0

Osud i naděje člověka

Už dost dlouho – určitě od teroristických útoků z 11. září 2001 a již dříve od doby, kdy jsme na televizních obrazovkách sledovali masakry v Kosovu, Sarajevu, Srebrenici, Rwandě a Kongu – dominují zprávám války a zvěsti o válkách, násilná úmrtí a pohrůžky násilnou smrtí. Všichni a všude si velmi dobře uvědomují moc zbraní. Techniku – od střel s jadernými hlavicemi po náklaďáky naplněné průmyslovým hnojivem a výbušniny nošené kolem pasu – jsme využili ke značnému posílení temných stránek povahy člověka coby násilnického druhu, ač ani nejde o řádného dravce.

Rozhodně nechci tuto stránku lidských dějin a našeho současného dění bagatelizovat ani ji pouštět ze zřetele. Nepřeji si, aby se zapomínalo, že během necelé poloviny let, jež tvořily minulé století – od propuknutí první světové války po hladomor, který následoval po Maově „Velkém skoku vpřed“ – byl na této planetě zhruba každý desátý člověk svými bližními zastřelen, zplynován, ubodán, upálen či k smrti vyhladověn.

To ale není jediná linie našeho příběhu. Z perspektivy budoucnosti se lidská jatka dvacátého století – ba ani vraždění, které různí jedinci plánují dnes – nemusí jevit jako nejpodstatnější součást naší zkušenosti a současných poměrů a naši potomci je snad nebudou považovat za své dějiny. Nejzávažnějšími rysy naší zkušenosti by pro ně mohla být spíš následující fakta:

· Konec populační exploze, který předpovídají demografové OSN: zastavení růstu lidské populace na přibližně deseti miliardách kolem poloviny tohoto století;

· Vznik skutečně humanistického světa: jen na nevelký zlomek lidské populace klesá počet těch, již se živí samozásobitelským zemědělstvím, a těch, jejichž příjmy se kvůli tlaku na trhu práce přesyceném migranty odešlými z venkova do přeplněných měst drží na úrovni samozásobitelského zemědělství.

Po značnou část dvacátého století zůstávaly velké části světa zoufale chudé, a to z jedné nebo několika z těchto čtyř vzájemně souvisejících příčin: (1) zločinná povaha vlády; (2) nedostatek strojů, které vykonávají mnoho užitečné a přínosné práce v celém světovém hospodářství kromě samozásobitelského zemědělství a nekvalifikované práce ve službách; (3) nepřítomnost veřejného školství, jež lidem zajišťuje gramotnost a dovednosti potřebné k obsluze strojů; a (4) bariéry (zákonné i fyzické), které obyvatelům míst s nízkou poptávkou znemožňovaly prodávat výsledky své práce v oblastech s vysokou poptávkou.

Avšak v době, kdy se 20. století chýlilo ke konci, tyto čtyři příčiny zoufalé chudoby z velké části pominuly. Vlády tak špatné, jako je Kim Čong-ilova vláda v Severní Koreji, jsou dnes už nesmírně zřídkavé. Bezmála všechny státy světa jsou nanejvýš jedinou generaci vzdáleny téměř všeobecné gramotnosti. Svižný krok technického rozvoje vytvořil hojnost vynálezů a inovací, která se nabízí všem oblastem, jež dokáží vyslat své zástupce do zahraničí pro titul inženýra.

Nejpodstatnější je, že rychle mizí překážky, které znemožňovaly produkovat zboží a služby na Mauriciu, v Mosambiku či v Mauritánii a prodávat je v New Yorku, Berlínu, Santiagu či Tokiu. Obrovité nákladní lodě, jež se prvně objevily s minulou generací, znamenaly pro světový obchod jistou revoluci.

Využití informačních technologií při řízení přepravy a distribučních kanálů bude zřejmě mít podobně hluboké dopady. Nástup Internetu a kabelů z optických vláken navíc učiní pro mezinárodně obchodovatelnou práci v sektoru služeb tolik, jako před sto padesáti lety učinil nástup parníků s ocelovým trupem pro mezinárodní obchodovatelnost zemědělských a průmyslových výrobků ve velkém.

Potrvá ještě nejméně jednu generaci, než se tyto změny projeví ve většině koutů světa. Mezi světově nejbohatšími zeměmi průmyslového jádra se ale už teď vyskytují obavy z těchto nadcházejících revolucí. Tyto obavy se budou bezesporu jedině vyostřovat a zesilovat, neboť obyvatelé bohatých zemí mají strach, že jakmile padnou zbývající bariéry mezinárodního obchodu, v zemích průmyslového jádra se do základů otřese distribuce příjmu a sociální struktury a politiky.

Světu jako celku se ovšem během příštích dvou generací naskytne mimořádná příležitost zajistit hospodářský růst a globální prosperitu. Možná že na konci dějin se přece jen ukrývá zlatý poklad.