0

Dobré časy Latinské Ameriky

MÉXICO – Pro Latinskou Ameriku byl rok 2011, řečeno s Frankem Sinatrou, velice dobrý rok – a vypadá to, že ani rok 2012 nebude o mnoho horší. Pro region, který nebyl vždy zvyklý, že by se mu dařilo, je to poněkud zvláštní stav věcí.

V Latinské Americe se během roku 2011 konaly troje volby. Dvoje – v Argentině a Peru – proběhly hladce; zbylé – v Nikaragui – pošpinily nehorázné podvody a těžkopádné zásahy vlády ve prospěch úřadujících držitelů moci. Nicméně dvoje ze tří, to není zlý výsledek v regionu, kde dřív platilo, že pokud se volby vůbec konaly, spory nad jejich výsledky byly normou.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Co se týče ekonomiky, vysoké komoditní ceny živily během roku 2011 v Jižní Americe silný růst a zemím v blízkosti USA prospělo jejich mírné oživení. V Chile, Peru, Argentině, Uruguayi, Bolívii a menší měrou v Brazílii a Kolumbii nenasytná čínská a indická poptávka po surovinách a potravinách posílila zahraniční rezervy, umožnila masivní vládní výdaje a podpořila vysoké úrovně objemu dovozů. To vše vyústilo v průměrná tempa růstu výrazně přesahující 4 %.

Vedlo to ale též k novým pochybnostem, je-li moudré spoléhat na export komodit. Chilský ekonom a politik Carlos Ominami si ve svých otevřených pamětech Secretos de la Concertación položil otázku, co by se stalo, kdyby zpomalila čínská ekonomika nebo kdyby praskla tamní realitní bublina. Ke konci roku se zdálo, že k tomu dochází: komoditní ceny i tempa růstu klesaly a rok 2012 sice stále slibuje silnou hospodářskou výkonnost, ale letošnímu úspěchu se nevyrovná. Při setrvale nižších cenách se současný model nakonec může vymstít.

Odchylku představovaly Venezuela, vzdor vysokým cenám ropy, a Karibská pánev: Mexiko, Střední Amerika a ostrovy. Tyto země vyvážejí průmyslové zboží do USA, na nichž závisejí též co do turismu a peněžních převodů; schází jim geografické či geologické podmínky k tomu, aby se staly velkými vývozci komodit (popřípadě, tak jako Mexiko, vyvážejí veškerou svou ropu do USA).

I tyto země mimo hlavní trend však letos zažívaly přijatelný růst. Pokud se USA vyhnou dalšímu zpomalení, v roce 2012 by se jim mohlo dařit líp než Jižní Americe. V úhrnu dojde k tomu, že celý region zažije dekádu nepřerušeného růstu, jen s výjimkou roku 2009 – což jsme nezaznamenali od 70. let.

Tato konjunktura v Latinské Americe vyvolala expanzi středních tříd. V letech 1950 až 1980 tvořily střední třídy ve většině latinskoamerických zemí čtvrtinu až třetinu populace. Pak přišla dluhová krize 80. let, extrémní strukturální reformy a finanční kolapsy 90. let a nový globální pokles v roce 2001. Takto traumatické události uvrhly tyto země do takzvané „středněpříjmové pasti“: neschopnosti růst a pokračovat v rozšiřování svých středních tříd.

Do druhé poloviny první dekády nového století se ale všechno změnilo: vytrvalá makroekonomická stabilita, kompetentní středolevé či středopravé vlády, rozumné sociální politiky a globální hospodářský růst umožnily zemím jako Mexiko, Brazílie, Chile, Uruguay, a dokonce Argentina udělat další obrovský krok vpřed. Zhruba do roku 2008 už ke střední třídě, ať ji člověk definoval jakkoli, patřilo asi 55 % obyvatel těchto zemí.

Přístup k úvěrům, více pracovních příležitostí, převody ze zahraničí, komoditní boom a podmínečné peněžní transfery umožnily milionům pořídit si dům, auto a lepší život. Nejedná se o střední třídu vzniklou po vzoru severoamerických příkladů a postavení jejích příslušníků je ošidné a nejisté a navíc jejich životní úroveň je ve srovnání s jejich protějšky v movitějších zemích zřetelně nižší. Střední třída to ale je.

Tyto středněpříjmové skupiny tvoří ještě větší část voličstva, neboť jejich volební účast je oproti chudým vyšší. Političtí kandidáti je musí zaujmout, občas se jim podbízet a šít jim svá poselství na míru, což lídry i strany směřuje do umírněných pozic. Nemáme záruky, že to tak zůstane, ale je to jeden z nejpůsobivějších úspěchů regionu v posledních letech.

V roce 2012 Latinská Amerika zažije dvoje významné volby, ve Venezuele a v Mexiku, a jedny „nevolby“ na Kubě. Ve Venezuele se odpůrci prezidenta Huga Cháveze sjednotí za jediným kandidátem do říjnových prezidentských voleb. Všechno ale závisí na Chávezově zdravotním stavu, který je, podobně jako u Fidela Castra na Kubě, přísně střeženým státním tajemstvím.

Bude Chávez navzdory rakovině schopen kandidovat (je stejně drtivým tahounem kampaní, jako je úděsným ekonomickým manažerem), zvítězit a vládnout do roku 2030? Bude dublovat svého radikálnějšího bratra (a ohlášeného nástupce) Adána? Anebo bude churavět natolik, že se nezúčastní? Smíří v takovém případě – a to je nejdůležitější – Adán a celá „bolívarská“ elita s porážkou ve volbách?

Na Kubě sice volby nebudou, ale situace se příští rok může vyhrotit. Hospodářské reformy Raúla Castra buď nebyly realizovány, nebo nepřinesly očekávané výsledky; ostrov nadále závisí na venezuelských subvencích, převodech peněz z Miami a na turistech z Evropy.

Osmdesátiletí vládnoucí bratři na Kubě nemůžou vydržet navždy. Na ostrově se možná bude muset něco změnit, obzvlášť pokud už jeho venezuelský mecenáš nebude u moci.

Pak je tu Mexiko, které zažije teprve čtvrté demokratické volby ve svých dějinách, a to v kontextu rozbujelého organizovaného zločinu, otřesného násilí a sílící skepse nad válkou prezidenta Felipe Calderóna proti drogám. Vzhledem k tomu, že o vítězství soupeří tři strany, volební zákon je děsný, neexistuje druhé kolo voleb a společnost pociťuje značnou frustraci ze 12 let středopravých a často neúčinných vlád, výsledek je nesmírně nejistý.

Mexické politické instituce ale už přežily krušné časy, střední třída odmítá extremismus a nablízku jsou USA. Člověk by uvítal, kdyby mexičtí prezidentští kandidáti nabízeli názorové platformy a návrhy reagující na výzvy, jimž země čelí, ale obsahová vyprázdněnost se teď objevuje všude, téměř neustále.

V regionu, který dlouho sužovala frustrace a zoufalství z neúspěchů, patří tyto roky k nejlepším časům. Latinská Amerika by za tato požehnání měla být vděčná a nezapomínat, že nic netrvá věčně.