Thursday, November 27, 2014
8

Obama veel effectiever dan Romney op het gebied van de werkgelegenheid

BERKELEY – De Verenigde Staten hebben zojuist het derde jaar van hun economisch herstel achter de rug, maar de werkloosheid blijft boven de 8% en er zijn zorgwekkende tekenen die op een groeivertraging duiden. Daarom is het geen verrassing dat het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen een belangrijk thema is geworden in de campagne voor de presidentsverkiezingen – of dat de kandidaten er heel verschillende ideeën op na houden over hoe ze de werkgelegenheid willen bevorderen.

Vorig najaar heeft president Barack Obama de 'American Jobs Act' (AJA) voorgesteld, een pakket ter waarde van $450 mrd aan begrotingsmaatregelen, bedoeld om de banengroei aan te jagen. De AJA kwam neer op ongeveer 3% van het bruto binnenlands product en zou in 2012 van kracht moeten worden. De wet zou de werkgelegenheid moeten bevorderen en het Amerikaanse herstel bescherming moeten bieden tegen mondiale tegenwind. Het grootste deel van de maatregelen werd in het verleden gesteund door beide grote partijen. Belastingverlagingen namen 56% van de totale kosten voor hun rekening, en het pakket zou worden betaald uit het langetermijnplan van president Obama voor het terugdringen van het begrotingstekort.

Diverse onafhankelijke economen hebben geconcludeerd dat het plan van Obama de arbeidsmarkt in 2012/'13 een forse steun in de rug zou geven. Twee van de meest gerespecteerde voorspellers van het land dachten dat de AJA in 2012 1,3 tot 1,9 miljoen banen zou opleveren, en ruim twee miljoen banen eind 2013. Het onafhankelijke Congressional Budget Office (CBO, het begrotingskantoor van het Congres) concludeerde eveneens dat het grootste deel van het beleid van de AJA zeer effectief zou zijn, gemeten naar het aantal banen dat in 2012-'13 zou worden geschapen per geïnvesteerde begrotingsdollar.

De AJA is ten prooi gevallen aan een eindeloze vertragingstactiek van de Republikeinen in de Senaat, en ook het door de Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden heeft ervoor gezorgd dat het wetsontwerp niet in stemming werd gebracht. Mitt Romney, de presidentskandidaat van de Republikeinen, heeft het plan aangevallen als 'louter stimulerend'; het zou 'een scheutje benzine gooien op de gloeiende kolen' van het herstel. Uiteindelijk heeft Obama, geruggesteund door opiniepeilingen waaruit een voorkeur voor zijn plan sprak, een gedeeltelijke goedkeuring van twee onderdelen van de AJA bewerkstelligd: een verlaging van de werknemerspremies met een derde (waar hij een verlaging met de helft had voorgesteld) en een uitbreiding van de werkloosheidsuitkeringen met ongeveer 60% van wat hij had aanbevolen.

Maar het Congres onthield zijn goedkeuring aan een verlaging van de werkgeverspremies met 50% – een belastingverlaging die veel Republikeinen in het verleden steunden en die hoog scoort op de effectiviteitsladder. Ook is het Congres niet akkoord gegaan met $30 mrd aan federale subsidies om individuele staten de kans te geven 135.000 leraren, politiemensen en brandweerlieden aan het werk te houden, ondanks krachtige steun van de kiezers. Zulke subsidies hebben de staten tussen 2009 en 2011, voor een totaalbedrag van $130 mrd, geholpen hun vitale diensten op peil te houden en de ambtenaren te betalen die deze diensten verzorgden.

Romney verzet zich tegen het ter beschikking stellen van méér federaal geld aan de staten, met het argument dat “het tijd is om te bezuinigen op de overheidsuitgaven en het Amerikaanse volk te helpen.” Maar onderwijzers, brandweerlieden en politiemensen zijn Amerikanen die andere Amerikanen helpen. De werkgelegenheid bij de overheid daalt sneller dan ooit sinds de jaren veertig en bevindt zich nu weer op het niveau van 2006. Als de werkgelegenheid bij de overheid de afgelopen drie jaar in hetzelfde tempo was gegroeid als de bevolking, zoals tijdens het presidentschap van George W. Bush, zou het werkloosheidscijfer eerder 7% dan 8,2% zijn geweest, dankzij ongeveer 800.000 extra banen.

