0

Globální kroky ke globálnímu zotavení

WASHINGTON, DC – Globální ekonomika vstoupila do nebezpečné nové fáze. Cesta k setrvalému zotavení existuje, ale zužuje se. Abychom po ní dokázali jít, potřebujeme po celém světě pevnou politickou vůli – vůdcovství namísto hry s ohněm, spolupráci namísto soupeření a aktivitu namísto reaktivity.

Jedním z hlavních problémů dneška jsou přílišné dluhy v globální finanční soustavě – v řadách suverénů, bank a domácností, a to především ve vyspělých ekonomikách. To snižuje důvěru a brzdí výdaje, investice a tvorbu pracovních míst. Dotčené země zažívají pomalé a zadrhávající oživení, provázené nepřijatelně vysokou nezaměstnaností. Zhoršila se dluhová krize eurozóny a finanční nápor sílí. Situaci ještě zhoršuje politická nerozhodnost některých kruhů. Krizi důvěry může ještě snadno přiživit sociální napětí bublající pod povrchem.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Za takových okolností potřebujeme kolektivní snahy usilující o globální zotavení, které se zaměří na čtyři hlavní politické linie: ozdravení, reformu, hledání rovnováhy a rekonstrukci.

Zaprvé ozdravení. Dřív než podnikneme cokoli dalšího, musíme uvolnit část bilančních tlaků – na suverénní aktéry, domácnosti i banky –, které by mohly zadusit oživení. Vyspělé země potřebují věrohodné střednědobé plány stabilizace a snížení veřejného dluhu.

Příliš rychlá konsolidace ale může poškodit zotavení a zhoršit vyhlídky zaměstnanosti. Řešení existuje. Věrohodná opatření přinášející a zajišťující ve střednědobém výhledu úspory pomohou vytvořit prostor, který sníží tempo konsolidace, a vyjde tak vstříc současnému růstu. Samozřejmě, konkrétní cesta je v každé zemi jiná, neboť některé jsou pod tlakem trhů a nemají na výběr, kdežto jiné mají více prostoru.

Dále je rovněž důležité zmírnit tlak na domácnosti a banky. Co se týče Spojených států, vítám nedávné návrhy prezidenta Baracka Obamy usilující o podporu růstu a zaměstnanosti; pomohly by také důraznější programy snižování jistiny či pomoc majitelům domů, aby dokázali využít nízkých úrokových sazeb. V Evropě musí suverénní aktéři věrohodnou fiskální konsolidaci rázně vyřešit své finanční problémy. Pro podporu růstu je navíc potřeba, aby banky měly dostatečné kapitálové nárazníky.

Dalším tématem je reforma, přičemž přední prioritou je finanční sektor. Dobrou zprávou je, že existuje široká shoda na kvalitnějších kapitálových a likviditních normách s vhodnými zaváděcími opatřeními. Přetrvávají však významné mezery a je zapotřebí je řešit mezinárodní spoluprací, aby se předešlo regulatorní arbitráži.

Pod reformní prapor bych zařadila i sociální rozměr – především nutnost najít a pěstovat zdroje růstu schopné vytvářet dostatek pracovních míst. To je obzvlášť důležité pro mladé lidi.

Třetí cíl kolektivního úsilí, hledání rovnováhy, má dva významy. Zaprvé jde o přesun poptávky zpět do soukromého sektoru, až bude dostatečně silný, aby tuto zátěž snesl. K tomu ještě nedošlo.

K hledání rovnováhy také patří přenos globální poptávky ze zemí s externími deficity na země hospodařící s velkými přebytky běžného účtu. Za situace, kdy jsou ve vyspělých ekonomikách nižší výdaje a vyšší úspory, musí na úbytek reagovat klíčové rozvíjející se trhy a zajistit poptávku, která bude dále pohánět globální oživení. Ani této nové rovnováhy však dosud nebylo dosaženo v dostatečné míře, a pokud vyspělé země klesnou do recese, neunikne jí nikdo.

Čtvrtým politickým imperativem je rekonstrukce. Řada zemí, včetně těch, kde jsou nízké hladiny příjmů, potřebuje přebudovat své ochranné ekonomické valy, například posílením rozpočtových pozic, aby se ubránily budoucím bouřím. To také přispěje k zajištění prostoru pro veřejné investice prospívající růstu a pro důležité soustavy sociálního zabezpečení.

Mezinárodní měnový fond – sdružující 187 členských zemí – je za těchto okolností s ohledem na podporu kolektivního úsilí v jedinečném postavení. Naše poradenství v oblasti politik může vrhnout světlo na naléhavé otázky dne – růst, hlavní slabiny a vzájemnou provázanost. Naše úvěry mohou zemím v tísni nabídnout potřebný oddech. A pohlédneme-li za horizont krize, MMF může též přispět k formování bezpečnější a stabilnější mezinárodní finanční soustavy.

Na polovičatá řešení ani na snahy nějak se protlouct není čas. Chopíme-li se příležitosti, dokážeme si z této krize najít cestu ven a obnovit silný, udržitelný a vyvážený globální růst. Musíme ale jednat rychle – a společně.