Friday, November 28, 2014
6

Můj projev k absolventům oboru financí

NEW HAVEN – Studenti, kteří opouštějí univerzity, slýchají v tomto období na slavnostních promocích v Americe i jinde závěrečné rady, než jsou jim vydány diplomy. Těm z nich, kteří mají zájem usilovat o kariéru v oboru financí – nebo v souvisejících oborech pojišťovnictví, účetnictví, auditorství, práva či podnikového řízení –, předkládám následující projev:

Přeji vám mnoho štěstí, když nyní opouštíte akademickou sféru a míříte do zvolených profesí v oboru financí. Během vaší kariéry vás Wall Street a jeho příbuzné instituce budou potřebovat. Vaše znalosti finanční teorie, ekonomie, matematiky a statistiky vám budou dobře sloužit. Neméně důležité však budou vaše poznatky z historie, filozofie a literatury, protože je životně důležité mít nejen správné nástroje, ale také nikdy neztratit ze zřetele smysl a nadřazené společenské cíle financí.

Pokud jste nestudovali na dně oceánu, pak víte, že finanční sektor se stal terčem tvrdé kritiky – do značné míry oprávněné – za to, že uvrhl světovou ekonomiku do nejhorší krize od dob velké hospodářské krize. A stačí si promluvit s některým spolužákem, který se někde na světě účastnil hnutí Occupy, abyste získali představu, jak rozšířená zášť panuje vůči finančníkům a lidem pobírajícím nejvyšší 1% příjmů, jimž protestující do značné míry slouží (a mnohdy i patří).

Přestože tato kritika může být částečně přehnaná nebo špatně adresovaná, stále podtrhuje potřebu reformovat finanční instituce a praktiky. Finance představují už dlouho stěžejní předpoklad prosperujících tržních demokracií, a proto je jejich problémy zapotřebí řešit. Vy máte zdokonalené povědomí o naší vzájemné provázanosti a rozmanitosti potřeb, a proto to dokážete. Koneckonců je to skutečná profesní výzva, která na vás čeká, a vy byste ji měli chápat jako svou příležitost.

Mladí profesionálové v oboru financí se potřebují důvěrně obeznámit s dějinami bankovnictví a uvědomit si, že bankovnictví funguje nejlépe, když slouží stále se rozšiřujícím sférám společnosti. Na mysl se tu dere hnutí spořitelních záložen ve Velké Británii a v Evropě devatenáctého století a také hnutí mikrofinancí, jehož průkopníkem se stala ve dvacátém století bangladéšská Banka Gramín. Dnes je nejlepší cestou vpřed aktualizovat finanční a komunikační technologie tak, aby nabízely celou paletu osvícených bankovních služeb nižší střední třídě a chudým lidem.

Absolventy nastupující do sféry hypotečního bankovnictví čeká odlišný, ale neméně stěžejní úkol: vymyslet koncept nových a flexibilnějších půjček, které účinněji pomohou majitelům domů přestát i takové ekonomické turbulence, jaké dnes uvrhly miliony lidí do dluhů.

Mladí investiční bankéři zase mají skvělou příležitost vymyslet formy rizikového kapitálu s vyšší úrovní participace – jejichž ztělesněním jsou nové webové stránky pro hromadné financování („crowd-funding“) – tak, aby podněcovaly růst inovativních nových malých firem. Bezpočet příležitostí se najde i pro začínající profesionály v pojišťovnictví, kteří budou muset vymyslet nové způsoby zajišťování rizik, jichž se obávají skuteční lidé a která mají skutečný význam – tedy rizik dotýkajících se jejich pracovních míst, živobytí a hodnoty jejich domů.

Vedle investičních bank a makléřských firem mají moderní finance také veřejný a vládní rozměr, který po nedávné finanční krizi evidentně potřebuje novou koncepci. Stanovení pravidel hry pro robustní a společensky užitečný finanční sektor nikdy nebylo důležitější. Čerství absolventi jsou zapotřebí v zákonodárných a administrativních agenturách, kde budou analyzovat právní infrastrukturu financí a regulovat ji tak, aby společnosti přinášela největší výsledky.

Nová generace politických lídrů musí pochopit důležitost finanční gramotnosti a nalézt způsoby, jak poskytovat občanům právní a finanční rady, které potřebují. Na tvůrce hospodářské politiky zase čeká obrovský úkol navrhnout nové finanční instituce, jako jsou penzijní systémy a systémy vyplácení státních dávek, založené na pevných základech mezigeneračního sdílení rizik.

