoří rusky, nebo ukrajinsky.

Na to, aby strategie „rozděl a mizerně panuj“ fungovaly, je však již pozdě. Ukrajinci vědí, že volba, kterou nyní učinili, totiž jejich rozhodnutí zůstat dnes pevně s Viktorem Juščenkem bude do daleké budoucnosti definovat jejich svobodu a také zdraví celého národa – jeho nezávislost i hospodářskou sílu. A tak stojíme odhodlaně v zimě a ve sněhu, abychom zajistili, že naše demokratická rozhodnutí budou respektována. Činit cokoliv jiného by znamenalo vzdát se nejen své svobody, ale i nadějí na lepší život.

Vzdorujeme těm, kdo se snaží zkorumpovat naši demokracii, ale stojíme s přátelsky nataženou rukou před všemi svými sousedy včetně Ruska. To nemá důvod zasahovat. Kypící ukrajinská demokracie bude potřebovat přátelský vztah s Ruskem i s Evropou, aby vybudovala takovou společnost, po jaké náš lid touží. Naši smělost podbarvuje smysl pro realitu. Zajištěním vlastní demokracie pomáháme zajistit demokracii i Rusku.

My se totiž neangažujeme v revoluci, nýbrž v pokojné demokratické evoluci. Ukrajinci si protrpěli to nejhorší, co může člověk člověku udělat: Stalinem řízené hladomory ve třicátých letech minulého století a nacistická jatka ve druhé světové válce. Vytrváme a naše demokracie zvítězí. Buďte s námi.