6

Můj projev k absolventům oboru financí

NEW HAVEN – Studenti, kteří opouštějí univerzity, slýchají v tomto období na slavnostních promocích v Americe i jinde závěrečné rady, než jsou jim vydány diplomy. Těm z nich, kteří mají zájem usilovat o kariéru v oboru financí – nebo v souvisejících oborech pojišťovnictví, účetnictví, auditorství, práva či podnikového řízení –, předkládám následující projev:

Přeji vám mnoho štěstí, když nyní opouštíte akademickou sféru a míříte do zvolených profesí v oboru financí. Během vaší kariéry vás Wall Street a jeho příbuzné instituce budou potřebovat. Vaše znalosti finanční teorie, ekonomie, matematiky a statistiky vám budou dobře sloužit. Neméně důležité však budou vaše poznatky z historie, filozofie a literatury, protože je životně důležité mít nejen správné nástroje, ale také nikdy neztratit ze zřetele smysl a nadřazené společenské cíle financí.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Pokud jste nestudovali na dně oceánu, pak víte, že finanční sektor se stal terčem tvrdé kritiky – do značné míry oprávněné – za to, že uvrhl světovou ekonomiku do nejhorší krize od dob velké hospodářské krize. A stačí si promluvit s některým spolužákem, který se někde na světě účastnil hnutí Occupy, abyste získali představu, jak rozšířená zášť panuje vůči finančníkům a lidem pobírajícím nejvyšší 1% příjmů, jimž protestující do značné míry slouží (a mnohdy i patří).

Přestože tato kritika může být částečně přehnaná nebo špatně adresovaná, stále podtrhuje potřebu reformovat finanční instituce a praktiky. Finance představují už dlouho stěžejní předpoklad prosperujících tržních demokracií, a proto je jejich problémy zapotřebí řešit. Vy máte zdokonalené povědomí o naší vzájemné provázanosti a rozmanitosti potřeb, a proto to dokážete. Koneckonců je to skutečná profesní výzva, která na vás čeká, a vy byste ji měli chápat jako svou příležitost.

Mladí profesionálové v oboru financí se potřebují důvěrně obeznámit s dějinami bankovnictví a uvědomit si, že bankovnictví funguje nejlépe, když slouží stále se rozšiřujícím sférám společnosti. Na mysl se tu dere hnutí spořitelních záložen ve Velké Británii a v Evropě devatenáctého století a také hnutí mikrofinancí, jehož průkopníkem se stala ve dvacátém století bangladéšská Banka Gramín. Dnes je nejlepší cestou vpřed aktualizovat finanční a komunikační technologie tak, aby nabízely celou paletu osvícených bankovních služeb nižší střední třídě a chudým lidem.

Absolventy nastupující do sféry hypotečního bankovnictví čeká odlišný, ale neméně stěžejní úkol: vymyslet koncept nových a flexibilnějších půjček, které účinněji pomohou majitelům domů přestát i takové ekonomické turbulence, jaké dnes uvrhly miliony lidí do dluhů.

Mladí investiční bankéři zase mají skvělou příležitost vymyslet formy rizikového kapitálu s vyšší úrovní participace – jejichž ztělesněním jsou nové webové stránky pro hromadné financování („crowd-funding“) – tak, aby podněcovaly růst inovativních nových malých firem. Bezpočet příležitostí se najde i pro začínající profesionály v pojišťovnictví, kteří budou muset vymyslet nové způsoby zajišťování rizik, jichž se obávají skuteční lidé a která mají skutečný význam – tedy rizik dotýkajících se jejich pracovních míst, živobytí a hodnoty jejich domů.

Vedle investičních bank a makléřských firem mají moderní finance také veřejný a vládní rozměr, který po nedávné finanční krizi evidentně potřebuje novou koncepci. Stanovení pravidel hry pro robustní a společensky užitečný finanční sektor nikdy nebylo důležitější. Čerství absolventi jsou zapotřebí v zákonodárných a administrativních agenturách, kde budou analyzovat právní infrastrukturu financí a regulovat ji tak, aby společnosti přinášela největší výsledky.

Nová generace politických lídrů musí pochopit důležitost finanční gramotnosti a nalézt způsoby, jak poskytovat občanům právní a finanční rady, které potřebují. Na tvůrce hospodářské politiky zase čeká obrovský úkol navrhnout nové finanční instituce, jako jsou penzijní systémy a systémy vyplácení státních dávek, založené na pevných základech mezigeneračního sdílení rizik.

Ti z vás, kteří se rozhodujete usilovat o kariéru ekonomů a finančních akademiků, se musí naučit lépe chápat bubliny aktiv – a najít způsoby, jak účinněji tlumočit toto pochopení finanční branži a veřejnosti. Ačkoliv měl v současné krizi prsty Wall Street, prvotní příčinou byl rozšířený názor, že ceny nemovitostí nemohou spadnout – a tento názor pak rozdmýchal všeobecnou společenskou nákazu. Naučit se takové bubliny rozpoznat a vyrovnat se s nimi dříve, než zamoří celé ekonomiky, to bude velký úkol pro příští generaci finančně vzdělaných lidí.

Protože jste vybaveni důmyslnými finančními poznatky, od modelu oceňování kapitálových aktiv až po rafinované vzorce oceňování opcí, máte zajisté a právem zájem vybudovat si takovou kariéru, která se vám bude materiálně vyplácet. Na tom není nic ostudného a váš finanční úspěch bude do značné míry odrážet vaši efektivitu při dosahování přesvědčivých výsledků pro firmy, které vás zaměstnají. Odměňování za úspěch se však na Wall Streetu a obecněji i v celé oblasti financí mění, byť sotva znatelně, stejně jako se musí změnit definice financí, má-li tento obor získat zpět své postavení ve společnosti a důvěru občanů a vedoucích představitelů.

Finance ve své ideální podobě neřídí pouze rizika, ale fungují také jako správce společenských aktiv a zastánce nejhlubších cílů společnosti. Vedle finanční kompenzace bude pro příští generaci finančních profesionálů největší odměnou uspokojení plynoucí z pokroku při demokratizaci financí – rozšíření jejich přínosu do těch částí společnosti, kde jsou nejvíce zapotřebí. Je to nová výzva pro novou generaci a bude od vás vyžadovat veškerou fantazii a dovednosti, které dokážete uplatnit.

Mnoho štěstí při nacházení nového modelu financí. Svět potřebuje, abyste uspěli.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.