0

Nové záchvěvy v globálních financích a obchodu

PALO ALTO – V době, kdy se americká i globální ekonomika nacházejí v rané fázi zotavování se po recesi, přetrvává několik závažných otázek o síle a udržitelnosti tohoto zotavení. Kromě tradičních obav souvisejících s obchodním cyklem zde existuje i dlouhá řada politických napětí hrozících zaškrtit růst. Patří sem mimo jiné 1) protekcionismus, 2) měnová otázka, 3) strategie ústupu od monetárního a fiskálního stimulu a 4) exploze veřejného dluhu.

Po hluboké recesi bývá zotavení obvykle silné – ze dvou dalších hlubokých recesí po druhé světové válce se americká ekonomika zotavovala reálným růstem přesahujícím 6% ročně po dobu tří let. Tak silný růst však dnes nikdo nepředpovídá, poněvadž zotavení se z finančních krizí bývají obvykle pomalá a bolestná.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Stojí za to si připomenout skutečné rozměry velké hospodářské krize z 30. let minulého století, s níž politici porovnávají současnou recesi, aby ospravedlnili mohutné vládní zásahy. Od roku 1929 do roku 1933 poklesl reálný HDP ve Spojených státech o 30% a míra nezaměstnanosti dosáhla téměř 25%, přičemž samotná deprese trvala více než deset let – vesměs jde o vysoké násobky současného poklesu i poněkud většího poklesu, jemuž intervence pomohla zabránit.

Politické omyly od zvyšování daní přes špatná rozhodnutí centrální banky až po globální vlnu protekcionismu (jejímž nejslavnějším příkladem bylo Smootovo a Hawleyovo clo v Americe) proměnily hlubokou recesi ve velkou hospodářskou krizi. Tyto chyby bychom dnes neměli opakovat.

Zatímco globální lídři navyšují zdroje MMF a pokoušejí se koordinovat mezinárodní finanční regulaci, obchodní a měnové napětí sílí. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy a čínský premiér Wen Ťia-pao pranýřují americký protekcionismus. V otázce opětovného nastartování kola jednání o reformách globálního obchodu z Dauhá nebylo dosaženo prakticky žádného pokroku. A jakmile nedochází k pokroku, necelní bariéry v reakci na domácí zájmy se rozrůstají jako plevel.

Napětí stoupá i v otázce měn. Vzhledem k navýšení účetní bilance amerického Federálního rezervního systému, jeho nákupu dlouhodobých státních pokladničních poukázek, historické bilanci Fedu zvyšovat úrokové míry pozdě a pomalu a explozivnímu nárůstu amerického veřejného dluhu panují obavy z konečné monetizace amerického dluhu a budoucí inflace.

Dnes existuje v rozvinutých ekonomikách jen malé krátkodobé inflační riziko; jádrová inflace bude v eurozóně i ve Spojených státech klesat a problémem Japonska bude spíše deflace. Inflace je však rizikem v některých rozvíjejících se ekonomikách včetně Indie a Číny, jejíž guvernér centrální banky Čou Siao-čchuan navrhuje nahradit dolar v roli globální rezervní měny košem několika různých měn.

Americký prezident Barack Obama na druhé straně slibuje, že bude „v otázce čínské měny tvrdý“, a americký Kongres zvažuje kroky, které by přinutily ministerstvo financí označit Čínu za měnového manipulátora, což by vydláždilo cestu k zavedení odvetných cel. Obchodní přebytek Číny vůči USA však není primárně způsoben podhodnocením její měny.

Obrovský nárůst globálních nerovnováh na běžných účtech platební bilance zesílil problémy, které vedly až k finanční krizi. Přebytek v rozvojové Asii, Japonsku a na Blízkém východě totiž vzrostl z necelých 200 miliard dolarů v roce 2001 na více než bilion dolarů v roce 2008, zatímco deficit USA a Evropské unie se zvýšil ze 425 miliard na více než 900 miliard dolarů. Obchodní válka je tedy tím posledním, co dnes globální ekonomika potřebuje.

Nejenže se euro v poslední době točí v kruhu, ale někteří lidé dnes zpochybňují i jeho dlouhodobou životaschopnost. Celkově vzato je euro zatím úspěšné, ale za přínos spojený s cenovou průhledností a nižšími transakčními náklady skutečně platí ztrátou nezávislých měnových politik a tlumiče nárazů v podobě kurzových úprav.

Protože již neexistují samostatné měny, jejichž kurz by se dal upravovat, zůstává jediným tlumičem nárazů migrace pracovní síly do oblastí s nižší nezaměstnaností – například z jižní do severní Evropy. Taková migrace je snazší v USA než uvnitř eurozóny nebo i uvnitř jednotlivých evropských zemí. Země na okraji EU – Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko –, které mají vysoký veřejný dluh a vysoký schodek běžného účtu, se proto již nějakou dobu potýkají s nižšími reálnými mzdami a vysokou nezaměstnaností.

Největším systémovým rizikem pro globální ekonomiku, mnohem větším, než jsou problémy spojené s jakoukoliv finanční institucí, je exploze veřejného dluhu. MMF předpovídá, že poměr dluhu k HDP se v USA do roku 2014 zvýší na 85% (což vedlo ratingovou agenturu Moody’s k tomu, aby pohrozila snížením ratingu amerických dluhopisů), v Německu na 82%, ve Francii na 85%, v Itálii na 126% a v Japonsku na 144%.

S pokračujícím zotavováním bude tento dluh veřejného sektoru stále více vytěsňovat půjčky soukromému sektoru, místním vládám a rozvojovým zemím. Nejistota ohledně vyřešení dluhů pravděpodobně vyprovokuje politickou nestabilitu kolem zvyšování daní a škrtání výdajů, a tím i volatilitu na finančních trzích.

Ještě horší je, že vysoká úroveň veřejného dluhu způsobí podobně jako vysoké daně vážné problémy s hospodářskou výkonností. MMF odhaduje, že každé zvýšení poměru dluhu k HDP o deset procentních bodů snižuje dlouhodobý růst o čtvrt procentního bodu. Jinými slovy by předpokládané zvýšení dluhových poměrů mohlo zpomalit dlouhodobý roční růst v eurozóně o 0,6 procentního bodu, v USA téměř o jeden procentní bod, ve Velké Británii o více než jeden procentní bod a v Japonsku o 1,3 procentního bodu.

Snížení tempa růstu o 40-70% je bezesporu receptem na vznik stagnujících ekonomik s tak nízkým růstem, že to nepostačí k uspokojení soukromých tužeb a veřejných potřeb. Navíc by takové zpomalení mělo zničující důsledky pro rozvojový svět, poněvadž slabší výkonnost rozvinutých ekonomik snižuje růst exportních trhů.

Tyto záchvěvy v mezinárodním finančním systému jsou vážné a musí se udržet pod kontrolou. Dlouhé období loudavého růstu v důsledku nafouknutého vládního dluhu by bylo ekvivalentem vleklého zápasu s rakovinou poté, co naše ekonomiky přežily infarkt. Prevence začíná od zmenšení třecích ploch v oblasti obchodu a vývoje rozumných monetárních a fiskálních postkrizových ústupových strategií, a to raději dříve než později.