Ti z vás, kteří se rozhodujete usilovat o kariéru ekonomů a finančních akademiků, se musí naučit lépe chápat bubliny aktiv – a najít způsoby, jak účinněji tlumočit toto pochopení finanční branži a veřejnosti. Ačkoliv měl v současné krizi prsty Wall Street, prvotní příčinou byl rozšířený názor, že ceny nemovitostí nemohou spadnout – a tento názor pak rozdmýchal všeobecnou společenskou nákazu. Naučit se takové bubliny rozpoznat a vyrovnat se s nimi dříve, než zamoří celé ekonomiky, to bude velký úkol pro příští generaci finančně vzdělaných lidí.

Protože jste vybaveni důmyslnými finančními poznatky, od modelu oceňování kapitálových aktiv až po rafinované vzorce oceňování opcí, máte zajisté a právem zájem vybudovat si takovou kariéru, která se vám bude materiálně vyplácet. Na tom není nic ostudného a váš finanční úspěch bude do značné míry odrážet vaši efektivitu při dosahování přesvědčivých výsledků pro firmy, které vás zaměstnají. Odměňování za úspěch se však na Wall Streetu a obecněji i v celé oblasti financí mění, byť sotva znatelně, stejně jako se musí změnit definice financí, má-li tento obor získat zpět své postavení ve společnosti a důvěru občanů a vedoucích představitelů.

Finance ve své ideální podobě neřídí pouze rizika, ale fungují také jako správce společenských aktiv a zastánce nejhlubších cílů společnosti. Vedle finanční kompenzace bude pro příští generaci finančních profesionálů největší odměnou uspokojení plynoucí z pokroku při demokratizaci financí – rozšíření jejich přínosu do těch částí společnosti, kde jsou nejvíce zapotřebí. Je to nová výzva pro novou generaci a bude od vás vyžadovat veškerou fantazii a dovednosti, které dokážete uplatnit.

Mnoho štěstí při nacházení nového modelu financí. Svět potřebuje, abyste uspěli.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (6)

  Please login or register to post a comment

  1. Commentedjracforr jracforr

   The failure of the banking system was not a technical failure,rather it was ethical. So there is nothing to reinvent. This is why the politicians, and their financial backers are conveniently blind to the cause of the crash. They have eyes that do not see and ears that do not hear because it is profitable and convenient

  2. CommentedH Gerken

   I think we need an ordoliberal renaissance in finance, and we need a global consensus on that.

  3. CommentedWei Zheng

   I personally like the sobering speech especially in the context of current global economy crisis triggered by American sub-prime lending crisis and European debt crisis. As since the beginning of the crisis, There are murmurs of discontent among people in other industries about the venality among big bankers and the scantiness of self-discipline among finance specialists. I cite the last sentence. "Good luck in reinventing finance. The world needs you to succeed" not only in your personal own pocket but in serving millions of people.

  4. CommentedUsamah Uthman

   "it is vital not only that you have the right tools, but also that you never lose sight of the purposes and overriding social goals of finance." This is great. However, in order for that to happen the indivisual consumer /investor sovernieghty must not be the prime philosophy, and profit- making must not be the prime drive. In the policy domain, the possibilty of speculatin in financial markets must be reduced to the minimum possible, and financial innovation must be limited to real sector's needs. in the academic domain, such values and ideas must be reflected in textbook-writing and curriculum design.

  5. CommentedZsolt Hermann

   I would have a less inspiring and sobering speech for those graduates the article mentions in the first paragraph.
   Most of our problems today stem from the fact that we lost the proper cause and effect relationship.
   Services, professions that were supposed to serve, and assist human, social functions have become the "cream", the object of desire, basically these institutions are served today by the rest of society.
   We do not need to reinvent financial institutions, we need to reinvent a more improved human society, more suited to the conditions of the 21st century, starting with basic human attitude, the relationship in between people, and if we reinvent the foundations all other institutions supposed to serve normal human society would adjust automatically.
   Today our society is based on false, illusory values of excessive over consumption where we are urged, tempted into keep on buying products we do not need, without marketing we would not even dream of, for money we do not have. We have become slaves to this social pressure and the institutions serving it and benefiting from it.
   Since it is a totally unnatural system now it has become self destructing, threatening even our long term, or not so long term survival in the closed, finite system we exist in.
   Thus first of all we have to reinvent normal, natural values, and purposes within human society, build a new structure based on mutual responsibility and mutual consideration, adapting to the global, integral human network of today.
   Everything else is secondary.

  6. Commenteddevis dialabank

   In order to ensure an orderly evolution of finance from a niche segment into the mainstream international financial markets, it is vital to further enhance the industry's capabilities for cross-border activities, which in turn will encourage innovative product development, robust and standardized regulatory frameworks and the long term stability of the industry.
   http://www.dialabank.com/article.cfm/articleid/1741

  Featured