Wednesday, November 26, 2014
8

Pracovní místa: Obama versus Romney

BERKELEY – Spojené státy právě završily třetí rok hospodářského zotavení, ale míra nezaměstnanosti zůstává nad osmi procenty a existují znepokojivé známky zpomalení. Není tedy překvapením, že se pracovní místa stala velkým tématem prezidentské kampaně – a také že oba kandidáti mají velmi odlišné představy o podpoře zaměstnanosti.

Prezident Barack Obama navrhl loni na podzim Zákon o amerických pracovních místech (AJA), což je balík fiskálních opatření v objemu 450 miliard dolarů, zaměřených na tvorbu pracovních míst. AJA dosahoval celkové hodnoty zhruba 3% HDP a měl vstoupit v platnost v roce 2012, přičemž by rychle podpořil zaměstnanost a pojistil americké zotavení vůči globálním protivětrům. Většina jeho opatření se v minulosti těšila podpoře obou velkých stran, přibližně 56% celkových nákladů činily daňové škrty a celý balík se měl zaplatit v rámci Obamova dlouhodobého plánu snižování deficitu.

Několik nezávislých ekonomů dospělo k závěru, že Obamův plán by v letech 2012-2013 výrazně pozvedl trh práce. Dva z nejuznávanějších amerických prognostiků dokonce předpověděli, že AJA by v roce 2012 zvýšil počet pracovních míst o 1,3-1,9 milionu a do konce roku 2013 o více než dva miliony. Také nestranický Kongresový rozpočtový úřad (CBO) zjistil, že většina opatření AJA se řadí na přední příčky rozpočtové efektivity, měřené jako počet pracovních míst vytvořených v letech 2012-2013 na dolar rozpočtových nákladů.

Republikáni v Senátu však zmařili AJA obstrukcemi a také republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů nepřipustila hlasování o návrhu. Mitt Romney, současný prezidentský kandidát Republikánské strany, napadl plán jako „pouhý stimul“, který by „nalil sklenici benzinu na řeřavé uhlíky“ zotavení. Nakonec se Obamovi s podporou průzkumů veřejného mínění, které jeho plán schvalovaly, podařilo částečně prosadit dvě politiky AJA: snížení daní z mezd zaměstnanců o jednu třetinu (Obama navrhoval jednu polovinu) a rozšíření dávek v nezaměstnanosti zhruba o 60% toho, co doporučoval.

Kongres však neschválil padesátiprocentní snížení daní z mezd placených zaměstnavateli – tedy škrt jedné z firemních daní, který mnoho republikánů v minulosti upřednostňovalo a jenž stojí vysoko na žebříčku rozpočtové efektivity. Stejně tak Kongres navzdory silné voličské podpoře neschválil federální granty v objemu 30 miliard dolarů, jež by putovaly do jednotlivých států s cílem umožnit jim zaměstnat přibližně 135 000 učitelů, policistů a hasičů. Tyto granty, které v letech 2009 až 2011 dosáhly celkové hodnoty 130 miliard dolarů, pomohly státům zachovat životně důležité služby a udržet veřejné zaměstnance, kteří je poskytují.

Romney se staví proti většímu objemu federálních peněz pro státy a tvrdí, že „je načase seškrtat vládu a pomoci Američanům“. Učitelé, hasiči a policisté jsou však také Američané, kteří pomáhají jiným Američanům. Vládní zaměstnanost klesá nejrychlejším tempem od 40. let minulého století a dnes je na úrovni roku 2006. Kdyby zaměstnanost ve veřejné sféře bývala v posledních třech letech rostla zhruba stejným tempem jako počet obyvatel, jako tomu bylo během prezidentského působení George W. Bushe, pak by míra nezaměstnanosti nečinila 8,2%, ale přibližně 7%, poněvadž by existovalo zhruba o 800 000 pracovních míst víc.

Stejně tak Kongres nevyslyšel Obamovo volání po dodatečných výdajích na infrastrukturu v hodnotě 90 miliard dolarů, které by podpořily přibližně 400 000 pracovních míst – učinil tak navzdory faktu, že USA vykazují nefinancované potřeby na infrastrukturu v objemu nejméně 1,1 bilionu dolarů. Investice do infrastruktury navíc nejen vytvářejí pracovní místa v krátkodobém měřítku, ale zároveň podporují dlouhodobou konkurenceschopnost.

Celkem nechal Kongres na jednacím stole nejméně milion pracovních míst a drží nezaměstnané Američany jako rukojmí výsledku listopadových voleb.

Romney mezitím v reakci na setrvalý mediální tlak zveřejnil vlastní politiku podpory tvorby pracovních míst v krátkodobém horizontu. Není přesvědčivá. Romney tvrdí, že by zajistil, aby USA zapojily víc lidí do práce v energetickém sektoru. Ačkoliv však ropný a plynárenský průmysl od roku 2007 značně rostou, zaměstnávají méně než 200 000 osob, takže i kdyby se zaměstnanost v tomto sektoru v krátkodobém horizontu zdvojnásobila, mělo by to zanedbatelný efekt.

