0

Hledá se světová poptávka

Německo a Japonsko opět sklouzly do recese. Druhá a třetí největší ekonomika světa opět k růstu úhrnné celosvětové poptávky nepřispívají, nýbrž jej snižují.

Z pohledu německých a japonských občanů jde o špatnou zprávu. Díky prudce se rozvíjejícím globálním technologiím by zvyšování hladiny výstupu a životní úrovně mělo být relativně snadné. Přesto s tím jak německá, tak japonská ekonomika mají už jeden a půl dekády těžkosti. Je jisté, že před patnácti lety všichni očekávali, že současný stav obou ekonomik bude mnohem lepší.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Z pohledu globální politické stability je recese a stagnace v Německu a Japonsku potenciálně ještě horší zprávou. Demokratické vlády uzavírají se svými občany určitou dohodu a získávají dlouhodobou legitimitu na základě své schopnosti zajistit rostoucí životní úroveň a vysokou zaměstnanost.

Krize, deprese a stagnace obrací pozornost lidí k neschopnosti a zkorumpovanosti politiků hlavního proudu, nelegitimním vlivům lobbistických skupin a kretenismu parlamentů. Myšlenky, na něž se upírá pozornost v dobách krize a deprese, nejsou nesprávné. Politici hlavního proudu jsou často neschopní a zkorumpovaní (morálně, ne-li právně), lobbisté mají silný a nelegitimní vliv a zákonodárné sbory jsou často stiženy kretenismem. Neexistuje však jediná země, kde snahy o vyvozování politických závěrů z těchto lidových nálad neskončily katastrofou.

Z pohledu globální ekonomické stability je selhání růstu v Německu a Japonsku zřejmě vůbec nejhorší zprávou. Před šesti sedmi lety existovaly neurčité obavy, že vyspělé jádro světového hospodářství nemůže věčně jet jen s jedinou lokomotivou, totiž Spojenými státy. Teď se kvůli otřesné fiskální politice ze strany administrativy George W. Bushe a jisté dávce smůly zaklínilo hospodářství USA, sevřené obrovským rozpočtovým a obchodním schodkem, ve značně nepohodlné pozici.

K vyproštění Ameriky bez krize – tedy k nalezení svatého grálu ekonomů neboli dosažení „měkkého přistání“ – by bylo třeba, aby značné množství lidí a institucí vlastnících nesmírná dolarová aktiva jen pasivně přihlíželo a nic nepodniklo, zatímco jejich majetek denominovaný v dolarech ztratí vůči ostatním měnám třetinu nebo i víc ze své hodnoty. Existuje nedávný precedent: už v letech 1985 až 1987 držitelé dolarových aktiv tratili podobně, třebaže méně. Můžeme však vstoupit dvakrát do téže řeky?

Navíc, dosažení úspěšného měkkého přistání vyžaduje víc než jen uvést majitele dolarových aktiv do katatonie v době, kdy přijdou na buben. Je také potřeba, aby si přinejmenším osm milionů amerických pracujících, kteří jsou dnes zaměstnáni ve stavebnictví, zákaznických službách a souvisejících odvětvích, našlo nové zaměstnání v exportních oblastech a oblastech konkurujících importu.

To není všechno. Práci v jiných sektorech by si muselo najít také přinejmenším šestnáct milionů pracujících mimo USA, které dnes zaměstnává produkce exportu do Ameriky. Tato pracovní místa budou muset uspokojovat poptávku vznikající mimo USA, neboť vzhledem k tomu, že klesající dolar a případně i domácí recese zužují propast mezi americkou poptávkou a americkou produkcí, mimo USA musí dojít ke kompenzačnímu nárůstu poptávky vůči produkci. Až se směřování k rovnováze dostaví (a trvá to déle, než bych kdy považoval za pravděpodobné), bude důležité, aby se – slovy někdejšího ministra financí USA Larryho Summerse – světové hospodářství nesrovnalo směrem dolů, ale nahoru.

Jestliže Německo a Japonsko prudce neporostou, odkud v příštích několika letech přijde poptávka potřebná k tomu, aby svět k rovnováze „stoupal“? V příští generaci bude už asi možné poukázat na Čínu a Indii jako na rostoucí trhy, které prahnou po kapitálu a dokáží zaplnit mezery ve světové poptávce. Teď však ještě ne. Ačkoliv jsou Čína a Indie ohromné co do počtu pracujících, nadále jsou malé ve smyslu výstupu i poptávky.

Nedojde-li k prudkému růstu poptávky ve vyspělém světě mimo USA – a Německo a Japonsko jsou nejlepšími kandidáty – jen těžko lze předvídat, jak v příštích několika letech světové hospodářství najde rovnováhu na vysoké úrovni.