Het Congres heeft ook niet ingestemd met de oproep van Obama om $90 mrd extra aan infrastructuur te besteden, wat ongeveer 400.000 banen zou hebben opgeleverd, ondanks het feit dat de Verenigde Staten op z'n minst voor  $1,1 bln aan niet-gefinancierde infrastructurele behoeften hebben. Bovendien leiden investeringen in de infrastructuur niet alleen tot méér arbeidsplaatsen op de kortere termijn, maar bevorderen zij ook de concurrentiekracht op de langere termijn.

Alles bij elkaar heeft het Congres minstens een miljoen banen op de onderhandelingstafel laten liggen, waardoor de werklozen de gijzelaars zijn geworden van de uitkomst van de verkiezingen in november.

In reactie op de aanhoudende druk van de media heeft Romney intussen zijn plannen onthuld voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen op de korte termijn. Die zijn niet overtuigend. Romney zegt dat hij ervoor wil zorgen dat de Verenigde Staten meer mensen aan het werk zetten in de energiesector. Maar hoewel de olie- en gasindustrie sinds 2007 aanzienlijk is gegroeid, werken er nog geen 200.000 mensen. Daarom zou zelfs een verdubbeling van de werkgelegenheid in deze sector op de korte termijn een verwaarloosbaar effect opleveren.

En hoewel Romney zegt dat hij nieuwe buitenlandse markten wil openen, heeft Obama dat juist al gedaan, door drie belangrijke handelsovereenkomsten goedgekeurd te krijgen en de federale steun te vergroten voor de Amerikaanse export, die bijna twee maal zo snel is gegroeid als tijdens het herstel van de recessie van 2001. Bovendien zou Romney's belofte om China, de op twee na grootste exportmarkt van Amerika, valutamanipulatie ten laste te leggen en tarieven in te stellen op de importen uit China vrijwel zeker tot vergelding leiden, waardoor de Amerikaanse export en werkgelegenheid zouden afkalven.

Romney zou ook 'Obamacare' intrekken – de uit 2010 daterende hervorming van de gezondheidszorg – omdat het “kleine bedrijven ervan weerhoudt werknemers in dienst te nemen.” Maar het bewijsmateriaal voor deze bewering is mager en anekdotisch. Uit een recent onderzoek is gebleken dat de meeste kleine bedrijven de hervorming steunen. De meeste bedrijven, groot en klein, voeren de ontoereikende vraag aan als de voornaamste reden dat ze geen nieuw personeel werven.

Ook is het onwaarschijnlijk dat Romney's belofte om onmiddellijke bezuinigingen van nog eens 5% door te voeren in de federale uitgaven de groei zal bevorderen, zoals hij beweert. Als een economie last heeft van een hoge werkloosheid en een zwakke vraag, hebben bezuinigingen een krimpend effect. Romney heeft dit onlangs ook toegegeven en erkend dat de zogenoemde 'fiscale klif' – het aflopen van de belastingverlagingen uit het tijdperk-Bush aan het eind van dit jaar, in samenhang met de grote bezuinigingen die nu al op stapel staan – de economie weer de recessie in zou duwen.

Tenslotte belooft Romney, bovenop een verlenging van de belastingverlagingen van Bush, een verlaging van 20% van de inkomstenbelasting en een aanzienlijke reductie van het tarief van de ondernemingsbelasting om bedrijven te stimuleren meer werknemers in dienst te nemen. Ondanks grote verlagingen van de inkomstenbelasting aan het begin van de regeringsperiode van president Bush was de banengroei tussen 2000 en 2007 echter slechts half zo hoog als in de voorgaande drie decennia.