A zatímco Romney tvrdí, že by otevřel nové zahraniční trhy, Obama dělal a dělá právě to, když prosadil schválení tří významných obchodních dohod a zvýšení federální podpory amerického exportu, který roste téměř dvojnásobnou rychlostí než během zotavení po recesi v roce 2001. Romneyho slib, že zatíží Čínu, která představuje třetí největší americký exportní trh, měnovou manipulací a že zavede vysoká cla na čínský dovoz, by navíc téměř jistě vyprovokoval odplatu, což by způsobilo pokles amerického vývozu a tím i počtu pracovních míst.

Romney by také zrušil „Obamacare“ – legislativu zdravotnické reformy z roku 2010 –, protože „odrazuje malé firmy od najímání zaměstnanců“. Důkazů pro toto tvrzení je však poskrovnu a jsou nepřímé. Nedávný průzkum zjistil, že většina malých firem reformu podporuje. Jako hlavní důvod nepřijímání zaměstnanců uvádí většina firem, velkých i malých, nedostatečnou poptávku.

Ani Romneyho slib, že uzákoní bezprostřední škrty ve federálních nemandatorních výdajích o dalších 5%, pravděpodobně tvorbu pracovních míst nepodpoří tak, jak on sám tvrdí, Když ekonomika trpí vysokou nezaměstnaností a slabou agregátní poptávkou, mají výdajové škrty kontraktivní efekt. Romney nedávno tuto skutečnost připustil, když přiznal, že „fiskální sráz“ – tedy vypršení daňových škrtů zavedených v Bushově éře na konci letošního roku v kombinaci s rozsáhlými výdajovými škrty, které už mají podle plánu vstoupit v platnost – uvrhne ekonomiku zpátky do recese.

A konečně Romney vedle prodloužení Bushových daňových škrtů slibuje i plošné dvacetiprocentní snížení marginální sazby daně z příjmu fyzických osob a značné snížení daně z příjmu právnických osob, aby podnítil firmy k najímání většího počtu zaměstnanců. Navzdory rozsáhlému poklesu marginálních sazeb daně z příjmu na počátku Bushovy administrativy však počet pracovních míst rostl v letech 2000 až 2007 polovičním tempem než v předchozích třech desetiletích.

I kdyby Romneyho nové daňové škrty dlouhodobě posilovaly investice a růst (což je sporný předpoklad, kter�� závisí na tom, jak budou financovány), jejich krátkodobý efekt na tvorbu pracovních míst by byl minimální a navíc by byly spojeny se značnou ztrátou příjmů. Podle měření rozpočtové efektivity CBO dosahují tyto škrty nevalných výsledků.

Obamovy návrhy na podporu tvorby pracovních míst jsou přesvědčivé, zatímco Romneyho návrhy by měly jen malý nebo nulový efekt – a některé z nich by dokonce mohly situaci zhoršit. Je zapotřebí, aby voliči o tomto rozdílu věděli.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (8)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedAlexander Guerrero

   I wonder how can we be a little more consistent on this "The United States has just completed its third year of economic recovery, but the unemployment rate remains above 8%........". How can USA's economy or any other industrialized economy could be recovering with such high unemployment ?. We all know that numbers like those can be found in far less developed economies, particularly commodity producers countries where high rates of economic growth can in the long term survive with high unemployment rates.

  2. CommentedEdward Ponderer

   Point well stated Ms. Jones.

   In a movie version about the Manhattan Project, FDR uncertain what course to take asked to speak with Eleanor for a moment. He asked, "If Hitler had a bomb powerful enough to destroy all of London, what would he do." Without a moment's hesitation came the answer, "He'd use it."

   This may well have been mere dramatization -- but most certainly the sentiment was real. And in the present political climate, with the heat rising from Radical Islam per the Muslim Brotherhood, the situation is more real.

   [Per Egypt, one might ask -- would they kill an entire nation of many million if angry at a few independent citizens? Think what attacking an embassy and burning a flag represent, and the recent intelligence services warnings about attacks (presumably random) that might happen in the U.S.]

   If we are lucky, Iran would only use the treat of nuclear weapons to shield it from the US and the rest of the world to take aggressive actions with its army. But like with Egypt, it may not take much to light the fuse of a very big fire cracker. This is not a fourth of July that America would want to see.

   I was till recently, unemployed myself for 2 1/2 years. With all due respect to all the fraction of struggling former middle class bread winners that Mr. Obama has put back to part time minimum wage work at McDonald's, I was hoping that his foreign policy might have been better than his economic saavy. But its not being so is more frightening, because in a world with a nuclear Iran, things in all ways -- including economically -- could be so much worse.

   We need a world in which we all take mutual responsibility for each other -- it is our only chance out of the present morass of Humanity. But in the world of a nuclear Iran and growing Middle Eastern radicalism that Mr. Obama is leading us to, we'll have lost it.