Zelfs als de nieuwe belastingverlagingen van Romney op de lange termijn de investeringen en de groei zouden versterken (een twijfelachtige voorstelling van zaken, omdat dit afhankelijk is van de manier waarop ze worden gefinancierd), zou hun kortetermijneffect op de banenaanwas minimaal zijn. Ze zouden ook tot een aanzienlijk verlies aan inkomsten voor de overheid leiden. Deze verlagingen scoren slecht op de effectiviteitsschaal van het CBO.

De voorstellen van Obama om de werkgelegenheidsgroei aan te wakkeren zijn overtuigend, terwijl de voorstellen van Romney nauwelijks effect zouden sorteren – en de zaken er in sommige gevallen zelfs erger op zouden kunnen maken. De kiezers moeten het verschil weten.

Vertaling: Menno Grootveld

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (8)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedAlexander Guerrero

   I wonder how can we be a little more consistent on this "The United States has just completed its third year of economic recovery, but the unemployment rate remains above 8%........". How can USA's economy or any other industrialized economy could be recovering with such high unemployment ?. We all know that numbers like those can be found in far less developed economies, particularly commodity producers countries where high rates of economic growth can in the long term survive with high unemployment rates.

  2. CommentedEdward Ponderer

   Point well stated Ms. Jones.

   In a movie version about the Manhattan Project, FDR uncertain what course to take asked to speak with Eleanor for a moment. He asked, "If Hitler had a bomb powerful enough to destroy all of London, what would he do." Without a moment's hesitation came the answer, "He'd use it."

   This may well have been mere dramatization -- but most certainly the sentiment was real. And in the present political climate, with the heat rising from Radical Islam per the Muslim Brotherhood, the situation is more real.

   [Per Egypt, one might ask -- would they kill an entire nation of many million if angry at a few independent citizens? Think what attacking an embassy and burning a flag represent, and the recent intelligence services warnings about attacks (presumably random) that might happen in the U.S.]

   If we are lucky, Iran would only use the treat of nuclear weapons to shield it from the US and the rest of the world to take aggressive actions with its army. But like with Egypt, it may not take much to light the fuse of a very big fire cracker. This is not a fourth of July that America would want to see.

   I was till recently, unemployed myself for 2 1/2 years. With all due respect to all the fraction of struggling former middle class bread winners that Mr. Obama has put back to part time minimum wage work at McDonald's, I was hoping that his foreign policy might have been better than his economic saavy. But its not being so is more frightening, because in a world with a nuclear Iran, things in all ways -- including economically -- could be so much worse.

   We need a world in which we all take mutual responsibility for each other -- it is our only chance out of the present morass of Humanity. But in the world of a nuclear Iran and growing Middle Eastern radicalism that Mr. Obama is leading us to, we'll have lost it.

  3. CommentedBrenda Jones

   Please, with all due respect, forget all this. The main question that should be addressed is the difference between each candidate's stand on Israel. Why? Because, with Iran's movement towards nuclear weapons capability and its determination to eradicate Israel, with the Syrian uprising, the rise of Islamic extremists in Turkey and Egypt, and with terrorists groups stockpiling more missiles, tensions in the Middle East are escalating to break point.

   And, if break point is reached, we could easily find ourselves in a global confrontation, a third world war. This would be more than horrific for obvious reasons.

   Obama is no lover of Israel and based on his record, I would have to conclude that he intends for Israel's destruction.

   In 2010, when Turkey issued a resolution in the UN Security Council to condemn Israel and then demand an investigation of the Gaza flotilla raid, Obama refused to veto it, saying and doing nothing.

   When the President of the PLO, Mahmoud Abbas, held a celebration in February of 2011 honoring the terrorist Dalal Mughrabi for murdering 37 Israeli's, the Obama administration said nothing. There was neither protest nor criticism.

   When in September of 2011, PLO Chairman Mahmoud Abbas delivered a fiery anti-Israel speech to the UN, denying that Jews have any historic connection to Israel and when he delivered that speech on PLO letterhead showing a map of Palestine with Israel erased, there was no criticism from Obama.

   By diplomatically and politically isolating Israel, by relating to Israel in a way that encourages Israel's enemies, Obama is putting the seal to Israel's destruction and perhaps ours as well since such is a very real threat to world peace.

    CommentedEdward Ponderer

    Point well stated Ms. Jones.

    In a movie version about the Manhattan Project, FDR uncertain what course to take asked to speak with Eleanor for a moment. He asked, "If Hitler had a bomb powerful enough to destroy all of London, what would he do." Without a moment's hesitation came the answer, "He'd use it."

    This may well have been mere dramatization -- but most certainly the sentiment was real. And in the present political climate, with the heat rising from Radical Islam per the Muslim Brotherhood, the situation is more real.

    [Per Egypt, one might ask -- would they kill an entire nation of many million if angry at a few independent citizens? Think what attacking an embassy and burning a flag represent, and the recent intelligence services warnings about attacks (presumably random) that might happen in the U.S.]

    If we are lucky, Iran would only use the treat of nuclear weapons to shield it from the US and the rest of the world to take aggressive actions with its army. But like with Egypt, it may not take much to light the fuse of a very big fire cracker. This is not a fourth of July that America would want to see.

    I was till recently, unemployed myself for 2 1/2 years. With all due respect to all the fraction of struggling former middle class bread winners that Mr. Obama has put back to part time minimum wage work at McDonald's, I was hoping that his foreign policy might have been better than his economic saavy. But its not being so is more frightening, because in a world with a nuclear Iran, things in all ways -- including economically -- could be so much worse.

    We need a world in which we all take mutual responsibility for each other -- it is our only chance out of the present morass of Humanity. But in the world of a nuclear Iran and growing Middle Eastern radicalism that Mr. Obama is leading us to, we'll have lost it.

  4. CommentedMichael Smith

   Her debate with Sir James Goldsmith on Charlie Rose which can be seen in entirety here http://video.google.com/videoplay?docid=5064665078176641728&hl=en# is all you ever need to know on the amazing benefits of global outsourcing and the wonderful brave new world we now find ourselves in now. If Sir James Goldsmith were alive to today to see his bold and sad predictions manifest to where we are at now. All you need to is watch and see the stark difference between a seasoned, vastly experienced business professional give stark predictions of our brave new world and an ivory tower Keynesian who is completely out of her league in he Socratic school of Debate.

  5. CommentedKen Fedio

   As one of the proponents of NAFTA who garnered the most attention I fail to see how anyone would take Tyson's commentary of job creation with any creedence. She was part of the cabal of economists who, during the Clinton years, opened the chicken coop to the nocturnals of Wall Street. Two decades of Globalization later, look around you. Worked out well for Mexicans and their clients like VW, though. Oh, and Canada too. Thanks Laura. Glad I don't share your citizenship.

  6. CommentedMelanie holzman

   One of the first initiatives by the Obama administration to create jobs AND promote a green policy was to buy functioning old cars and make them not functional. Every "poor" person I met was extremely distraught because the price of a car they could afford -- a used car -- doubled. That did not create jobs; it bankrolled dealers and salespeople.
   Next, the Solyndra bankruptcy. There was also another solar failure and, instead, of hiring American companies, Obama outsourced to Spain.
   No thanks on the job creation.
   No thanks to more police. It's the poor who end up in jail. California is going bankrupt because the cost per inmate is approximately 55K. The US has more people in prison by percentage than any other country in the world.
   No thanks to more teachers. They have turned into nannies rather than educators.
   No thanks to socialized healthcare. Deregulate. Push people to take better care of their own health.
   Absolutely, no thanks to more government. Cut it in half, please, as soon as possible.

    CommentedKen Fedio

    The real problem is failed economic policies foisted upon middle America by failed economists. The Age of the Economists turned middle America into a post-industrialist shell that is just now recovering from the carpet-bombing of off-shored industrialism led by the domestic forces of Globalization.

  Featured