  3. CommentedBrenda Jones

   Please, with all due respect, forget all this. The main question that should be addressed is the difference between each candidate's stand on Israel. Why? Because, with Iran's movement towards nuclear weapons capability and its determination to eradicate Israel, with the Syrian uprising, the rise of Islamic extremists in Turkey and Egypt, and with terrorists groups stockpiling more missiles, tensions in the Middle East are escalating to break point.

   And, if break point is reached, we could easily find ourselves in a global confrontation, a third world war. This would be more than horrific for obvious reasons.

   Obama is no lover of Israel and based on his record, I would have to conclude that he intends for Israel's destruction.

   In 2010, when Turkey issued a resolution in the UN Security Council to condemn Israel and then demand an investigation of the Gaza flotilla raid, Obama refused to veto it, saying and doing nothing.

   When the President of the PLO, Mahmoud Abbas, held a celebration in February of 2011 honoring the terrorist Dalal Mughrabi for murdering 37 Israeli's, the Obama administration said nothing. There was neither protest nor criticism.

   When in September of 2011, PLO Chairman Mahmoud Abbas delivered a fiery anti-Israel speech to the UN, denying that Jews have any historic connection to Israel and when he delivered that speech on PLO letterhead showing a map of Palestine with Israel erased, there was no criticism from Obama.

   By diplomatically and politically isolating Israel, by relating to Israel in a way that encourages Israel's enemies, Obama is putting the seal to Israel's destruction and perhaps ours as well since such is a very real threat to world peace.

    CommentedEdward Ponderer

    Point well stated Ms. Jones.

    In a movie version about the Manhattan Project, FDR uncertain what course to take asked to speak with Eleanor for a moment. He asked, "If Hitler had a bomb powerful enough to destroy all of London, what would he do." Without a moment's hesitation came the answer, "He'd use it."

    This may well have been mere dramatization -- but most certainly the sentiment was real. And in the present political climate, with the heat rising from Radical Islam per the Muslim Brotherhood, the situation is more real.

    [Per Egypt, one might ask -- would they kill an entire nation of many million if angry at a few independent citizens? Think what attacking an embassy and burning a flag represent, and the recent intelligence services warnings about attacks (presumably random) that might happen in the U.S.]

    If we are lucky, Iran would only use the treat of nuclear weapons to shield it from the US and the rest of the world to take aggressive actions with its army. But like with Egypt, it may not take much to light the fuse of a very big fire cracker. This is not a fourth of July that America would want to see.

    I was till recently, unemployed myself for 2 1/2 years. With all due respect to all the fraction of struggling former middle class bread winners that Mr. Obama has put back to part time minimum wage work at McDonald's, I was hoping that his foreign policy might have been better than his economic saavy. But its not being so is more frightening, because in a world with a nuclear Iran, things in all ways -- including economically -- could be so much worse.

    We need a world in which we all take mutual responsibility for each other -- it is our only chance out of the present morass of Humanity. But in the world of a nuclear Iran and growing Middle Eastern radicalism that Mr. Obama is leading us to, we'll have lost it.

  4. CommentedMichael Smith

   Her debate with Sir James Goldsmith on Charlie Rose which can be seen in entirety here http://video.google.com/videoplay?docid=5064665078176641728&hl=en# is all you ever need to know on the amazing benefits of global outsourcing and the wonderful brave new world we now find ourselves in now. If Sir James Goldsmith were alive to today to see his bold and sad predictions manifest to where we are at now. All you need to is watch and see the stark difference between a seasoned, vastly experienced business professional give stark predictions of our brave new world and an ivory tower Keynesian who is completely out of her league in he Socratic school of Debate.

  5. CommentedKen Fedio

   As one of the proponents of NAFTA who garnered the most attention I fail to see how anyone would take Tyson's commentary of job creation with any creedence. She was part of the cabal of economists who, during the Clinton years, opened the chicken coop to the nocturnals of Wall Street. Two decades of Globalization later, look around you. Worked out well for Mexicans and their clients like VW, though. Oh, and Canada too. Thanks Laura. Glad I don't share your citizenship.

  6. CommentedMelanie holzman

   One of the first initiatives by the Obama administration to create jobs AND promote a green policy was to buy functioning old cars and make them not functional. Every "poor" person I met was extremely distraught because the price of a car they could afford -- a used car -- doubled. That did not create jobs; it bankrolled dealers and salespeople.
   Next, the Solyndra bankruptcy. There was also another solar failure and, instead, of hiring American companies, Obama outsourced to Spain.
   No thanks on the job creation.
   No thanks to more police. It's the poor who end up in jail. California is going bankrupt because the cost per inmate is approximately 55K. The US has more people in prison by percentage than any other country in the world.
   No thanks to more teachers. They have turned into nannies rather than educators.
   No thanks to socialized healthcare. Deregulate. Push people to take better care of their own health.
   Absolutely, no thanks to more government. Cut it in half, please, as soon as possible.

    CommentedKen Fedio

    The real problem is failed economic policies foisted upon middle America by failed economists. The Age of the Economists turned middle America into a post-industrialist shell that is just now recovering from the carpet-bombing of off-shored industrialism led by the domestic forces of Globalization.

  Featured